Helsingin hinnoissa ei juuri ilmaa

Morningstarin kvantitatiivisen arvonmäärityksen perusteella osakkeiden nousuvara pääosin syöty.

Facebook Twitter LinkedIn

Vaikka Euroopan pörssien osakkeissa on vielä jonkin verran nousuvaraa, Helsingissä kurssit ovat pääosin jo yhtiöiden käypien arvojen tasolla tai useissa tapauksissa sen ylikin. Tämän voi päätellä Morningstarin kvantitatiivisen analyysin mittarien perusteella. Morningstarin numeerinen arvonmääritystyökalu kertoo, että noin puolet Helsiningin osakkeista on yliarvostettuja.

Osakkeiden markkina-arvoilla painottaen pörssi on jonkin verran, vajaa kolme prosenttia, yliarvostettu suhteessa osakkeiden fundamentteihin eli kasvu- ja tuloksentekokykyyn. Keskimääräinen yhtiö oli seitsemän prosenttia yliarvostettu ja mediaaniyhtiö viisi prosenttia.

Luvut perustuvat Morningstarin kvantitatiiviseen osakeanalyysiin, joka pohjaa yritysten tilinpäätöshistoriaan. Numeroiden perusteella on laskettu koneellisesti kullekin yritykselle niin sanottu käypä arvo eli osakkeelle mielekkäin hinta talouslukujen perusteella. Koneellinen laskenta noudattaa samaa metodologiaa jolla Morningstarin osakeanalyytikot arvioivat yritysten käypää arvoa.

Morningstarin kvantitatiivisten arvostusten ei ole tarkoituksena toimia treidauksen työkaluina tai yksiselitteisinä myynti- tai ostosuosituksina. Taustalla oleva metodologia nojaa yhtiöiden arviointiin pitkän aikavälin sijoituskohteina. Morningstar on esitellyt kvantitatiiviset mittarit osakkeiden arvostukselle hiljattain.

Heinäkuun 22. päivän kurssien perusteella 118 yhtiöllä oli Morningstarin kvantitatiivinen arvostus Helsingin pörssissä, kun mukaan otetaan First North -listan suomalaisosakkeet. 58 yhtiötä eli hieman alle puolet oli kvantitatiivisen analyysin perusteella yliarvostettuja. Lähellä käypää arvoa oli 39 yhtiön osakkeen kurssi. 21 yhtiön kurssissa oli selkeää nousuvaraa fundamentaalisen arvion perusteella eli ne olivat aliarvostettuja.

Suurimmista yhtiöistä vain UPM-Kymmene, Stora Enso sekä Metso näyttävät Morningstarin kvantitatiivisten mittarien perusteella aliarvostetulta. Niiden mielekkään hinnan arvioimiseen liittyy kuitenkin selvästi keskimääräistä yhtiötä enemmän epävarmuutta.

Sen sijaan suurista yhtiöistä Kone, Sampo, Nokia kuin Wärtsilä ovat mittariemme perusteella jo turhan kalliita tuloksentekokykyynsä nähden.

Yhteenvetona voidaan todeta, että pörssinousu on syönyt markkinavetoisen nousuvaran Helsingistä ja siten sijoittajan tulee kiinnittää huomionsa yksittäisiin osakkeisiin voidakseen löytää osakkeita, joiden kurssissa on fundamenttien perusteella liikkumavaraa ylöspäin.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
KONE Oyj Class B47,70 EUR1,17Rating
Nokia Oyj3,67 EUR1,56Rating
Sampo Oyj Class A40,05 EUR0,60Rating
Stora Enso Oyj Class A12,55 EUR1,62
Stora Enso Oyj Class R12,56 EUR1,01
UPM-Kymmene Oyj31,56 EUR0,25
Wartsila Corp18,74 EUR1,90Rating

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja