Arvostukset tiukat mutta eivät toivottomat

Analyytikkomme näkevät osakkeissa parhaat mahdollisuudet kolmannen neljänneksen alkaessa.

Facebook Twitter LinkedIn

Katsauksemme osakemarkkinoille kolmannelle neljänneksen 2013 alkaessa. Julkaistu alkukielisenä 27. kesäkuuta. Luvut perustuvat Morningstarin analyytikoiden maailmanlaajuisesti seuraamiin osakkeisiin.

 • Osakemarkkinat menettivät hieman arvoaan toisella neljänneksellä: Helsingin pörssissä kurssit putosivat keskimäärin 1,4 prosenttia ja maailman osakeindeksi laski 0,6 prosenttia. Vuoden alusta pörssit olivat kuitenkin nousseet 6,0 prosenttia (Suomi) ja 10,0 prosenttia (maailma) kesäkuun päättyessä.
 • Morningstarin analyytikot asettavat seuraamilleen osakkeille käyvän arvon. Osakkeiden hinnat olivat keskimäärin alle niiden, 94 prosentissa käyvästä arvosta. Tilanne oli kesäkuun päättyeessä siten parempi kuin maaliskuun lopussa jolloin osakkeet oli hinnoiteltu 97 prosenttiin käyvästä arvostaan. Luvut perustuvat markkina-arvojen painojen mukaisiin keskiarvoihin.
 • Riski-tuotto-suhde ei suosi korkosijoittamista, ainakaan Yhdysvalloissa, sillä mahdollinen korkojen nousu vaarantaa sijoitusten arvon ja korkoerot (spredit) ovat tiukat.
 • Pidämme osakemarkkinoiden näkymiä pitkällä tähtäimiä suhteellisen hyvinä. Markkinoilta löytyy aliarvostettuja alueita, eikä hinnoittelu yleisesti ottaenkaan ole hirvittävän tiukkaa. Korkomarkkinoiden odotettavissa oleva korjausliike johtanee lisäksi pääoman siirtymiseen osakemarkkinoille. Markkinoiden volatiliteetin uskomme kuitenkin pysyvän korkeana.

Kaiken kaikkiaan näkymä markkinoilla ei ole juuri muuttunut toisen neljänneksen aikana. Osakkeiden arvostus on edelleen verraten lähellä niiden käypiä arvoja. Yhdysvallat on edelleen yliarvostetuin markkina. Ja kiinnostavimmat mahdollisuudet löytyvät nähdäksemme edelleen energia- ja perusmateriaalisektoreilta.

Tarkempi analyysi paljastaa kuitenkin siirtymiä. Japanin markkinat ovat menettäneet puhtiaan. Epävarmuus velkakirjamarkkinoilla on kasvanut merkittävästi. Pitkät korot ovat lähteneet Yhdysvalloissa nousuun. Lisäksi makrotalousnäkymät ovat heikentyneet.

Luvut voi tiivistää kahteen olennaiseen johtopäätökseen.

Koroissa suuria riskejä
Korkomarkkinoiden tappioriskit ovat kasvaneet, erityisesti Yhdysvalloissa, eikä siellä ole näköpiirissä juuri nousuvaraa joka kompensoisi tätä riskiä. Olemme muistuttaneet sijoittajia tästä jo pitkään, mutta kun korot ovat tähän asti pysyneet matalina, riskit eivät ole toteutuneet ennen tätä.

Hinnoittelu ei liian vaativa
Toinen johtopäätökseni on, että osakkeiden arvostus ei ole niin epäedullinen kuin ensinäkemältä voisi luulla. Niin kutsuttu Shillerin P/E-mittari kertoo osakkeiden olevan aivan liian kalliita. Mittari perustuu kuitenkin yritysten viimeiden kymmenen vuoden tuloksiin (E), ja sisältää siten hyvin heikkoja tuloksia finanssikriisin ajalta. (Se alentaa luvun jakajaa ja nostaa siten P/E-lukua korkeammaksi.) Tämä piirre ei tee Shillerin P/E:stä huonoa indikaattoria, sillä määritelmänsä mukaan se perustuu kymmenen vuoden tulosten keskiarvoon. En myöskään väitä, että osakkeet ovat halpoja: meidän seuraamamme osakkeet ovat markkina-arvoille painotettuna kuusi prosenttia aliarvostettuja mutta mediaaniosake on yhden prosentin yliarvostettu.

Tällaisessa ympäristössä on olennaista poimia oikeat osakkeet. Näemme eniten mahdollisuuksia perusmateriaali- ja energiasektoreilla. Niiden osakkeiden arvostus oli kesäkuun lopussa 82 ja 86 prosentissa käyvästä arvostaan. Molemmat sektorit ovat hyvin riippuvaisia talouden kehityksestä. Pidämme Yhdysvaltojen taloustilannetta lupaavampana kuin Euroopan, vaikkakin näkemyksemme Yhdysvalloista on muuttunut hieman synkemmäksi sitten ensimmäisen neljänneksen päätöksen.

 • Although the market continued to rise in the second quarter, stocks are now trading at 94% of fair value, a small improvement from the 97% we saw last quarter, based on stocks under Morningstar coverage using a market-capitalisation-weighted average.
 • The risk/reward ratio does not favour bond investors, with credit spreads tight and the potential for higher rates looming.
 • We think the outlook for equity markets is reasonably good over a longer time horizon, given pockets of undervaluation, an overall market valuation that is not too demanding, and our expectation that the bond market will correct, sending more assets towards equities. We expect higher volatility in the short term, however.
- See more at: http://www.morningstar.co.uk/uk/news/109473/our-outlook-for-the-stock-market.aspx#sthash.oUv20RE8.dpuf

 • Although the market continued to rise in the second quarter, stocks are now trading at 94% of fair value, a small improvement from the 97% we saw last quarter, based on stocks under Morningstar coverage using a market-capitalisation-weighted average.
 • The risk/reward ratio does not favour bond investors, with credit spreads tight and the potential for higher rates looming.
 • We think the outlook for equity markets is reasonably good over a longer time horizon, given pockets of undervaluation, an overall market valuation that is not too demanding, and our expectation that the bond market will correct, sending more assets towards equities. We expect higher volatility in the short term, however.
- See more at: http://www.morningstar.co.uk/uk/news/109473/our-outlook-for-the-stock-market.aspx#sthash.oUv20RE8.dpuf

 • Although the market continued to rise in the second quarter, stocks are now trading at 94% of fair value, a small improvement from the 97% we saw last quarter, based on stocks under Morningstar coverage using a market-capitalisation-weighted average.
 • The risk/reward ratio does not favour bond investors, with credit spreads tight and the potential for higher rates looming.
 • We think the outlook for equity markets is reasonably good over a longer time horizon, given pockets of undervaluation, an overall market valuation that is not too demanding, and our expectation that the bond market will correct, sending more assets towards equities. We expect higher volatility in the short term, however.
- See more at: http://www.morningstar.co.uk/uk/news/109473/our-outlook-for-the-stock-market.aspx#sthash.oUv20RE8.dpuf

 • Although the market continued to rise in the second quarter, stocks are now trading at 94% of fair value, a small improvement from the 97% we saw last quarter, based on stocks under Morningstar coverage using a market-capitalisation-weighted average.
 • The risk/reward ratio does not favour bond investors, with credit spreads tight and the potential for higher rates looming.
 • We think the outlook for equity markets is reasonably good over a longer time horizon, given pockets of undervaluation, an overall market valuation that is not too demanding, and our expectation that the bond market will correct, sending more assets towards equities. We expect higher volatility in the short term, however.
- See more at: http://www.morningstar.co.uk/uk/news/109473/our-outlook-for-the-stock-market.aspx#sthash.oUv20RE8.dpuf

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Heather Brilliant, CFA  Heather Brilliant, CFA, is the vice president of Global Equity and Credit Research at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja