Tutki tarkkaan Venäjä-etf:n kulut

Kaupankäyntikulut unohtuvat usein, mutta niiden väliset erot ovat merkittäviä Venäjällä.

Gordon Rose 08.04.2013
Facebook Twitter LinkedIn

Tämä artikkeli keskittyy Venäjälle sijoittamiseen pörssinoteerattujen etf-rahastojen kautta. Voit tarkastella eri pörsseissä tarjolla olevia Venäjä-etf:iä etusivun "ETF"-linkin takaa.

Venäjälle sijoittamisessa on monta mutkaa matkassa. Arvostustaso on niistä keskeinen. Venäläiset osakkeet on jo vuosia hinnoitteltu alemmas kuin muiden kasvumaiden. Syynä ovat pelot korruptiosta ja epävarmuus oikeusvaltion toimivuudesta Kremlin puristaessa yritysmaailmaa.

Viime vuosina Venäjän hallinto on kuitenkin ymmärtänyt, että maan talouden voimistaminen edellyttää parempaa sijoitusilmapiiriä. Muutos on johtanut muun muassa valtionyhtiöiden osakkeiden yksityistämiseen.

Osakemarkkinoiden hinnoittelussa muutokset eivät kuitenkaan näy, ainakaan vielä. Voittokertoimet ovat edelleen merkittävästi alemmat kuin muualla kehittyvissä maissa: MSCI Russia -indeksin P/E on 5,2 kun se on MSCI Emerging Markets -indeksillä 12,1.

Sijoitusympäristön kehittymättömyydestä kertoo myös se, että vain yksi tarjoaja, iShares, on rakentanut Venäjä-etf-rahastonsa johdannaispohjalle eli niin sanotulle synteettiselle replikaatiolle, kun taas muut etf-tarjoajat ostavat Venäjä-rahastoihinsa osakkeet markkinoilta eivätkä luota johdannaisrakennelmaan.

Huomio sijoittamisen kuluihin
Jos uskot Venäjän arvostustason nousevan ja haluat ostaa Venäjä-etf:ää, kannattaa kiinnittää huomiota sijoittamisen kuluihin. Hoitopalkkio on yksi, mutta vain yksi osa kunkin rahaston sijoittamisesta aiheutuvaa kulua. Toinen osa, kaupankäyntikulut, muodostuu meklaripalkkiosta sekä spredistä eli osto- ja myyntihinnan välisestä erotuksesta, joka tulee maksettavaksi niin ostaessa kuin myydessä etf-osuuksia.

Monet eivät huomaa spredin merkitystä, vaikka se voi epälikvidillä markkinalla olla melkoinen.

Tarkastelimme kaupankäyntikuluja 7.2.–20.3.2013 välisellä 30 pörssipäivän ajanjaksolla. Spredi oli tiukin Lyxor ETF Russiassa, joka seuraa DJ Russia GDR -indeksiä, 0,17 prosenttiyksikköä. Jo itse spredi kertoo, että Venäjälle osto- ja myyntihinnat ovat kaukana toisistaan. Markkina on epälikvidi ja suojaaminen on haastavaa.

Toiseksi kapein spredi oli X-trackersin rahastolla, 0,21 prosenttiyksikköä, kolmanneksi Source RDX ETF:llä, mutta tämän synteettiseen replikaatioon eli johdannaissopimuksiin perustuvan rahastojen spredi oli jo 0,33 prosenttiyksikköä ja siten kaupankäynnin kustannukset jo tuplasti niin suuret kuin Lyxorin rahastolla.

Seuraavilla sijoilla spredi levenee edelleen nopeasti, mutta hypäää aivan eri luokkaan aktiivisesti hoidetussa Alpcotin Active Greater Russia -rahastossa, joka on kaupan Tukholman pörssissä: 3,87 prosenttiyksikköä. Rahaston hoitokulutkin ovat noin kolme kertaa muita korkeammat, 1,75 prosenttia. Näitä summia ei voi enää halvaksi kutsua millään muotoa, vaikka tämä määre usein etf:iin liitetäänkin.

Hoitokulujen haitari pienempi
Hoitokulujen haitari on passiivisissa rahastoissa 60–78 peruspistettä eli hoitokulut ovat merkittävästi lähempänä toisiaan kuin kaupankäyntikulut. Tämä on tärkeä huomioida ei vain Venäjällä vaan etf-markkinoilla yleisemminkin.

Kumpi on olennaisempi, hoitokulut vai kaupankäyntikulut l. spredi? Se riippuu osin sijoitusajasta. Mitä pidemmäksi aikaa sijoitetaan, sitä suurempi on hoitokulujen merkitys, koska niitä maksetaan joka päivä kun taas spredit korostuvat jos ostetaan ja myydään tiiviillä aikataululla.

Venäjä-etf:ien kulut
Nimi Replikaatio* Pörssi 30pv spredi ka. %** TER % Koko milj. euroa
Lyxor ETF Russia (DJ Russia GDR) C-EUR SR NYSE Euronext 0,17 0,65 713,4
db x-trackers MSCI Russia Capped Idx 1D SR XETRA 0,21 0,65 340,8
Source RDX ETF SR LSE 0,33 0,65 349,0
CS ETF (IE) on MSCI Russia ADR/GDR FR Deutsche Börse 0,33 0,65 312,2
ComStage ETF MSCI Russia 30% Capped SR Deutsche Börse 0,34 0,60 15,5
EasyETF DJ Russia Titans 10 EUR SR NYSE Euronext 0,40 0,78 16,0
iShares MSCI Russia Capped Swap (DE) SR Deutsche Börse 0,42 0,74 28,9
iShares MSCI Russia Capped Swap (IE) SR LSE 0,47 0,74 28,9
RBS Market Access Daxglobal RussiaIdxETF SR Deutsche Börse 0,50 0,65 16,1
HSBC MSCI Russia Capped ETF FR LSE 0,68 0,60 75,6
Alpcot Active Greater Russia ETF OS LSE 3,87 1,75 4,9

*Replikaatio: FR=fyysinen replikaatio, SR=synteettinen replikaatio, OS=optimoitu sampling -tekniikka.
**Spredi ajalla 7.2.-20.3.2013

Indekseissäkin eroja
Venäjä-etf:ää valittaessa on myös hyvä olla tietoinen siitä, miten osakkeet rahastoon valitaan eli millaista indeksiä se seuraa.

MSCI Russia ja sen muunnokset ovat yleisimpiä indeksejä Venäjä-etf:ille.

MSCI Russia ADR/GDR perustuu MSCI Russia -indeksiin, joka kattaa noin 85 prosenttia sijoituskelpoisesta osasta markkinaa Venäjällä. MSCI Russia ADR/GDR:ssä ovat kuitenkin mukana vain yhtiöt, joiden osakkeita voi ostaa läntisistä pörsseistä joko ADR:inä (American Depository Receipts) tai GDR:inä (Global Depository Receipts). ADR:t ja GDR:t ovat usein selvästi likvidimpiä kuin samojen yhtiöiden osakkeet Moskovan pörssissä.

MSCI Russia Capped rajoittaa yksittäisten yhtiöiden painoa hieman. Jos yhtiö paino MSCI Russiassa ylittää 25 prosenttia, sen paino leikataan tässä ”Capped”-indeksissä päivittäin 22,5 prosentin painoon ja neljännesvuosittain 20 prosenttiin. MSCI Russia 30% Capped -indeksissä maksipaino asetetaan päivittäin 30 prosenttiin ja neljännesvuosittain 25 prosenttiin.

DJ Russia Titans 10 käsittää kymmenen suurinta yhtiötä Venäjällä.

DJ Russia GDR taas kattaa 85 prosenttia venäläisten GDR-osuuksien markkina-arvosta Lontoon pörssissä.

Saksan pörssin laskema DAXglobal Russia kattaa noin 80 prosenttia Venäjän osakemarkkinasta. Siihen kuuluu 30 suurinta yhtiötä, joiden kauppaa käydään pääosin ADR- ja GDR-todistuksilla. Yksittäisen yhtiön maksimipaino on 10 %.

Ja lisäksi on vielä Russian Depositary Index, joka kattaa 15 ADR- tai GDR-todistuksina Lontoon pörssissä kaupiteltavaa yhtiötä.

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Gordon Rose  is an ETF analyst with Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja