Ole valikoiva, sijoittaja

Morningstarin osakenäkemys vuoden 2013 toiselle neljännekselle: arvostukset lähellä käypää arvoa, odota hyviä tilaisuuksia.

Facebook Twitter LinkedIn

Keskeiset näkemyksemme:

  • Viime kuukausien nousu on kohottanut pörssikurssit lähelle niille arvioimaamme käypää arvoa. Morningstarin seuraamien yhtiöiden pörssikurssit ovat 97 prosentin tasolla suhteessa käypiin arvoihin markkina-arvoilla painotettuna. Edellisen neljänneksen päättyessä taso oli 92 prosenttia.
  • Omaisuusluokkien väliset korrelaatiot ovat laskeneet aiemmilta hyvin korkeilta tasoiltaan, kuten ennustimme edellisen neljänneksen päättyessä. Näkemyksemme onkin edelleen, että sijoittajien kannattaa keskittyä yksittäisten osakkeiden valitsemiseen.
  • Uskomme edelleen markkinoiden suuntien erkaantuvan. Näin näyttää myös käyneen vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhdysvaltain talous vahvistuu kun taas Eurooppa näyttää heikommalta. Epävarmuus on pudottanut kursseja Aasiassa.

Osakemarkkinat nousivat globaalisti vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä. Aliarvostettuja osakkeita on aina vain vaikeampi löytää. Yhdysvalloissa osakkeet ovat kalleimpia: seuraamamme yhtiöt ovat 99 prosentin arvossa suhteessa yhtiöille määrittämäämme käypään arvoon. Euroopassa arvostus on 96 prosentissa. Aasiassa arvostus on hellempi, 93 prosenttia käyvästä arvosta.

Muutokset edelliseen neljännekseen nähden johtuvat pitkälti kurssinoususta, ei niinkään näkemyksiemme muutoksista.

Valikoivuus tärkeää
Mitä tämä tarkoittaa sijoittajien kannalta? Kun pörssikurssit ovat samalla tasolla kuin yhtiöiden "aito" eli käypä arvo, on sijoittajalla vaativat ajat. Olennaista on valikoivuus: kaikki ei käy, koska arvostuksissa ei ole laajemmalti ilmaa.

Samaan aikaan on syytä muistuttaa, että kaikki osakkeet eivät millään muotoa ole täydessä arvossaan. Meistä nykytilanteessa osakesijoittajan kannattaa kiinnittää huomionsa yksittäisiin nimiin ja teemoihin sen sijaan että ostaa koko markkinaa esimerkiksi indeksirahaston kautta. Taustana ovat laskevat korrelaatiot ja toisaalta markkinan yleinen hintataso.

Sijoittajan kannattaa etsiä yhtiöitä, joilla on vahva kilpailuasema, seurata niitä ja ostaa kun arvostus antaa siihen tilaisuuden. Kun liiketoiminta on vahvaa, yhtiö pystyy kasvattamaan liikevaihtoaan ja voittoon ja siten tuottamaan sijoittajalle hyvää ajan myötä vaikka yhtiön kurssi heijastelisikin jo täyttä käypää arvoa. Koska halpoja hyviä osakkeita on nyt vaikeata löytää, on syytä korostaa kärsivällisyyden merkitystä. Kannattaa odottaa että kurssitaso laskee selvästi alemmas kuin osakkeelle analysoitu "todellinen" arvo. Näin saa erehtymisen marginaalia, jos onkin yliarvoinut yhtiön osakkeen todellisen hinnan.

Mitä seuraamme?
Globaalisti halvin sektori on nähdäksemme perusmateriaalit, jolla osakkeet heijastavat 86-prosenttisesti yhtiöiden käypiä arvoja globaalisti. Toinen aliarvostettu sektori on energia, jossa meistä näyttävät erityisen kiinnostaviltaYhdysvaltain maakaasubuumista hyötyvät yhtiöt. Kaasuhinnat ovat olleet pitkään painuksissa, mutta näyttäisivät nyt piristyvän. Tuotannon kasvu näyttää hidastuneen, vain harva porauslautta seisoo tyhjillään ja varastotasot ovat pudonneet 15 prosentilla vuoden aikana.

Ylipäänsä Yhdysvaltain talous näyttää piristyvän selvästi. Meistä maan talouden voi odottaa kasvavan tyydyttävää vauhtia ilman riskiä kovasta inflaatiosta.

Yliarvostettuja ovat seuraamistamme yhtiöistä erityisesti defensiiviset kuluttajatuoteyhtiöt sekä kiinteistöyhtiöt. Päivittäistavarayhtiöiden kurssit ylittävät arviomme käyvästä hinnasta 8:lla ja kiinteistöalan yhtiöiden 7:llä prosentilla.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Heather Brilliant, CFA  Heather Brilliant, CFA, is the vice president of Global Equity and Credit Research at Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja