UB:lle maksimirapsut

Facebook Twitter LinkedIn

United Bankersin tytäryhtiö UB Securities Oy on saanut Finanssivalvonnalta 10 000 euron rikemaksun ja julkisen huomautuksen. Syynä ovat laiminlyönnit luotettavan hallinnon sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisessä. Puutteet havaittiin syksyllä 2011 tehdyssä tarkastuksessa.

Finanssivalvonta havaitsi, että kauppojen parasta toteuttamista (best execution) ja kaupparaportointia koskeva yhtiön sisäinen raportointi oli puutteellista tai sitä ei ollut lainkaan. Lisäksi Finanssivalvonnan mukaan UB oli jättänyt pitkältä ajalta raportoimatta Finanssivalvonnalle joukkovelkakirjoilla ja johdannaissopimuksilla toteuttamiaan liiketoimia. Finanssivalvonta muistuttaa kiinnittäneensä jo aiemmin huomiota yhtiön joukkovelkakirjojen raportointiin.

UB toteaa tiedotteessaan, että "havaitut puutteet on korjattu eikä niistä ole koitunut asiakkaille haittaa tai vahinkoa". Lisäksi yhtiö haluaa muistuttaa finanssialaa koskevan sääntelyn lisääntyneen viime vuosina "aiheuttaen haasteita alan toimijoille".

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Vieraileva kirjoittaja  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja