Nämä tiedot saat uusista esitteistä

Rahastoyhtiöiden tulee tarjota avaintietoesite asiakkaan luettavaksi ennen sijoituspäätöstä.

Facebook Twitter LinkedIn

Heinäkuun 1. päivän 2012 jälkeen minkään suomalaisen rahastoyhtiön sivuilla ei tulisi enää olla yksinkertaistettua rahastoesitettä. Asiakkaalle tulee sen sijaan olla tarjolla avaintietoesite, KIID (Key Investor Information Document), kuten kaikissa muissakin EU-maissa.

Finanssivalvonta ei hyväksy avaintietoesitteitä, vaan rahastoyhtiöt laativat ne tarkkaan määritellyn kaavan mukaan ja lähettävät ne viranomaisille vain tiedoksi. Finanssivalvonnan havaintojen mukaan suurimmilla rahastoyhtiöillä KIID:it näyttävän olevan valmiina ja osalla jo julkaistukin, mutta monet rahastoyhtiöt ovat jättäneet julkaisun viime tippaan.

Kaksisivuisen avaintietoesitteen tulee olla selkokielinen ja sellainen, että sen perusteella tavallinen sijoittaja ymmärtää, millaisesta tuotteesta on kysymys. Mitään erityistä "avaintietoesiteopasta" ei pitäisi tarvita.

Esite on tarjottava asiakkaalle hyvissä ajoin ennen sijoitussitoutumuksen tekemistä esimerkiksi neuvojan kanssa käytävässä keskustelussa.

Ensimmäisellä sivulla esitellään rahaston tavoitteet ja sijoituspolitiikka sekä riski. Rahaston riskimittarina on erityisesti avaintietoesitettä varten kehitetty seitsenportainen riskiluokitus SRRI. Se on staattinen mittari, joka perustuu rahaston menneeseen tuoton keskihajontaan eli tuoton heiluntaan. Korkein riskitaso on 7 ja alin 1. Morningstar on kritisoinut riskimittaria siksi, että se ei huomioi markkinatilanteen vaikutusta rahastojen riskiin. Kaikki osakerahastot saattavat esimerkiksi saada korkean riskiluokituksen volatiileina aikoina, jolloin mittari ei kerro rahastojen välisistä eroista.

Esitteessä tulee SRRI:n lisäksi kertoa, mitä riskejä mittari ei välttämättä huomioi, kuten jos heikko likviditeetti voi johtaa lunastusten viivästymiseen tai jos johdannaissijoituksista voi aiheutua odottamattomia tappioita.

Toisella sivulla esitellään rahastosijoittajalta perittävät kulut ja tuodaan esille rahaston mennyt tuotto. Esitteen kuluosaan sisältyy uusi termi, "Juoksevat kulut", joka on lähes sama asia kuin tähän asti käytetyt rahaston kokonaiskulut eli TER (Total Expense Ratio). Juoksevat kulut ei kuitenkaan sisällä tuottosidonnaisia palkkioita jotka TER:iin sisältyvät. Tuottosidonnaisten palkkioiden tuottokaava tulee kertoa erikseen, ja useimmissa tapauksissa rahastoyhtiö ilmoittaa samassa yhteydessä myös edellisenä kalenterivuonna perityn tuottosidonnaisen palkkion.

Tuotto-osiossa esitellään rahaston mennyt tuotto kalenterivuosittain verrattuna mielekkääseen vertailuindeksiin.

Alimpana kakkossivulla ovat käytännön tiedot. Sieltä selviävät joissain raporteissa myös rahaston salkunhoitajien nimet.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings