Norjalla vahva ote Suomen metsäyhtiöistä

Jättirahastolla vain harvassa suomalaisyhtiössä yli kolmen prosentin omistus.

Facebook Twitter LinkedIn

Suomi on vain pieni osanen Norjan jättiläismäisen eläkerahaston sijoituksista. Rahasto hajauttaa varansa osakkeisiin, korkopapereihin ja nyt myös kiinteistöihin ympäri maailmaa. Rahaston valtavan koon vuoksi sen osuus yksittäisestä yhtiöstä nousee helposti merkittäväksi. Niin on käynyt Suomessakin muutamissa yhtiöissä.

Norjan eläkerahaston suurimmat sijoitukset Suomessa suhteessa yhtiöiden markkina-arvoon ovat Stora Ensossa ja UPM-Kymmenessä. Vuoden 2011 päättyessä Norjan eläkerahasto omisti 7,8 prosenttia Stora Enson osakkeista. Ne oikeuttavat 2,6 prosenttiin äänistä. UPM-Kymmenessä norjalaisten eläkesäästöjen osuus oli 7,6 prosenttia ja saman verran äänistä. Positiot näissä yhtiöissä ylittivät sijoituksen Nokiaan vuoden 2011 vaihtuessa.

Norja liputti vastikään omistavansa hieman yli viisi prosenttia StoraEnsosta joten omistus on hieman laskenut.

Omistus suomalaisissa metsäyhtiöissä on joka tapauksessa rahastolle poikkeuksellisen suuri: rahastolla oli vain kahdesasta yhtiöstä maailmanlaajuisesti suurempi osuus kuin StoraEnsosta. Yläraja on kymmenen prosenttia listatun yhtiön osakkeista. Norjan eläkerahasto ei pyri ottamaan kontrollia omistamissaan yhtiöissä vaan pysymään portfoliosijoittajana - tosin aktiivisena sellaisena.

Muista suomalaisyhtiöistä Norjan rahaston osuus nousi vuodenvaihteessa yli kolmeen prosenttiin vain Finnlinesissä (3,04%). Yhteensä Norjan rahastolla on Suomessa noin kahden miljardin euron sijoitukset 44 yhtiössä rahaston kotisivujen mukaan.

Korjaus aiempaan: Norjan eläkerahasto näyttää kasvattaneen hieman omistustaan Talvivaarassa prosentteina mitattuna. Vuoden 2010 päättyessä Norjan rahastolla oli 0,9 prosenttia Talvivaaran osakkeista. Vuoden 2011 lopussa osakkeita oli 1,8 prosenttia äänistä. Sijoitukset on tehty Lontoon pörssin kautta Helsingin sijaan. (Tämän artikkelin aiemmassa versiossa väitettiin virheellisesti että Norja olisi luopunut Talvivaarasta kokonaan.) Samaan aikaan yhtiön markkina-arvo on pudonnut 65 prosenttia joten euromääräisesti omistus on lähes samalla tasolla.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja