Ymmärrä hajautus laajasti

Sijoittajan kannattaa rakentaa salkkuun turvaa monenlaisilta iskuilta.

Facebook Twitter LinkedIn

Hajautusta tavataan kutsua sijoittamisen ainoaksi ”ilmaiseksi lounaaksi”. Tilastot kertovat, että munat kannattaa jakaa moneen koriin. Sijoittamisessa se tarkoittaa useiden omaisuusluokkien (korot, osakkeet, kiinteistöt) tai esimerkiksi erilaisten yhtiöiden (pienet, suuret jne.) osakkeiden omistamista samassa salkussa. Jos esimerkiksi pienten osakkeiden veto loppuu, on salkussa hyvä olla myös suuria yhtiöitä. Kaiken kaikkiaan tavoitteena tulisi olla salkku, joka pärjää vähintään siedettävästi monenlaisissa markkinaympäristöissä.

Hajautus kannattaa aina, kun ei ole varma, mitä markkinoilla tulee tapahtumaan. Hajauttaminen ei silti tarkoita sitä, että ei pyrittäisi hyvään tuottoon. Hajautus voi kuitenkin estää salkun totaalisen sulamisen, jos tapahtumat etenevät toisin kuin sijoittaja on kuvitellut - ja niin käy usein.

Hajautus ymmärretään usein turhan kapeasti. Seuraavassa on muutamia laajempia näkökulmia hajauttamiseen:

Ajallinen hajautus
Saatat olla päätynyt siihen, että jokin uusi sijoituskohde olisi viisas – esimerkiksi kehittyvien maiden osakkeet tai hyödykkeet. Ajoitus kuitenkin huolestuttaa, ovathan molemmat voimakkaasti heiluvia sijoituskohteita. Ostaessaan väärään aikaan saattaa saada kallista tavaraa, jonka arvo vieläpä hupenee silmissä.

Tällaisissa tapauksissa ajallinen hajauttaminen eli kotoisemmin ”kuukausisäästäminen” kannattaa. Hajauttamalla sijoitus pienempiin eriin esimerkiksi kuukauden välein auttaa välttämään karkean ajoitusvirheen mahdollisuuden. Mikään ei silti takaa, että kuukausisäästäjä pääsee tavoitteisiinsa. Lisäksi kannattaa muistaa, että jos sijoituskohteesi hinta nousee ja nousee, sitä olisi kannattanut hankkia heti koko rahalla.

Ajallinen hajautus voi olla mielekästä myös kohteille, joissa tuotto on kiinteä, kuten korkeakorkoisille talletuksille tai obligaatioille. Jos kyse on pitkäaikaisesta sitoumuksesta, voi olla järkevää odottaa hieman jotta saa rahalleen paremman koron. Mutta jos ei ole varma, että korot nousevat, kannattaa osa varoista laittaa tilille tai bondiin jo nyt.

Verohajautus
Sijoituksia tehdessä kannattaa huomioida verovähennysten ylärajat kuten PS-tilien 5000 euroa, jonka ylittäviä sijoituksia ei saa vähentää tuloista. Ei siis kannata yhtenä vuonna sijoittaa 10 000 euroa ja toisena jättää sijoittamatta PS:ään lainkaan.

Voitoista ja osingoista maksettava pääomavero on Suomessa 30 prosenttia vuodesta 2012 alkaen 50 000 euroon asti. Sen yli menevistä tuloista maksetaan 32 prosentin vero. Verokynnys kannustaa ajoittamaan myynnit vuosittain niin, että voi saada mahdollisimman suuren osan pääomatuloista alemmalla prosentilla.

Laajemmin ajateltuna verohajautusta voi tehdä sijoittamalla varallisuutta eri tavalla verotuksessa kohdeltaviin sijoitustuotteisiin. Kuten tunnettua, verosäännökset voivat muuttua ajan myötä. Hajauttamalla ei ole riippuvainen esimerkiksi yhden kohteen veroedusta, joka voi kadota tai heikentyä.

Hajautus välineiden välillä
”Sijoitusvälineitä” ovat erilaiset tavat laittaa varoja markkinoille kuten suorat osakesijoitukset, sijoitusrahastot tai etf-rahastot. Usein sijoittajilla on vahva näkemys parhaasta tavasta. Ei ole kuitenkaan mitään erityistä syytä ottaa asiassa jyrkkää kantaa. Entä jos vastapuoli onkin oikeassa? Erehtymisen mahdollisuus on olemassa. Nöyryys on sijoittajalle vahvuus.

Vanguard-rahastoyhtiön tutkimus osoittaa, että aktiivisia rahastoja sisältävän salkun riski/tuotto-profiili paranee, jos lisää sekaan etf:iä tai indeksirahastoja. Indeksirahastoihin uskova taas voi saada lisätuottoa, jos uskaltautuu ohjaamaan osan varoistaan hyvään aktiiviseen rahastoon. Suoria osakesijoituksia tekevä taas voi hyötyä pistämällä osan varoistaan sijoitusrahastoon tai etf-rahastoon, sillä salkun tuoton heilunta usein vähenee (toki riippuen lisättävästä rahastosta). Osakkeiden ja rahastojen painoa kannattaa säätää sen mukaan, miten hyvin suorat osakesijoitukset näyttävät onnistuneen.

Koko varallisuus hajautussyyniin
Tässä artikkelissa hajauttaminen on liitetty finanssivarallisuuteen. Se voi olla hyödyllinen käsite myös laajemmin raha-asioiden hoidossa, oli sitten kyse kiinteistöistä tai työtulojen ennustettavuudesta.

Monilla meistä valtaosa varallisuudesta on sidottuna omaan kotiin tai yritykseen. Silloin hajauttamisen kultainen sääntö ohjaa meitä kerryttämään muuta varallisuutta kohteisiin, joilla on alhainen korrelaatio kiinteistöihin tai oman yrityksen toimialaan. Voi olla hyödyllistä kirjata oma kokonaisvarallisuus paperille ja pohtia, mitkä tekijät ohjaavat sen arvon kehitystä.

Inhimillisen pääoman käsite on hyödyllinen apuväline. Inhimillinen pääoma kertoo odotettavissa olevien työtulojen määrän suhteutettuna niiden riskiin. Jos olet urasi alussa oleva opettaja, voit olla melkoisen varma siitä, että saat jatkuvasti hieman nousevaa tuloa eläkkeeseen asti eivätkä tulosi riipu pörssikurssien liikkeistä. Niinpä on mielekästä satsata sijoituksissa osakkeisiin tai muihin korkean riskin kohteisiin. Sen sijaan pörssimeklarilla tulojen kehitys on vahvasti sidoksissa pörssin kehitykseen ja voi olla viisasta olla laittamatta kaikkea varallisuutta osakemarkkinoille. Myös jos toimeentulo on epävarmaa tai tulot vaihtelevat paljon, voi olla järkevää pitää varallisuus vähäriskisissä kohteissa. Rahat kun tulevat todennäköisemmin tarpeeseen työttömyyden iskiessä.

Osakesijoittajalle yksi tapa hajauttaa omaa salkkuaan on katsoa, minkä tyylisistä osakkeista oma salkku koostuu. Sen voi tehdä Morningstarin salkkutyökalun ja X-Ray:n avulla.

Tämä artikkeli antaa taustatietoa tyylihajautuksesta Suomen markkinoilla.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Christine Benz

Christine Benz  on Morningstarin yksityistalouden kysymyksistä vastaava johtaja.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja