OP pistää yhdistelmät uusiksi

Facebook Twitter LinkedIn

OP uudistaa yhdistelmärahastojen valikoimansa. Yhdistelmärahastojen määrää vähennetään ja ne saavat kansantajuisemmat nimet jotka kertovat rahastojen riskiprofiilista. Kaikille uusille rahastoille on määritetty neutraaliosakepaino (%), josta ne saavat poiketa 20 prosenttiyksiköllä kaikkein varovaisinta rahastoa lukuunottamatta.

OP-Korkosalkku 10 muuttaa sääntöjään a saa nimekseen OP-Varovainen. Nykyinen rahasto OP-Korkosalkku 10 kuuluu pieneen ryhmään rahastoja jotka sijoittavat noin 10 prosenttia varoistaan osakemarkkinoille. Tämänkin suuruinen osakeriski on johtanut tuotossa merkittävään arvonlaskuun laskuna tänä vuonna: rahasto oli tammikuun lopussa 4,8 prosenttia miinuksella 12 kuukauden ajalta. Sillä se sijoittuu kategoriassaan varsin alas: vain 11 prosentilla vertailuryhmän rahastoista on mennyt heikommin, vaikka luokassa rahastot voivat ottaa jopa 35 prosentin osakeriskiä. Rahastolla ei ole Morningstarin tähtiä, koska sen tuottohistoria on alle kolme vuotta.

OP-Varovaisen salkussa on osakkeet normaalisti 10 prosentin painossa.

OP-Korko Plus ja OP-Solid sulautuvat uudeksi rahastoksi OP-Maltillinen. Nykyisistä rahastoista OP-Korko Plus sijoittaa normaalitilanteessa osakkeisiin 20 prosenttia varoistaan. Osakemarkkinoiden lasku on tuntunut selvästi myös tämän rahaston tuotossa, joka on jäänyt vuoden ajalta 3,2 prosenttia miinukselle (helmi 2011-tammi 2012). Tappio on kuitenkin ollut pienempi kuin OP-Korkosalkku 10:llä, vaikka periaatteessa tämän rahaston sijoituspolitiikka on riskipitoisempi ja siten tappioiden olisi voinut odottaa olevan suuremmat. Osakesijoituksista puolet on tehty Suomeen, puolet Eurooppaan. Kolmen vuoden ajalla rahasto on selkeästi plussalla, 5,8 prosenttia vuotta kohden.

OP-Solid on toiminut selvästi edellisiä vapaammalla sijoituspolitiikalla. Rahasto on voinut vaihdella osakepainoaan rajustikin salkunhoitajien näkemysten mukaan. Vuoden ajalla rahaston tuotto on ollut tappiolla kahta edellistä vähemmän, kaksi prosenttia. Kolmen vuoden ajalla rahasto on tuottanut 3,2 prosenttia vuotta kohden.

OP-Maltillisen osakepaino on normaalitilanteessa 30 prosenttia.

OP-Tuotto ja OP-Spektri sulautuvat rahastoksi OP-Tuottohakuinen. OP-Tuoton normaalipaino on ollut 40 prosenttia osakkeissa, joista puolet Suomessa. OP-Spektri taas on ollut 60-prosenttisesti osakkeissa ja 40-prosenttisesti koroissa. Ero on tuntuva, joten uuteen rahastoon siirtyvien kannattaa pohtia, vastaako uusi osakepainotus omaa riskinsietokykyä ja -halua. Nämä rahastot ovat molemmat viimeisen vuoden ajalta oman rahastoluokkansa heikommasta päästä tuotossa (86. ja 87. tuottopersentiilissä eli yhdeksännessä kymmenyksessä; valtaosa rahastoista on pärjännyt niitä paremmin). Kolmen vuoden ajalla rahastojen tuotto on ollut kuitenkin keskitasoa luokassaan.

OP-Tuottohakuisen neutraalipainoksi tulee 50 prosenttia osakkeissa.

OP-Pirkasta tulee OP-Rohkea. Rahasto on sijoittanut tähän asti 80 prosenttia varoistaan osakkeisiin, loput korkoihin. Morningstarilla rahasto kuuluu aggressiivisten yhdistelmärahastojen luokkaan, jossa se on kolmen viime vuoden aikana ollut riski-tuottosuhteeltaan keskitasoa vaikka viimeinen vuosi on ollut vaikea.

OP-Rohkea sijoittaa normaalisti 80 prosenttia varoista osakkeisiin.

Rahastojen sijoituspolitiikassa yhteinen muutos on, että sijoitusalue laajenee maailmanlaajuiseksi; tähän asti osalla rahastoista on ollut rajoituksia liittyen mm. Suomen osuuteen osakkeista. Osalla rahastoja hallinnointipalkkiot osin laskevat. Kaikilta rahastoilta poistuvat vertailuindeksit. Muutokset astuvat voimaan 8.3.2012.

Kirjoitusta on täydennetty 3.2.2012 uusien OP:n rahastojen sijoituspoliitikkojen osalta.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Vieraileva kirjoittaja  .

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja