Analyytikkojemme raportit avaavat etf-rahastot

Etf-rahastot kiinnostavat monia, mutta niistä on vaikea saada selkeää tietoa. Morningstarin etf- raportit tarjoavat väylän etf-tietoon myös piensijoittajille.

Ben Johnson 10.08.2011
Facebook Twitter LinkedIn

Tämä artikkeli on julkaistu ensi kerran vuonna 2011.

Toisin kuin sijoitusrahastot, pörssinoteeratut rahastot eli etf:t on pääosin listattu ulkomaisiin pörsseihin ja niistä on usein vaikea saada kattavaa ja selkeästi vertailtavaa tietoa. Auttaakseen muun muassa piensijoittajia Morningstar on ryhtynyt julkaisemaan etf-rahastoista raportteja, joissa kunkin rahaston toiminta ja käyttökelpoisuus avataan lukijalle sanallisesti.

Raportit ovat luettavissa ilman rekisteröitymistä Morningstar.fi-sivulla kunkin etf-rahaston kohdalta, vasemman palkin ”Analyysi”-painikkeen takaa.

Tämän julkaistaessa Morningstarin Euroopan etf-analyytikkoryhmä on julkaissut noin 175 raporttia suurimmista rahastoista hallinnoitavalla pääomalla mitattuna. Pyrkimyksenä on kattaa analyysillä rahastot, jotka vastaavat 70% Euroopan etf-pääomasta.

Päämääränämme on tarjota monenlaisille sijoittajille pääsy hyödylliseen, perinpohjaiseen analyysiin pörssinoteeratuista tuotteista. Tarjoamamme tiedon ja kontekstin avulla sijoittaja voi käyttää rahastoja mielekkäästi omassa tai asiakkaansa salkussa. Vastaavaa tutkimuspalvelua ei ole Euroopassa tarjolla.

Tästä voit lukea esimerkkiraportin iShares Euro Stoxx 50 -rahastosta, joka sijoittaa suurimpiin eurooppalaisyhtiöihin. Raporttien kielenä on englanti.

Emme suunnittele ottavamme käyttöön erillistä arvosteluasteikkoa pörssinoteeratuille rahastoille. Etf-rahastoihin sovelletaan Morningstarin ratingiä eli ”tähtiluokitusta”. Se auttaa vertailemaan etf- ja sijoitusrahastoja toisiinsa.

Morningstar tuo myöhemmin tänä vuonna markkinoille uusia tunnuslukuja, jotka helpottavat pörssinoteerattujen tuotteiden vertailemista toisiinsa. Tarkoitus on kuvata etf-rahaston omistamisesta aiheutuvaa kokonaiskustannusta. Niin sijoittaja voi päätellä, mikä monista samaa indeksiä seuraavista etf:istä kerryttää vähiten kuluja, kun otetaan huomioon sijoitettu pääoma ja oletettu sijoitusaika.

Seuraavassa etf-raporttien pääkohdat otsikoittain:

Suitability – Soveltuvuus
Tässä osiossa kerromme, miten kutakin tuotetta on mielekkäintä käyttää osana salkkua. Tarkastelussa huomioidaan sijoittajan taloudellinen tilanne, salkun painopiste ja sijoitusnäkemys. Kerromme, sopiiko rahasto tukipilariksi, taktiseksi välineeksi vai molemmiksi, sekä milloin ja miten sitä kannattaa käyttää. Tuomme esiin eksoottisempiin tuotteisiin kuten hyödyke-, vipu- ja käänteisiin rahastoihin liittyviä erityispiirteitä.

Fundamental View – Reunaehdot
Analyysimme kertoo, miten rahaston tuoton voi olettaa reagoivan makrotaloudelliseen kehitykseen. Useimmissa raporteissa käsittelemme myös rahaston vertailuindeksin viimeaikaista kehitystä.

Index Contruction – Indeksin koostumus
Sijoittajan on tärkeä tietää, millaista indeksiä tai sijoituskohdetta rahasto seuraa. Kerromme, millä metodilla indeksin osasia painotetaan; miten yksittäisten arvopaperien osuutta on rajoitettu; millä tavalla osakkeiden free float on huomioitu; kuinka usein ja milloin indeksin painot lasketaan uudelleen; otetaanko osingot huomioon; ja miten arvopaperit on valittu indeksiin – sekä muita olennaisia seikkoja.

Product Construction – Tuotteen koostumus
Kerromme, miten tuote on rakennettu seuraamaan tai muulla tavalla jäljittelemään indeksin tai arvopaperin kurssia. Omistaako rahasto arvopapereita suoraan (physical replication) vai synteettisesti (synthetic replication); mikä on tuotteen muoto (rahasto/fund vai velkasitoumus/note); millaisia vastapuoliriskejä tuotteeseen sisältyy ja miten niitä pyritään rajoittamaan; jaetaanko osingot ulos vai pidetäänkö ne rahastossa – ja niin edelleen.

Fees – Palkkiot
Tässä osiossa kerromme rahaston kokonaiskulun ja suhteutamme sen vertailukelpoisiin kilpaileviin tuotteisiin.

Alternatives – Vaihtoehdot
Tämän osion avulla näet, mitä muita vastaavia vaihtoehtoja voi olla tarjolla. Vertailemme tuotteiden hallinnointi- sekä kaupankäyntikuluja. Tuotetta verrataan myös muihin kuin pörssinoteerattuihin tuotteisiin. Kerromme esimerkiksi hyvät ja huonot puolet kullan omistamisesta pörssinoteeratun tuotteen kautta verrattuna fyysisen kullan ostamiseen.

Täydellinen lista analysoiduista rahastoista on täällä. Lista pidetään ajan tasalla.

Listaukset etf-rahastoista löydät pääsivun ylämenun ETF-linkin takaa.

Haluatko tiedon uusista artikkeleistamme Facebookin kautta? Liity FB:ssä ryhmään "Morningstar Finland".

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Ben Johnson  Ben Johnson is Morningstar’s Director of European ETF Research.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja