Yhden kulut ylitse muiden

Millaisia palkkioita rahastoyhtiöt perivät sijoittamisesta suomalaisiin osakkeisiin?

Facebook Twitter LinkedIn

Sijoitusrahaston hallinnointipalkkio kannattaa aina selvittää rahastoa valitessaan. Morningstarin tutkimukset osoittavat, että kulut ovat tärkeä selittäjä rahastojen menestykselle. Vaikka myös kallis rahasto voi pärjätä, halvan rahaston on helpompaa tuottaa hyvin.  

Suomalaisille rahastoyhtiöjen luulisi kilpailevan tiukimmin Suomeen sijoittavien osakerahastojen luokassa, onhan lähes kaikilla rahastoyhtiöillä kotimaahan sijoittava rahasto, ja ne kilpailevat suosiosta suorien pörssisijoitusten kanssa. Millaisia ovat Suomi-osakerahastojen palkkiot?    

Eurooppalaista keskitasoa
Keskimääräiseltä hinnaltaan suomalaiset osakerahastot ovat Euroopan tasolla siedettävät. Mediaani- eli keskimääräisen rahaston kokonaispalkkio (TER, Total Expense Ratio) on 1,6 prosenttia. Kalleimpaan viidennekseen sijoittuvilla Suomi-rahastoilla palkkio on vuodessa kaksi prosenttia tai enemmän. Halvimpaan viidennekseen pääsee alle 1,2 prosentin vuosipalkkiolla. Laskuissa ovat mukana kaikki osuuslajit. 

Karkeasti Suomi-osakerahastot voi jakaa viiteen joukkoon.

Hintavammat erikoisrahastot
Hintavertailussa erottuu yksi rahasto: Sampo Rahastoyhtiön Arvo Finland Value oli vuonna 2010 ylivoimaisesti kallein Suomen osakemarkkinoille sijoittava rahasto. Rahastolla on 1,2 prosentin peruspalkkio sekä tuottosidonnainen palkkio, jota maksetaan tuoton ylittäessä vertailuindeksin. Menestystä mitataan räätälöityyn indeksiin, jossa puolet muodostuu Helsingin pörssin tuotosta ja puolet Euroopan pitkien lainapaperien indeksistä. Pitkien korkojen tuotto oli likimain nollassa viime vuonna, ja niinpä rahastoyhtiö tienasi 5,73 prosentin kokonaispalkkion. Näin kävi, vaikka rahasto sijoittui kuitenkin heikoimpaan kymmenykseen Suomi-rahastoista 21,8 prosentin tuotollaan (90. persentiiliin).

Korkeimmat kokonaiskulut
Rahasto Kulut (TER)
Arvo Finland Value 5,73%*
SEB Gyllenberg Momentum 2,50 %
SEB Gyllenberg Small Firm 2,50 %
Nordea Suomi 130/30 2,24%*
Alfred Berg Small Cap 2,10 %
Evli Select 2,08 %

Muita tyyriimpään päähän kuuluvia erikoisrahastoja ovat SEB Gyllenbergin vipuvaikutusta käyttävä Momentum sekä suomalaisiin pienyhtiöihin sijoittava Small Firm. Ne perivät Suomen osakemarkkinoiden korkeimmat kiinteät hallinnointipalkkiot, 2,5 prosenttia.

Alfred Bergin Small Cap keskittyy suomalaisiin pienyhtiöihin. Kalleimpaan viidennekseen kuuluu erikoisrahastoista myös OP:n Suomi Pienyhtiöt, jonka palkkio on kaksi prosenttia pääomasta vuodessa.

Huokeammat erikoisrahastot
Vaikka rahasto käyttää erikoisstrategiaa kuten sijoittaa arvo- tai pienyhtiöihin, sen ei tarvitse periä korkeaa palkkiota. Arvosijoitustyyliä soveltavista rahastoista OP:n Suomi Arvolla (1,6%) ja Ålandsbankenin Finland Valuella (1,5%) on keskimääräisen rahaston tasoiset kiinteät hallinnointipalkkiot. Taaleritehtaan Arvo Markka Osake perii 1,2 prosentin peruspalkkion, jonka päälle tulee tuottopalkkio. Rahastolla ei ole vielä täyttä toimintavuotta, joten TER-lukua ei ole tiedossa.

Myös kaksi pienyhtiörahastoa, Danske Invest Suomi Kasvuosake (1,3%) ja Nordean Suomi Small Cap (1,6%) ovat keskimääräistä Suomi-rahastoa halvempia.

Kalliimmat perusrahastot
Vaikka Suomeen on perustettu monia erikoistuneita Suomi-rahastoja, useimpien rahastoyhtiöiden valikoimaan kuuluu kuitenkin myös joustavasti koko Helsingin pörssiin sijoittava rahasto. Niissä hintaerot voivat olla merkittävät. Perusrahastolla tarkoitetaan tässä aktiivisesti salkunhoitajan ohjauksella sijoittavaa rahastoa, joka pyrkii voittamaan vertailuindeksinsä.

Hintavimmat yleisrahastot
Rahasto Kulut (TER)
Evli Select 2,08 %
Fondita Equity Spice 2,00 %
Odin Finland 2,00 %
OP-Delta 2,00 %
Danske Invest Suomi Osake 1,90 %
Handelsbanken Suomi 1,90 %
Säästöpankki Kotimaa 1,85 %
Aktia Capital 1,83 %
POP Suomi 1,83 %
Alfred Berg Finland 1,80 %
OP-Focus 1,80%*

Kalleimpia ovat muutamat verraten paljon vapauksia sijoitustoiminnassaan ottavat rahastot. Hintavin näistä rahastoista, Evli Select, etsii strategiansa mukaan aliarvostettuja yhtiöitä Helsingin pörssistä. Se on omistustensa puolesta keskikokoisten arvoyhtiöiden rahasto, mutta voi ja sijoittaakin niin isoihin kuin pieniin arvo- ja kasvuyhtiöihin.  

Myöskään Fonditan Equity Spicen sijoituskohteita ei ole erityisen tarkkaan määritetty etukäteen. Rahaston tavoitteena mainitaan vain saada sijoituksille pitkällä aikavälillä Helsingin pörssiä parempi tuotto.

Kalleimmat kymmenen Suomi-yleisrahastoa mahtuvat alle kolmen prosentin kymmenyksen sijaan, joten kilpailutilanne on tutkittu tarkkaan.

Halvemmat perusrahastot
Mistä alkavat huokeammat rahastot? Jos otetaan rajaksi Suomi-osakerahaston keskimääräinen palkkio, 1,6 prosenttia, niin Nordean Suomi osuu tismalleen siihen. Samoin FIM:n Fenno laskuttaa keskimääräistä palkkiota.  

Halvimpia yksityissijoittajille sopivia Suomi-perusrahastoja ovat Fourtonin Fokus (1,16%) ja Evlin Suomi Osake (1,25%). Fourtonin rahastolla on kuitenkin tuottosidonnainen palkkio, joka hyvänä vuonna nostaa rahaston kokonaispalkkiota. SEB Gyllenberg Finlandia (1,3%) ja Tapiolan Suomi (1,4%) kuuluvat myös halvimpiin aktiivisesti hoidettuihin Suomi-rahastoihin. Seligson & Co:n Phoebus laskutti viime vuodelta 1,3 prosenttia tuottopalkkio mukaan laskettuna, mutta rahasto poikkeaa muista siinä, että se sijoittaa myös ulkomaille. eQ:n Suomiliiga alittaa juuri ja juuri keskimääräisen palkkion 1,5 prosentin vuosikuluillaan. 

Huokeimmat perusrahastot
Rahasto Kulut (TER)
Evli Suomi Osake 1,25 %
SEB Gyllenberg Finland 1,30 %
Tapiola Suomi 1,40 %

Finlandia Groupilla on myös Suomi-rahasto, jonka kokonaiskulut olivat viime vuonna 1,4 prosenttia. Rahastossa on kuitenkin poikkeuksellisen korkeat merkintä- ja lunastuspalkkiot.

Indeksit ja instituutiot
Indeksirahastoja on Suomen markkinoilla tarjolla vain muutama. Seligson & Co:n Suomi-indeksirahaston vuosittainen hallinointipalkkio on 0,45%. Nordean indeksirahastoon pääsee sisään joko 10 000 eurolla, jolloin palkkio on 0,74%, tai 100 000 eurolla, joka alentaa palkkion 0,40 prosenttiin.

Erityisesti henkilöstörahastoille suunnattu Aventum HR Suomi on markkinoiden halvimpia 0,78% palkkiolla, mutta minimi on 10 000 euroa. Myös Icecapitalilla on eläkesijoittamiseen suunnattu Suomi-rahasto Finland Equity IV-1, jossa 0,50 prosentin palkkiotasolle pääsee 100 000 euron alkusijoituksella. 

Nordean suurasiakkaille suuntaama Pro Suomi aukeaa vasta miljoonan euron sijoituksille. TER-luku on 0,5%. Danske Investin suurasiakasrahaston Suomi Yhteisöosake vuosittainen palkkio on 0,95% ja alaraja 150 000 euroa.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja