Suomalaisten viholliset kolkuttavat portilla

Vahvaa yritystä ympäröi ”taloudellinen vallihauta”, jollainen Nokialta, StoraEnsolta ja UPM-Kymmeneltä puuttuu.

Facebook Twitter LinkedIn

Yksi sijoittajakuuluisuus Warren Buffettin tärkeimmistä ajatuksista kertoo, millainen on ylivertainen yritys. Buffettin määritelmän mukaan yrityksen tulee synnyttää ylivoimatekijöitä, joita on vaikea kopioida. Kun yritys siinä onnistuu, se pystyy pitämään kilpailijansa takanaan ja keräämään keskivertoa suurempia voittoja pitkään. Suomalaisista yrityksistä nämä tuntomerkit täytti vuosia Nokia.

Buffettin termi ylivertaisuudelle, economic moat, kääntyy suomeksi taloudelliseksi vallihaudaksi. Mitä leveämpi ja syvempi vallihauta, sitä pidempään yrityksen voi olettaa kerryttävän markkinoita parempaa liiketaloudellista tuottoa.

Morningstarin osakeanalyysissä economic moat on tärkeä työväline, ja olemme kehittäneet käsitteen varaan oman indikaattorin. Morningstar muodostaa näkemyksen siitä, mikä on kunkin analysoitavan yhtiön ”vallihaudan leveys”: olematon, kapea vai leveä. Osatekijöitä leveän vallihaudan takana voivat olla esimerkiksi seuraavat:

  • Suuri markkinaosuus
  • Kyky tuottaa muita halvemmalla
  • Tekijänoikeudet, patentit tai julkisen vallan takaamat erityisoikeudet
  • Korkealaatuinen yrityskulttuuri
  • Asiakkaille korkeat kulut vaihtaa kilpailijalle
  • Verkostoitumisen asiakkuutta vahvistavat vaikutukset

Nokialla ei ole enää suojaa
Mikä on suomalaisten yhtiöiden tilanne? Ovatko ne suojassa? Morningstar seuraa säännöllisesti viittä suomalaista tai suomalais-ruotsalaista suuryhtiötä.

NOKIA: Jos Nokialla oli aiemmin ylivertainen asema televiestintäkaatiolaitteiden markkinoilla, nyt tilanne on täysin toisenlainen. Morningstar alensi hiljattain alentaa käsitystään Nokian ylivoimatekijöistä, eikä katso Nokialla olevan enää minkäänlaista turvavallia, jolla suojata marginaalejaan. Telelaiteala on toki kilpailtu, ja harva yritys on ylipäätään ”turvassa”. Morningstar katsoo Ciscolla ja Qualcommilla olevan leveät suojavallit alan yrityksistä. Muun muassa matkapuhelimia valmistavan Applen vallihauta on nähdäksemme vielä kapea, mutta levenemään päin.

STORAENSO ja UPM-KYMMENE: Analysoimme Suomesta metsäyhtiöistä StoraEnsoa ja UPM-Kymmeneä. Kummallakaan ei ole analyytikoidemme mukaan sellaista ylivoima-asemaa, joka takaisi niille turvallisen tilan synnyttää markkinaa korkeampaa tuottoa. Metsäalaan pätee sama kuin telekommunikaatioon: ylivoimaisen aseman hankkiminen on hyvin vaikeaa tällä hetkellä.

NORDEA ja TELIA-SONERA: Kaksi ruotsalais-suomalaista yhtiötä, Nordea ja TeliaSonera, sen sijaan ovat analyytikkojemme mukaan pystyneeet synnyttämään itselleen kapean turvavälin muihin. TeliaSoneraa suojaa sen asema suurimpana tai lähes suurimpana teleoperaattorina useissa maissa.

Nordean kilpailuasemaa ovat parantaneet yhtiön sijoitukset tietohallintoon, mikä on auttanut pienentämään toiminnan kulusuhdetta. Yhtiö on myös hyötynyt verraten konservatiivisesta lainanantopolitiikastaan. Sen sijaan pankkien uudet Basel III -säännöt tuovat mutkia matkaan, koska Nordea saattaa joutua keventämään lainasalkkuaan sopeutuakseen uusiin pääomavaatimuksiin.

Suuria yhtiöitä, joilla on turvanaan leveä vallihauta:

Berkshire Hathaway, rahoitusala
ExxonMobile, energia
General Electric, moniala
Google, ohjelmistot
HSBC, rahoitusala
IBM, tietotekniikka
Microsoft, ohjelmistot
Procter&Gamble, päivittäistavara
Wal-Mart, vähittäiskauppa

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja