Etf ei sovi kaikkiin sijoituksiin

Pääomasijoituksiin pääsee kiinni myös etf:ien kautta. Mutta onko sijoitus likvidi ja tuottava?

Gordon Rose 03.03.2011
Facebook Twitter LinkedIn

Pääomasijoitukset tarjoavat mahdollisuuden hyötyä pörssin ulkopuolisten yritysten tuotosta. Niitä tehdään niin pieniin kasvuyrityksiin (venture capital) kuin kypsiin yrityksiin (management buy out). Sijoituksista vastaavat siihen erikoistuneet hallinnointiyhtiöt. Tarkoitus on synnyttää herkulliset voitot myymällä tai pörssilistaamalla yhtiöt.

Pääomasijoituksiin sisältyy suuria riskejä. Start-up-yhtiön tulevaisuutta ei kukaan tiedä varmuudella. Kypsien yhtiöiden buy-outit sen sijaan vaativat suurta velanottoa, jossa on omat riskinsä. Molemmissa tärkeää on, missä vedossa pörssi on myyntihetkellä. Suuren riskin vastineeksi odotettu tuotto on selvästi korkeampi kuin pörssisijoituksissa.

Sijoitukset itse pääomasijoitusrahastoihin ovat yksityissijoittajien ulottumattomissa korkeiden minimirajojen vuoksi. Kiertotie private equityyn käy pääomasijoitusyhtiöiden kautta, ja niihin sijoittavia pörssinoteerattuja rahastoja on tarjolla useita. Näiden etf:ien kautta voi pienilläkin summilla osallistua pääomasijoitusten tuottoihin.

Etf:ien etuna on, että niitä voi myydä ja ostaa joka päivä pörssissä, kun taas pääomasijoitusyhtiöt vaativat rahastoihinsa mukaan tulevilta sijoittajilta usein 5–10 vuoden sitoutumuksen.

Piensijoittajilla on toki ollut mahdollisuus ostaa pääomasijoituksia hallinnoivien yhtiöiden osakkeita pörssistä jo pitkään, esimerkiksi Suomessa CapMan. Etf tuo kuitenkin hajautusetuja.

Alan yhtiöt tekevät usein paljon muutakin kuin pääomasijoittamista. Esimerkiksi pääomasijoitusindeksien suurnimen Blackstone Groupin hallinnoimista varoista vain neljännes on kiinni itse pääomasijoituksissa. Niinpä pääomasijoitusyhtiöitä seuraavat toimialaindeksit – ja niitä seuraavat etf:t – eivät keskity vain tähän alaan, ja tämä kannattaa pitää mielessä.

Pääomasijoitus-etf:t esittelyssä
Hallinnoitavalta pääomaltaan suurin pääomasijoitusyhtiö-etf on db x-trackers LPX MM Private Equity ETF (XLPE), joka seuraa LPX Major Market -indeksiä. Indeksin tavoitteena on kuvata maailman 25 likvideimmän pääomasijoitusyhtiön kurssikehitystä ja riskiä. Rahasto kopioi indeksinsä sijoitukset synteettisesti. Hajautus on tyydyttävä niin maantieteellisesti, sijoitustyylien kuin valuuttojen osalta.

Toiseksi suurin alan etf on iShares S&P Listed Private Equity ETF, joka seuraa S&P Listed Private Equity -indeksiä. Tämä rahasto kopioi indeksinsä sisällön ”fyysisesti” eli omistaa indeksin osakkeita täysimääräisesti. Indeksissä finanssiyhtiöillä on vahva paino ja Yhdysvaltojen osuus on peräti 74 prosenttia, kun se on LPX-indeksissä vain noin kolmannes.

Kolmanneksi suurin rahasto on Lyxor ETF Privex (PVX), joka seuraa Privex-indeksiä. Omistukset kopioidaan synteettisesti. Indeksin maantieteellinen hajautus on muita parempi, sillä vain neljännes varoista on sidottu amerikkalaisiin yhtiöihin. Pienin luokan etf:istä on PowerShares Global Listed Private Equity Fund, joka seuraa neljättä alan viiteindeksiä, nimeltään Global Listed Private Equity Index. Indeksissä painottuvat finanssiala (85%) ja Yhdysvallat (41%).

Likviditeetti osalla heikkoa
Suuri este näihin etf:iin sijoittamiselle on niiden heikko likviditeetti. Se vaikeuttaa sijoituksesta irti pääsemistä ja lisää kaupankäyntiin liittyviä kustannuksia. Vaikka etf sinänsä tarjoaa huomattavasti paremman likviditeettin kuin pääomasijoitusrahasto, luokan etf-osuuksia kaupataan verraten vähän avoimilla markkinapaikoilla. Deutsche Bankin (db x-trackers) tuote on kiinnostanut muita enemmän vuoden 2011 alussa. PowerSharesin rahastolla on ollut joitakin kuukausia, joiden aikana sillä ei ole tehty yhtään kauppaa Lontoon pörssissä.

Tuotto ali, riski yli pörssitason
Pääomasijoitusyhtiöiden tuotto on viimeisen kahden vuoden ajan ollut parempi kuin pörssi- ja korkomarkkinoilla. Hintana on kuitenkin ollut alan yhtiöiden korkeampi riski. Kun tarkasteluun otetaan ajanjakso vuodesta 2004 alkaen on kolme neljästä esitellystä etf:stä jäänyt maailman osakkeille (MSCI World -indeksillä mitattuna), ja lisäksi riski on ollut pörssejä korkeampi.

Hajautushyödyt vähäiset
Korrelaatioanalyysi paljastaa, että private equity -rahastojen ottaminen salkkuun ei ole tuonut viime aikoina erityisiä hajautushyötyjä. Näiden rahastojen korrelaatiot pörssi-indeksien kanssa ovat olleet verraten korkeat, kun taas matala tai negatiivinen korrelaatio voisi kertoa hajautuseduista. Syy korrelaatioihin on, että alan yhtiöillä menee hyvin kun taloudessa menee lujaa.

Korrelaation private equity

Pääomasijoitusyhtiöihin sijoittavien indeksien korrelaatioita. Korrelaatio 1,00= täysin yhdensuuntaisuus, ei hajautushyötyjä, 0=ei samansuuntaista liikettä, -1=liikkeet vastakkaisia.

Pääomasijoitusyhtiöihin sijoittaminen etf-rahaston kautta ei siis tuo niitä etuja, joita sijoittajat toivovat saavansa. Pääomasijoittaminen on kannattavinta menemällä mukaan itse pääomasijoitusrahastoon. Se taas on mahdollista vain kaikkein varakkaimmille.

Artikkeli on ilmestynyt alun perin Morningstarin Ison-Britannin sisarsivustollamme. Kirjoituksen on kääntänyt ja toimittanut suomalaisille lukijoille Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja Matias Möttölä.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Gordon Rose  is an ETF analyst with Morningstar Europe.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja