Suomi on tyylisijoittajalle vaativa

Helsinkiin listattu vain seitsemän eurooppalaisittain suurta yhtiötä, joten tyylisijoittajan on turvauduttava pienempiin yhtiöihin.

Facebook Twitter LinkedIn

Tyyli on tärkeä ohjenuora sijoittajalle. Tyylillä tarkkaileva sijoittava seuraa, miten paljon salkussa on suuria ja pieniä sekä arvo- ja kasvuyhtiöitä. Painotus vaikuttaa salkun riskiin ja tuottoon merkittävästi. Mutta miten tyylisijoittajaminen käy Suomessa?

Helsingin pörssiin on listattu noin 130 suomalaista yhtiötä. Kun ne laitetaan rinnakkain eurooppalaisten yhtiöiden kanssa, selviää karu totuus: Suomessa on vain seitsemän yhtiötä, jota voi kutsua Euroopan mittakaavassa ”suureksi”. Ne ovat Fortum, Kone, Nokia, Nordea, TeliaSonera, UPM-Kymmene ja Sampo.

Suuria ovat ne yhtiöt suurimmasta alkaen, jotka muodostavat 70 prosenttia Euroopan pörssien markkina-arvosta. Seuraavat 20 prosenttia markkina-arvosta kuuluvat keskikokoisille yhtiöille, ja viimeinen kymmenen prosenttia pienille yhtiöille.

Onko muualla hyviä pienyhtiöitä?
Koska suuria yhtiöitä on Helsingin pörssissä niin vähän, hajauttaminen niiden kesken on tyylimielessä hyvin vaikeaa. Suomalaisen osakesalkun rakentava tyylisijoittaja tarvitseekin runsaasti pienten ja keskisuurten yhtiöiden apua.

Pienet ja keskisuuret yhtiöt ovat tuottaneet monina ajanjaksoina hyvin. Kannattaa kuitenkin muistaa, että niihin liittyy enemmän riskejä kuin suuriin yrityksiin, joihin useimmat sijoitusrahastot ja erityisesti etf-rahastot keskittyvät. Erityisesti vaikeina taloudellisina aikoina suuryhtiöillä on usein paremmat resurssit selvitä.

Mitä jos sijoittaja yhdistää Helsingin pörssisalkun ja ulkomaille sijoittavia rahastoja? Varomattomalla sijoittajalla tällainen salkku muodostuu helposti epätasapainoiseksi: Suomesta salkkuun tulee paljon keskisuuria ja pieniä yhtiöitä, kun taas ulkomaiset "perusrahastot" ja etf-rahastot ovat usein pullollaan suurimpia yhtiöitä. Esimerkiksi Euroopan suosituimmat osake-etf-rahastot sijoittavat Euro Stoxx 50 -indeksiin, johon kuuluu 50 suurinta eurooppalaista yhtiötä.

Sijoittajan on hyvä kysyä itseltään: Onko tämä tasapaino haluttu ja mielekäs? Eikö muualta löydy hyviä pienyhtiöitä? Kannattaisiko suomalaisten keski- ja pienyhtiöiden riskiä hajauttaa?

Arvoa ja kasvua löytyy
Koko on toki vain yksi sijoitustyyliin määre. Sijoitustyylin toinen perusmääre on, kuuluuko osake arvo- vai kasvuyhtiöihin. Arvo-kasvuskaalalla Suomesta löytyy kokoa paremmin mahdollisuuksia valita ja hajauttaa.

Klassiset arvo-yhtiöt ovat hitaasti kasvavia, korkeaa osinkoa maksavia yhtiöitä, joiden tasearvo on korkea suhteessa osakkeen hintaan (P/B-luku on matala). Suomalaisia arvoyhtiöitä ovat suurista Nordea, UPM-Kymmene, keskisuurista esimerkiksi StoraEnro, Neste Oil ja Elisa, sekä pienistä esimerkiksi Amer ja Huhtamäki.

Kasvuyhtiöiden puute vaivaa Helsingin pörssiä. Suurissa kasvuominaisuuksia on vain Koneella. Keskisuurissakin valinta täytyy tehdä Metson ja Talvivaaran välillä. Pienissä esimerkkejä on hieman enemmän, esimerkiksi Basware ja Ruukki Group.

Morningstarilla arvon ja kasvun välissä on myös kolmas tyyppi, seka-yhtiö, joka ei ole selvästi arvo- eikä kasvuyhtiö. Seka-tyylin osakkeita ovat suurista TeliaSonera, Nokia, Fortum ja Sampo, keskisuurista esimerkiksi Wärtsilä ja Nokian Renkaat, ja pienistä esimerkiksi Alma Media ja Finnair.

Helsingin pörssi tyyli arvo kasvu koko

Salkkua rakentaessa tyyli mielessä
Kun rakentaa omaa sijoitussalkkuaan, tyyli on hyvä pitää mielessä. Mikäli pyrkii seka-tyyliseen salkkuun – ei usko arvo- tai kasvuosakkeiden paremmuuteen – voi joko painottaa seka-tyylin osakkeita, rahastoja ja etf:iä, tai rakentaa salkun, jossa ääripäät tukevat toisiaan (englanniksi barbell-rakenne). Siinä salkku sisältää arvo- ja kasvusuuntautuneita sijoituksia jotka tasapainottavat toisiaan.

Kaikkien osakkeiden, rahastojen ja etf-rahastojen tyyli on nähtävissä niiden omalla sivulla Morningstarissa. Morningstar Style Box® -työkalu kertoo sijoituksen koko- sekä arvo-kasvu-suuntauksen yhdellä silmäyksellä. Oman sijoitussalkun tyyliä voi tarkastella X-Ray-työkalulla, joka vaatii rekisteröitymisen.

*

Miten Morningstar määrittää osakkeen tyylin?
Morningstar käyttää kymmentä mittaria määrittääkseen osakkeen tyylin. Viisi mittareista kuvaa osakkeen arvosuuntautuneisuutta, viisi kasvutyylisyyttä. Kunkin osakkeen tyyli määritetään näiden kymmenen tekijän summana:

Arvo-mittarit: Osakkeen hinnan ja ennustettujen voittojen suhde; hinta/kirjanpitoarvo (P/B), hinta/myynti (P/S), hinta/kassavirta (P/CF) sekä osinkotuotto.

Kasvumittarit: Pitkän ajan tulevien voittojen kasvuvauhti; historiallinen voittojen kasvuvauhti; myynnin kasvuvauhti; kasvuvirran kasvuvauhti; tasearvon kasvuvauhti.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja