Ehdokkaamme Euroopan vuoden salkunhoitajiksi

Morningstar valitsee parhaat salkunhoitajat laadullisen rahastotutkimuksen perusteella.

Facebook Twitter LinkedIn

Palkitsimme vuonna 2010 Euroopan vuoden salkunhoitajan ensi kertaa ainoastaan tutkimustiimimme laadullisten näkemysten perusteella. Sen jälkeen tutkimustoimintamme Euroopassa on kasvanut mittavasti. Morningstarin 28 analyytikon tiimi on arvioinut jo 1100 rahastoa.

Nyt on aika julkistaa ehdokkaat vuoden 2011 Euroopan parhaaksi salkunhoitajaksi. Annamme jälleen kaksi palkintoa, joista toinen parhaalle Eurooppaan sijoittavalle ja toinen koko maailmaan sijoittavalle salkunhoitajalle.

Palkintojen tarkoituksena on auttaa löytämään lukuisten rahastovaihtoehtojen joukosta ne, joiden tutkimustiimimme katsoo omaavan parhaat mahdollisuudet menestyä tulevaisuudessa. Ehdokkaat ovat synnyttäneet hyvää tuottoa päättyneen vuoden aikana, mutta painotamme arviossa kokonaisuutta, jonka jaamme viiteen pilariin: Tuoton lisäksi puntaroimme salkunhoitajien kykyjä, salkunhoitoprosessin vahvuutta, rahaston kuluja sekä rahastoyhtiön tapaa kohdella asiakkaitaan.

Seuraavassa Morningstarin Euroopan analyytikkojen ehdokkaat. Voittaja julkistetaan Morningstar Investment Conference –tapahtumassa Wienissä maaliskuun 10. päivänä.

 

Vuoden salkunhoitaja, eurooppalaiset osakkeet

Frank Hansen
Allianz RCM Small Cap Europa

Frank Hansen on osoittanut olevansa yksi Euroopan parhaista salkunhoitajista pieniin ja keskikokoisiin yhtiöihin sijoittavien luokassa. Hansenin hoitaman rahaston nimi viittaa pienyhtiöihin, vaikka rahaston universumi kattaa keskikokoiset yhtiöt aina neljän miljardin euron suuruusluokkaan asti. Hansen onkin käyttänyt usein hyväkseen tätä joustoa.

Frank Hansen on vetänyt rahastoaan yli kymmenen vuotta ja sijoittanut jatkuvasti korkealaatuisiin kasvuosakkeisiin. Hän lähestyy sijoittamista "bottom-up"-näkökulmalla, jota tukee Hansenin vetämä pienyhtiöiden tutkimustiimi Frankfurtissa ja Lontoossa. Hansenin tyyli altistaa rahaston suuremmalle hintariskille kuin jos rahastoa hoidettaisiin arvo-tyylillä. Hansen pitää riskin kurissa hajauttamalla rahaston varat yli sataan osakkeeseen ja rajaamalla yhden osakkeen painon kolmeen prosenttiin. Silti rahasto ei seuraa suoraan vertailuindeksiään, vaan Hansen on kerryttänyt osakevalinnoillaan sijoittajille huomattavaa lisäarvoa.

Rahaston vuoden 2010 hyvän tuoton takana olivat osakepoiminnat kuten Asos, Weir Group ja Durfy. Myös vertailuindeksin ulkopuolelta napatut Delticom ja Burberry nostivat rahaston tuoton 34,7 prosenttiin euroissa. Vertailuryhmän muut rahastot jäivät keskimäärin 12 prosentin päähän, ja Hansenin rahasto sijoittuikin parhaan kymmenyksen joukkoon. Strategiaan sisältyy kuitenkin riskejä. Niistä todistaa vuosi 2008, jona rahasto hävisi vertailuryhmälleen. Kaiken kaikkiaan rahasto on kuitenkin ollut enemmän kuin hyvä välinta niille, jotka haluavat sijoittaa varojaan Euroopan kasvaviin pien- ja keskisuuriin yhtiöihin.

 

Guy Lerminiaux
Petercam Equities Euroland

Guy Lerminiauxilla on sijoittamisesta yli 20 vuoden kokemus. Hän on työskennellyt Petercamin sijoitusjohtajana vuodesta 2002. Tässä roolissaan hän on ollut keskeisesti synnyttämässä pienen belgialaisyhtiön vahvaa sijoittamisen kulttuuria. Yhtiön henki näkyy jo sen erittäin maltillisissa palkkioissa: esimerkiksi Equities Euroland –rahaston hallinnointipalkkio on vain yksi prosentti A-sarjan sijoittajille, ja kokonaispalkkio (TER) on 1,15 prosenttia eli selvästi alle euroalueen suuryhtiöiden luokan mediaanin.

Lerminiaux on aito osakepoimija. Hän mieluiten tapaa yrityksen johdon ennen kuin sijoittaa yhtiön osakkeisiin, eikä pelkää kulkea valtavirtaa vastaan. Hän on lisäksi valmis myöntämään virheensä, kuten sen, että hän aliarvioi vuoden 2008 finanssikriisin vaikutukset. Vuosien 2008–09 markkinoita hallitsivat ehkä liikaa makrotaloudelliset tekijät, jotta Lerminiaux’n kaltainen osakepoimija olisi voinut menestyä. Hän osoitti kuitenkin 2010 ettei ole menettänyt taitojaan. Siitä todistaa myös hänen tuottamansa lisäarvo pitkällä aikavälillä.

 

Cédric de Fonclare
Jupiter European Special Situations

Analyytikkotiimimme arvostaa suuresti Cédric de Fonclarea, ja syystä. Hän on kokenut salkunhoitaja, joka hoiti tätä rahastoa jo edellisen vetäjän Leon Howard-Spinkin kanssa. Koko vastuu rahastosta siirtyi de Fonclarelle heinäkuussa 2005. Hän on vastannut myös Jupiterin Global Managed -rahaston Iso-Britannian ulkopuolisista eurooppalaisista sijoituksista vudesta 2001 sekä yhtiön European Opportunities -rahastosta tammikuusta 2003.

De Fonclare käyttää pääosan ajastaan osakkeiden analysoimiseen. Hän ei painota arvo- eikä kasvuosakkeita. Pragmaattisessa lähestymistavassaan hän yhdistää osakevalinnat makrotaloudellisen ympäristön vahvaan tuntemukseen. Hänen makrotekijöistä lähtevä analyysinsä on toiminut ”tiekarttana”, jota de Fonclare on hyödyntänyt moneen otteeseen. Osakkeita analysoidessaan hän yrittää ymmärtää yhtiön liiketoiminnan kasvudynamiikkaa, muutosvalmiutta ja nähdä aliarvostuksen, josta osakkeenomistajat voivat hyötyvät. Hän pitää silmällä vertailuindeksiä, mutta ei anna sen kahlita valintojaan. Hänen joustava lähestymistapansa synnyttää portfolion, joka muuntautuu kunkin makro- ja mikrotaloudellisen ympäristön mukaan.

De Fonclaren sijoitusprosessia on koeteltu monenlaisissa markkinaolosuhteissa. Hänen aikanaan rahasto on ylittänyt sekä FTSE World Europe ex-UK indeksin että vertailuryhmän keskimääräisen tuoton. Rahaston arvo putosi vähemmän kuin indeksillä ja kilpailijoilla vuonna 2008; rahasto tuotti vähemmän kuin muut vuoden 2009 kasvumarkkinoilla; mutta se löi indeksin ja kilpailijat vuonna 2010.  Pidämme de Fonclarea erinomaisena salkunhoitajana, joka haluaa aidosti synnyttää sijoittajille tuottoa ja on todistanut kykynsä vuosien mittaan.

 

Gary Wright
Kempen European Small Cap

Tämä rahasto sijoittaa pieniin ja keskikokoisiin yhtiöihin ympäri Eurooppaa, ja veteraanisalkunhoitaja Gary Wright on hyödyntänyt vapauttaan hyvin. Wrightilla on tukenaan kuusi taidokasta kollegaa. Hän sijoittaa vain 30–40 osakkeeseen, joihin uskoo. Näin jokaisella salkkuun poimitulla yhtiöllä on todellista painoarvoa. Valtaosalla yhtiöstä on vakaa talous, osaava johto, korkea pääoman tuotto sekä hyvä tuotto kassavirralle. Pieni osa salkusta on sijoitettuna yhtiöihin, jotka käyvät läpi organisaatiomuutosta.

Viiden vuoden työsarkansa aikana salkunhoitaja on saanut rahaston tuottamaan lähes kolme prosenttia paremmin vuotta kohti kuin keskimääräinen rahasto samassa luokassa. Vuosina 2009 ja 2010 tuottoeroa keskimääräiseen kilpailijaan syntyi kymmenen prosenttia vuosittain. Niinpä rahasto kuuluu luokkansa parhaaseen kymmenykseen kahden vuoden ajalta. Erityisen hyvin osakevalinnat osuivat kohdalleen euron ulkopuolisissa maissa kuten Sveitsissä. Wright on tehnyt hyvää tiliä muun muassa Metsolla, Rieter Holdingilla ja Mobilezonella. Hyvä veto on ollut myös alipaino niin kutsutuissa PIIGS-maissa sekä finanssisektorilla. Vaikka rahaston riski on keskimääräistä korkeampi, uskomme sijoittajien saavan palkinnon pitkällä aikavälillä. Tämä on erinomainen valinta pienille ja keskisuurille yhtiöille.

 

Vuoden salkunhoitaja, globaalit osakkeet

 

Frank Lingohr
Lingohr-Systematic-LBB-Invest

Frank Lingohr toimii neuvonantajana Lingohr-Systematic-LBB-Invest-rahastolle sekä useille alueellisille rahastoille. Hänellä on takanaan lähes kaksi menestyksellistä vuosikymmentä. Lingohr perusti saksalaisen Lingohr & Partner -varainhoitoyhtiön 18 vuotta sitten, ja on sittemmin kerännyt yhtiöönsä pienen mutta taitavan finanssiammattilaisten joukon. Lingohr kehitti kvantitatiivisen mallin, jota käytetään kaikissa yhtiön rahastoissa. Mallia tukee laadullinen tarkastelu, jossa Lingohr pääsee hyödyntämään pitää kokemustaan. Mallin antamia signaaleja ei seurata sokeasti: malli esimerkiksi suositti ylipainottamaan finanssiosakkeita 2007, mutta neuvoa ei viety käytäntöön. Se oli hyödyksi finanssikriisin saapuessa. Analyytikkomme arvostavat paljon myös itse rahastoyhtiötä: painopisteenä on selvästi luoda tulosta sijoittajille pitkällä tähtäimellä, ja yhtiö keskittyy vahvuuksiinsa.

Vuonna 2010 rahasto tuotto lähes kahdeksan prosenttia enemmän kuin luokkansa keskimäärin. Siinä auttoivat osakevalinnat perus- ja jalosteteollisuudessa. Menestystä ei estänyt edes rakenteellinen alipaino Yhdysvalloissa; rahastossa maat pidetään tasaisissa painoissa. Tiimi ei juuri välitä vertailuindeksistä tai kilpailijoista. Siinä on riskinsä. Vuonna 2008 rahaston korkea paino syklisillä aloilla ja alipaino Yhdysvaltain dollarissa johti 47,6 prosentin tappioon, ja ne sysäsivät rahaston luokkansa alimpaan neljännekseen tuotolla mitattuna. Tiimi on kuitenkin osoittanut osaavansa käyttää ottamaansa riskiä hyväkseen: Lingohr-Systematic-LBB-Invest kuuluu suurten Euroopan arvoyhtiöiden kategoriassaan kolmen viiden ja kymmenen vuoden ajalla huippuihin (tammikuussa 2010).

  

Graham French
M&G Global Basics

Graham Frenchissä ruumiillistuvat monet ominaisuudet, joita arvostamme salkunhoitajassa. Hän on ollut M&G:ssä yli 20 vuotta. Hän vetää vahvaa ja vakaata tiimiä. Hänen sijoitustapansa perustuu pitkään tähtäimeen: French valikoi yhtiöitä, jotka allokoivat pääomaa mielekkäästi ja kohtelevat osakkeenomistajiaan hyvin. Se sopii hyvin tavoitteeseen luoda arvoa osuudenomistajille mutta turvata samalla rahastoon sijoittaneiden pääoma. French on kärsivällinen sijoittaja ja hänen prosessiaan on koeteltu vuosien kuluessa. Global Basics -rahastoon hän etsii globaalin talouden kivijalkoja, joista saa pitkällä tähtäimellä hyvää tuottoa. Tämä on riski: rahaston omistamat osakkeet saattavat olla aika ajoin pois muodista. Frenchillä on kuitenkin kärsivällisyyttä sietää lyhyen tähtäimen alituottoa, jos hän vain uskoo osakkeen potentiaaliin.

Frenchin lähestymistapa näkyy viimeisen kolmen vuoden tuotoissa. Vuonna 2008 rahaston arvo laski tuntuvasti 26 prosentilla. Salkunhoitaja piti kuitenkin päänsä eikä muuttanut salkkuaan merkittävästi. Sijoittajat hyötyivätkin vahvasta noususta vuosina 2009 ja 2010. Rahasto tuotti 35,4% ja 27,7% näinä vuosina ja pyyhki edellisen vuoden tappiot jaloistaan. Tuotto ylitti selvästi vertailuryhmän. French on todella osaava salkunhoitaja, joka haluaa intohimoisesti tuottaa loistavaa pitkän ajan tuottoa rahastonsa osuudenomistajille.

 

Vincent Strauss
Comgest Growth Emerging Markets
Magellan

Vincent Strauss on veteraani kehittyvillä markkinoilla. Hän on vetänyt yhtiön lippulaivarahastoa Magellania vuodesta 1994 ja otti hoitoonsa myös Comgest Growth Emerging Marketsin 2005. Hän pitää asiakkaitaan pitkän tähtäimen yhtiökumppaneina eikä vain rahastopääoman lähteinä. Niinpä hän on jo jonkin aikaa neuvonut sijoittajia välttämään sijoitusten kasvattamista kehittyvillä markkinoilla lyhyellä tähtäimellä. Sellainen on harvinaista, mutta hyvin vastuullista.

Strauss on pitkän uransa aikana luonut kadehdittavasti ylituottoa. Hänet erottaa muista ehdottomuus omiin sijoituskriteereihinsä. Ne voi tiivistää “laatuun” ja “kasvuun”, tässä järjestyksessä. Strauss ei sijoita ankaran syklisiin osakkeisiin, ja hän vältti finanssialaa jo ennen vuosien 2007–2008 pudotusta. Vaikka tyyli voi ajoittain johtaa alisuoritukseen, vuonna 2010 rahasto tuotti selvästi verrokkejaan enemmän vaikka sykliset teollisuusosakkeet hallitsivat tuottotilastoja. Strauss keskittyy palvelemaan asiakkaitaan. Hän sijoittaa vaikealla alueella, jossa hän on osoittanut pystyvänsä tuottamaan kilpailijoitaan paremmin. Siksi hän on vahva ehdokas vuoden salkunhoitajaksi.

 

Jorik van den Bos
Kempen Global High Dividend

Jorik van den Bosilla ja hänen tiimillään on pidempi kokemus kuin päälle pain näyttäisi. Toimiessaan ING:ssä he hoitivat vastaavaa globaalia osinkostrategiaa, ja löivät kilpailijansa viiden vuoden ajalla. Ydintiimi on työskennellyt yhdessä vuosikymmenen, eikä ole menettänyt teräänsä lainkaan siirryttyään Kempenille. Takana on kolmen tuottoisan vuoden jakso, kun samaan aikaan monet kilpailijat ovat menestyneet huonosti sijoitettuaan finanssialan yhtiöihin, jotka ovat karsineet osinkojaan.

Sijoitusprosessi keskittyy osinkotuottoon, mutta ei kaiken muun kustannuksella. Osinkotuoton täytyy ylittää 3,3 prosenttia, jotta osake voidaan ottaa salkkuun. Salkunhoitajat tutkivat kuitenkin tarkkaan, onko osingon taso kestävä. Näin rahastoon tulee korkealaatuisia osinkoyhtiöitä tavanomaisten korkeaa osinkoa maksavien, mutta huonosti tuottavien osinkoyhtiöiden sijaan. Salkkuun valitaan myös pienempiä yhtiöitä, jos niissä nähdään arvoa. Viime vuonna parhaat tuotot tulivat muun muassa öljyteollisuutta palvelevista yhtiöistä, kuten Fred Olson Energystä ja Seadrill Limitedistä. Myös finanssipalveluyhtiöt olivat hyviä vetoja. Rahaston tuotto oikeuttaa korkeimpaan neljännekseen vuodelta 2010. Van den Bosin valintaa tukee, että hänen tiiminsä on vakaa ja sen tuotto on ollut hyvää pitkän ajan kuluessa. Lisäksi rahaston strategia korostaa tuottoa uhraamatta laatua.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Christopher J. Traulsen  is director of fund research, Europe and Asia, Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja