OSA 8: Sijoitusrahastojen merkitseminen

Sijoitusrahastoon voi sijoittaa rahaa ostamalla eli merkitsemällä rahasto-osuuksia.

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

Rahastoja myyvät pankit, pankkiiriliikkeet, rahastoyhtiöt, vakuutusyhtiöt sekä erilaiset itsenäiset sijoitusneuvojat, kuten vakuutusmeklarit. Yksikään näistä tahoista ei tarjoa kaikkia saatavilla olevia rahastoja vaan kukin markkinoi vain omiaan tai edustamiaan rahastoja.

Tässä suhteessa rahastosijoittaminen eroaakin osakkeisiin sijoittamisesta - osakesijoittaja voi esimerkiksi pankkikonttorinsa kautta merkitä kaikkia pörssilistattuja osakkeita, rahastosijoittaja taas joutuu aina ensin päättämään, minkä yhtiön rahasto-osuuksia hän haluaa hankkia.

Merkintä tehdään yleensä tilisiirtona tai internetissä
Rahasto-osuuksien merkintä onnistuu ottamalla yhteyttä pankkiin, rahastoyhtiöön tai muuhun tahoon, joka hoitaa kyseisen rahaston merki

ntöjä ja lunastuksia.

Itse sijoitus tehdään useimmiten tilisiirtona omalta pankkitililtä sijoitusrahaston pankkitilille. Useissa tapauksissa merkintä on mahdollista tehdä myös internetin välityksellä.

Ennen merkinnän tekoa on syytä tarkistaa mahdollisen minimimerkinnän suuruus, sillä joillakin rahastoilla on alaraja ensimmäiselle sijoitukselle.

Vähimmäissijoitusvaatimus vaihtelee yleensä 100 eurosta 5 000 euroon (500 markasta 30 000 markkaan). Lisäsijoituksia voi useimmiten tehdä pienemmissäkin erissä.

Useisiin sijoitusrahastoihin voi säästää myös pienissä erissä säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain. Alimmat kuukausisijoitukset voivat olla 15-80 euroa (100-500 markkaa).

Rahastoja voi merkitä ja myydä pääsääntöisesti jokaisena pankkipäivänä
Useimpien rahastojen osuuksia voi merkitä milloin tahansa. Vastaavasti rahastosijoituksensa saa yleensä myytyä takaisin rahastoyhtiölle silloin, kun haluaa. Rahastoyhtiö lunastaa osuuden pääsääntöisesti lunastuspäivän arvoon ja asiakas saa rahansa pankkitilille yleensä seuraavana pankkipäivänä.

Sijoittaja maksaa merkitessään ja saa myydessään rahasto-osuuksista rahasto-osuuden ns. todellisen hinnan. Se lasketaan yleensä jokaisena arkipäivänä siten, että rahaston sijoitusten markkina-arvosta vähennetään rahaston mahdolliset velat ja saatu nettoarvo jaetaan liikkeellä olevien rahasto-osuuksien lukumäärällä.

Pääsääntöisesti rahasto-osuuksista ei anneta erillistä todistusta, vaan rahasto-osuudet säilytetään rahastoyhtiön tai pankin ylläpitämässä rahasto-osuusrekisterissä. Halutessaan rahasto-osuudestaan kuitenkin saa kirjallisen osuustodistuksen. Todistusta voi tarvita, jos esimerkiksi haluaa käyttää osuuksia lainan vakuutena. Rahasto-osuutta myytäessä osuustodistus pitää toimittaa takaisin todistuksenantajalle.

Muutamien yhtiöiden rahastoja voi merkitä ja myydä vain tiettyinä aikoina vuodesta. Ajankohdasta, jolloin merkinnän voi tehdä, käytetään tällöin yleisesti termiä merkintäikkuna. Ko. rahastojen osuuksia voi merkitä ja lunastaa ainoastaan silloin, kun merkintäikkuna on "auki".

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja