OSA 7: Sijoitusrahastot ja verotus

Veroja sijoitusrahaston omistaja joutuu maksamaan seuraavissa tilanteissa:

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

- saadessaan vuosittaisen tuoton tuotto-osuudestaan
- myydessään rahasto-osuuksia voitollisesti

Tuotoista maksetaan 28 %:n pääomavero
Rahastonomistajalle maksettava vuosittainen tuotto eli voitto-osuus on verollista pääomatuloa. Voitto-osuuksista pidätetään 28 prosentin vero jo niiden maksamisen yhteydessä, joten rahastosijoittajan ei tarvitse ilmoittaa tuottoja enää veroilmoituksessa.

Myös ulkomaisen sijoitusrahaston voitto-osuus on Suomessa verotettavaa pääomatuloa.

Vain ns. tuottorahastot maksavat vuotuista voitto-osuutta. Kasvurahastot eivät jaa voittoa, vaan tuotto lisätään rahaston pääomaan.

Sijoittajan kasvurahastosta saama tuotto tuleekin verotettavaksi vasta myynnin yhteydessä.

Myös myyntivoitot ovat pääomatuloa
Rahasto-osuuksia myytäessä omistaja joutuu maksamaan saamastaan voitosta myynti- eli luovutusvoittoveroa, joka on 28 prosenttia omistusajasta ja osuuksien saamistavasta riippumatta. Voitto ilmoitetaan veroilmoituksen yhteydessä pääomatuloina.

Jokaisen myynnin voitto lasketaan erikseen. Myyntihinnasta tehtyjen vähennysten (esim. hankintameno) jälkeen koko jäännös lasketaan voitoksi ja on verotettavaa pääomatuloa.

Yksityishenkilöt voivat tehdä luovutusvoiton verotuksessa laskennallisen vähennyksen, jota kutsutaan hankintameno-olettamaksi. Hankintameno-olettamaa varten tarvitsee verotuksessa selvittää vain hankinta-aika. Vähintään 10 vuotta omistetun omaisuuden hankintameno-olettama on 50 prosenttia myyntihinnasta ja lyhyemmän aikaa omistetun 20 prosenttia.

Jos esimerkiksi myy 5 vuotta sitten hankkittuja rahasto-osuuksia 100 000:lla, verotettavaksi pääomatuloksi jää 80 000. Veroa joutuu tästä summasta maksamaan 28% x 80 000 = 22 400.

Jos todellinen hankintameno eli hankintahinta kuluineen on suurempi kuin hankintameno-olettama, voi verotuksessa käyttää sitä.

Myynti- eli luovutustappiot saa vähentää vain myyntivoitoista tappion syntymisvuoden ja kolmen seuraavan vuoden aikana. Tappioselvitys on tehtävä sen vuoden veroilmoituksessa, jona tappio on syntynyt.

Varallisuusvero poistui vuoden 2006 alussa
Vuodesta 2006 lähtien poistui varallisuusvero. Tästä huolimatta on velat ja varat edelleen ilmoitettava, koska verottaja valvoo niiden perusteella muun muassa luovutusvoittojen ja lahjoitusten ilmoittamista. Omaisuus arvostetaan uuden arvostamislain mukaan, sillä arvoja tarvitaan esimerkiksi kiinteistöverotukseen.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja