OSA 6: Millaisia palkkioita rahastoyhtiöt perivät

Sijoitusrahasto-osuuden merkitsijälle ja omistajalle aiheutuu kuluja osuuden merkinnästä, lunastuksesta eli myynnistä sekä osuuden hallinnoinnista ja säilyttämisestä.

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

Merkintäpalkkio osuutta ostettaessa, lunastuspalkkio myytäessä.

Rahasto-osuuksien merkinnästä rahastoyhtiöt perivät tavallisesti merkintäpalkkion, joka kotimaisissa rahastoissa on keskimäärin 1 prosenttia merkintähinnasta. Korkorahastoissa merkintäpalkkio on yleensä pienempi kuin osakerahastoissa.

Lunastuksen eli rahasto-osuuden myynnin yhteydessä rahastoyhtiö vähentää rahasto-osuuden arvosta lunastuspalkkion, joka kotimaisissa rahastoissa on usein noin 1 prosentin verran.

Jos sijoittaja omistaa ennestään tietyn yhtiön hallinnoimia rahastoja ja haluaa siirtää sijoituksensa toiseen saman yhtiön rahastoon, veloitetaan usein ns. vaihtopalkkio. Vaihtopalkkio on pienempi kuin rahaston myynnistä ja ostosta normaalisti veloitettavat palkkiot yhteenlaskettuna.

Ulkomaisissa rahastoissa merkintä- ja lunastuspalkkiot ovat tavallisesti suurempia kuin kotimaisissa rahastoissa, noin 1 - 5,5 prosenttia.

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio vähennetään suoraan osuuden arvosta
Vuosittaisilla hallinnointi- ja säilytyspalkkiolla rahastoyhtiö pyrkii kattamaan rahaston ylläpidosta aiheutuvat kulut. Rahastoyhtiö vähentää nämä palkkiot suoraan päivittäisen rahasto-osuuden arvosta.

Hallinnointi- ja säilytyspalkkio määritellään prosentteina rahasto-osuuden arvosta, ja se vaihtelee osake- ja yhdistelmärahastoissa noin 0,6 - 3 prosentin välillä. Korkorahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot ovat pienempiä, noin 0,3 - 0,6 prosenttia.

Maaliskuussa 2001 suomalaisten sijoitusrahastojen hallinnointi- ja säilytyspalkkiot olivat keskimäärin 1,29 prosenttia:

  • korkorahastot 0,60 %
  • yhdistelmärahastot 1,33% 
  • osakerahastot 1,45%

Yleisesti ottaen palkkiot ovat sitä suurempia, mitä aktiivisemmin rahastoa hoidetaan. Tämän vuoksi korkorahastot selviävät osake- ja yhdistelmärahastoja matalammin kuluin. Korkomarkkinoilla vaihtelut ovat pienempiä ja siksi salkun omistuksia ei tarvitse muuttaa kovin usein.

Rahastoyhtiöillä, joilla on paljon piensijoittaja-asiakkaita, on usein suuremmat palkkiot kuin yhtiöillä, jotka keskittyvät rajatumpaan kohderyhmään. Tämä selittää, miksi tavallisten pankkien rahastoilla on usein pankkiiriliikkeiden rahastoja korkeammat palkkiot.

Myös markkina-alue, jolle sijoitetaan, saattaa vaikuttaa kuluihin. Esimerkiksi Venäjälle tai muille riskialttiiksi luokitelluille markkinoille sijoittava saa usein varautua tavallista korkeampiin hallinnointi- ja säilytyspalkkioihin.

Vertaile rahastojen palkkioita!
Rahastoyhtiöiden perimiä palkkioita on syytä vertailla, ennen kuin tekee sijoituspäätöksen. Samansisältöisissäkin rahastoissa palkkiot voivat vaihdella yllättävän paljon.

Rahastojen palkkioista saa aina tiedon yhtiön rahastoesitteestä.

Myös Morningstar.fi palvelun rahastokohtaisissa tiedoissa on selvitetty yhtiön perimät palkkiot.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja