OSA 2: Millaisia sijoitusrahastoja ja rahasto-osuuksia on?

Yleisimpiä tapoja jaotella sijoitusrahastot on luokitella ne sijoituskohteiden mukaan. Rahastot voivat sijoittaa kotimaisten osakkeiden lisäksi rahamarkkinoille, joukkovelkakirjoihin ja ulkomaille. Osa rahastoista ottaa salkkuunsa myös johdannaisia.

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

Karkeasti jaoteltuna sijoittajalla on valittavanaan kolme päävaihtoehtoa: korkorahastot, osakerahastot ja yhdistelmärahastot. Korkorahastot sijoittavat korkopapereihin, osakerahastot osakkeisiin ja yhdistelmärahastot molempiin.

Oma ryhmänsä ovat monenlaiset erikoistuneet rahastot, jotka sijoittavat tavallisia rahastoja enemmän riskialttiisiin kohteisiin tai esimerkiksi vain tietylle toimialalle.

Tieto siitä, millaisiin kohteisiin rahasto sijoittaa, löytyy aina rahaston rahastoesitteestä tai avaintietoesitteestä. Joskus myös rahaston nimi antaa vihjeitä salkun sisällöstä.

Rahastoesitteitä voi tilata suoraan rahastoyhtiöistä. Useat yhtiöt julkist

avat esitteensä myös internet-sivuillaan. Useiden rahastojen esitteet ovat luettavissa myös Morningstarin palvelusta.

Morningstar.fi sivustolla tietoa mm. rahastojen sijoituspolitiikasta löytyy klikkaamalla rahaston nimeä. Palvelusta selviää myös rahaston salkun 10 suurinta sijoituskohdetta.

Morningstar
Morningstar.fi-palvelussa rahastoja luokitellaan ja vertaillaan Morningstarin menetelmien mukaan.

Morningstarin rahastoluokat
Morningstar luokittelee rahastot vertailukelpoisiin rahastoluokkiin. Rahastoluokan rahastoilla on pitkälti yhteneväiset sijoituspolitiikat, samanlainen maantieteellinen hajautus tai sama toimiala. Korkorahastojen salkuissa on tyypillisesti vertailukelpoinen omistus, esimerkiksi liikkeeseenlaskijoiden luottokelpoisuus ja/tai juoksuajat ovat samaa tasoa. Jotta rahastoluokittelu voidaan tehdä luotettavasti Morningstar pyrkii keräämään kaikista rahastoista salkkujen sisällöt analysoitavaksi. Morningstar luokittelee rahastot yli 300 rahastoluokkaan.

Morningstar.fi-palvelun "Rahastohaussa" on helppo selata rahastoja rahastoluokittain.

Tuotto- ja kasvuosuudet eroavat voitonjaossa
Sijoitusrahasto-osuudet voidaan luokitella tuotto- ja kasvuosuuksiin rahastojen tuotonjaon perusteella.

Tuotto-osuuksille jaetaan vuosittain rahaston säännöissä määritetty tuotto-osuus (vrt. osinko). Tuotto-osuuden maksaminen vähentää rahasto-osuuden arvoa tuotto-osuuden verran.

Kasvuosuuksien omistajille ei jaeta tuottoa, vaan vuoden aikana syntynyt pääoman kasvu lisätään kokonaisuudessaan rahasto-osuuden arvoon.

Samassa rahastossa on usein sekä tuotto- että kasvuosuuksia, jotka usein merkitään kirjaimella A ja kirjaimella B. Tuotto- ja kasvuosuuksien merkitsemistapa vaihtelee rahastoyhtiöittäin. Yhdellä yhtiöllä A merkintä rahaston nimen yhteydessä tarkoittaa kasvuosuutta ja toisella yhtiöllä A voi tarkoittaa tuotto-osuutta. Näin ollen rahastoesitteisiin on syytä tutustua erityisellä huolella.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja