Näin sijoitat kestäviin palmuöljy-yhtiöihin

Ruby Jeng toteaa, että palmuöljy-yhtiöt voivat tarjota houkuttelevia sijoitusmahdollisuuksia, kunhan sijoittajat ovat tietoisia ESG-riskeistä

Johanna Englundh 25.06.2024
Facebook Twitter LinkedIn

 

 

Johanna Englundh: Tervetuloa Morningstarille. Sijoittaminen palmuöljy-yhtiöihin voi olla kiistanalainen aihe, koska palmuöljyn viljelyyn liittyy metsäkatoa, maaperän eroosiota ja kasvihuonekaasupäästöjä. Se voi tarjota myös mahdollisuuksia positiiviseen muutokseen. Koska palmuöljyä löytyy lähes 50 prosentista supermarkettien pakatuista tuotteista, se on varmasti kiinnostava kohde sijoittajille. Ruby Jeng keskustelee kanssani tästä aiheesta. Hän on Morningstar Sustainalyticsin Stewardship-osaston seniorianalyytikko.

Mukava saada sinut tänne, Ruby. Aloitetaan toteamalla, että sijoittajilla saattaa nopeasti tulla mieleen negatiivisia asioita, kun puhutaan palmuöljystä. Mikä on sinun näkemyksesi tästä alasta ja sen haasteista?

Ruby Jeng: Kyllä. Ensinnäkin haluaisin korostaa palmuöljyteollisuuden merkitystä. Kuten mainitsit, palmuöljyä löytyy lähes 50 prosentista supermarkettien pakatuista tuotteista, mikä osoittaa tämän tuotteen suuren käyttöasteen. Lisäksi palmuöljyn tuotanto voi olla erittäin tehokasta. Esimerkiksi yhdellä hehtaarilla maata voidaan tuottaa 0,7 tonnia auringonkukkaöljyä, kun taas samalla alalla voidaan tuottaa jopa viisi kertaa enemmän palmuöljyä. Tämä tarkoittaa, että palmuöljyn tuotanto voi olla erittäin kestävää ja tehokasta, jos riskit hallitaan oikein.

Palmuöljyteollisuus on viime vuosikymmeninä ollut eri sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen, tiedeyhteisön, kansalaisyhteiskuntaryhmien ja vastuullisten sijoittajien, tarkkailun kohteena. Tärkein syy tähän on se, että palmuöljyn tuotantoon liittyy merkittäviä ympäristö- ja sosiaalisia haasteita. Näihin kuuluvat esimerkiksi metsäkato, joka johtaa biologisen monimuotoisuuden vähenemiseen ja muihin kielteisiin ympäristövaikutuksiin. Sosiaalisella puolella on ollut konflikteja, jotka liittyvät pakkotyöhön ja huonoihin työoloihin toimitusketjun eri vaiheissa. Yhteenvetona voidaan todeta, että palmuöljyn tuotanto voi olla kestävää ja tehokasta ainoastaan, jos koko toimitusketjussa on vankka strategia ja hallintamalli.

Englundh: Indonesia ja Malesia tuottavat yli 85 prosenttia maailman palmuöljystä. Tiedän, että olet käynyt tutustumassa yrityksiin tässä osassa maailmaa. Huomasitko vierailusi aikana halukkuutta siirtyä kestävämpiin toimintatapoihin?

Jeng: Kyllä, ehdottomasti. Vietin aiemmin tänä vuonna noin puolitoista viikkoa Malesiassa ja Singaporessa vieraillen joidenkin sijoittajiemme kanssa palmuöljy-yhtiöissä ja niiden viljelmillä sekä tapaamassa niihin liittyviä kansalaisjärjestöjä. Huomasimme, että alalla on tapahtunut merkittäviä parannuksia. Tämä ei ole pelkästään oma havaintoni, vaan myös muiden tutkimuslaitosten mukaan esimerkiksi Malesian primäärimetsien häviäminen on ollut historiallisen vähäistä, ja pakkotyövoiman osalta on tapahtunut jonkin verran edistystä. Kaiken kaikkiaan näimme positiivisia kehityksiä eri puolilla maata. Matkani tarkoituksena ei ollut pelkästään rakentaa luottamusta ja suhteita niihin palmuöljy-yhtiöihin, joiden kanssa jo teemme yhteistyötä, vaan myös syvällisesti ymmärtää alalla vallitsevia suuntauksia, mahdollisuuksia ja haasteita.

Englundh: Kyllä, voitko antaa esimerkkejä hyvistä käytännöistä, joita olet havainnut?

Jeng: Kyllä. Yksi yrityksistä, jossa vierailimme tällä kertaa, on nimeltään Sime Darby Plantation. Olemme olleet heidän kanssaan vuoropuhelussa jo yli viiden vuoden ajan, ja olemme havainneet, että ympäristö-, yhteiskunta- ja hallintokysymyksissä on tapahtunut jonkin verran parannuksia näiden viiden vuoden aikana. Esimerkiksi viime vuonna Yhdysvallat poisti heidän tuotteitaan koskevan kiellon, joka oli aiemmin asetettu pakkotyövoiman havaintojen vuoksi. Tämä tarkoittaa, että Sime Darby Plantation on merkittävästi parantanut työoloja koko toimitusketjussaan. Näin ollen he voivat taas tuoda tuotteitaan Yhdysvaltojen markkinoille.

Toinen asia, jonka haluan mainita, on se, että viime vuoden lopulla he saivat ilmastotavoitteensa varmennettua tieteeseen perustuvilla kohdentamisaloitteilla. Tämä on merkittävä edistysaskel heidän ilmastotoimissaan. Heidän ilmastotavoitteensa eivät enää perustu pelkästään tieteeseen, vaan ne sisältävät myös metsä- ja maataloussektorin suuntaviivoja tieteellisesti perusteltujen tavoitealoitteiden puitteissa. Tämä osoittaa, että he ovat oikealla tiellä kohti 1,5 asteen lämpötilan nousun rajoittamista vuoteen 2050 mennessä.

Englundh: Mikä on mielestäsi tärkein asia, joka sijoittajien on otettava huomioon sijoittaessaan palmuöljy-yhtiöihin?

Jeng: Kyllä. Sijoittajien kannalta on tärkeää tunnistaa ja varmistaa, että yritys pystyy hallitsemaan olennaiset ESG-riskinsä. Miten se sitten tehdään? Yrityksen julkisista tiedoista on mahdollista tarkastella, onko yhtiöllä selkeä strategia ja sitoumukset, sekä selvittää, kuinka se varmistaa suorituskyvyn asianmukaisen seurannan ja sitoumusten toteutumisen tehokkaasti. Mikäli sijoittajilla on edelleen huolia tai epäilyksiä yrityksen toiminnasta, avoin vuoropuhelu yrityksen kanssa voi auttaa selvittämään asioita ja osoittamaan yritykselle sijoittajien huolenaiheet. Tavoitteena on varmistaa, että sijoittajat voivat luottaa siihen, etteivät heidän sijoituksensa aiheuta kielteisiä vaikutuksia yhteiskunnalle, ihmisille tai ympäristölle. Ennen sijoituspäätöstäsi varmista, että yritys noudattaa hyviä ja kestäviä käytäntöjä

Englundh: Ruby, kiitos, että liityit seuraamme tänään. Seuraavaan kertaan, olen Johanna Englundh Morningstarilta.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja