Neljä aliarvostettua eurooppalaista tuulivoimaosaketta

Kustannusten nousun ja peruuntuneiden hankkeiden aiheuttamien haasteiden jälkeen nämä neljä tuulivoimaosaketta ansaitsevat nyt erityistä huomiota

Johanna Englundh 18.06.2024
Facebook Twitter LinkedIn

wind turbines at sea

Aikana, jolloin maailma tarvitsee enemmän puhdasta energiaa kuin koskaan, voimakkaasti nousseet kustannukset ovat pysäyttäneet merituulivoimahankkeet, uhaten ilmastonmuutoksen hillitsemispyrkimyksiä ja painaen tuulivoimayhtiöiden osakekursseja.

"Tuulivoima-alalla on tällä hetkellä monia haasteita. Tuulivoimaloiden valmistajat ovat kamppailleet kannattavuuden palauttamiseksi ennennäkemättömän kustannusinflaation jälkeen. Tuulivoimahankkeiden kehittäjät ovat tehneet miljardien alaskirjauksia laitteiden kustannusten ja korkojen nousun takia", toteaa Matthew Donen, Morningstarin osakeanalyytikko.

Tuulivoima-alan haasteiden lisäksi sektori on menettämässä asemiaan aurinkoenergialle kasvun ja käytön osalta. Morningstarin vanhempi osakeanalyytikko Tancrede Fulop toteaa, että Morningstarin seuraamien eurooppalaisten yleishyödyllisten laitosten joukossa aurinkoenergian osuus kokonaisasennuksista oli 37 prosenttia vuonna 2022, 50 prosenttia vuonna 2023 ja peräti 84 prosenttia vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä.

"Tämä kehitys heijastaa: 1) toimitusketjun rajoitusten helpottumista sen jälkeen, kun Yhdysvalloissa vuonna 2022 annettiin kiertämisen vastainen laki; 2) polysilikonin hintojen laskua Kiinan ylikapasiteetin vuoksi; ja 3) yritysten strategiaa suosia aurinkoenergiaa, jonka ne voivat yhdistää akkuihin", Fulop selittää.

Eurooppalaiset tuulivoimaosakkeet

 

Tancred Fulopin mukaan tuuliturbiinien hinnat laskivat hieman neljännellä neljänneksellä 2023 ja ensimmäisellä neljänneksellä 2024. Lisäksi tuulivoiman PPA-sopimusten hinnat ovat laskeneet hieman kolmannen neljänneksen 2023 huipputasosta Euroopassa, vaikka ne ovatkin edelleen korkealla tasolla 95 EUR/MWh ensimmäisellä neljänneksellä 2024.

"Kaiken kaikkiaan tuulivoimahankkeet tuottavat edelleen arvoa korkeista koroista huolimatta," hän sanoo.

Fulopin mukaan tärkeimmät tulevaisuuden mahdollisuudet tulevat kiihtyvästä energiamurroksesta, jota symboloi COP 28 -konferenssin tavoite kolminkertaistaa uusiutuvien energialähteiden kapasiteetti vuoteen 2030 mennessä, sekä datakeskusten suuri sähkön kysyntä.

 Tanskalaisen Ørstedin osakekurssi kuitenkin romahti viime vuoden syyskuun lopussa sen jälkeen, kun yhtiö peruutti Yhdysvalloissa Ocean Wind 1 ja 2 -hankkeet, joiden kokonaiskapasiteetti on 2,25 GW. Tämä johti yli 36 miljardin Tanskan kruunun suuruisiin alaskirjauksiin ja peruutusmaksuihin.

"Vahvistaakseen tasettaan näiden takaiskujen jälkeen ja rahoittaakseen tulevia hankkeita, kuten jättimäisen Hornsea 3 -hankkeen, Ørsted peruutti osinkonsa vuosina 2023–2025 ja alensi kasvutavoitteitaan," Fulop selittää.

Voiko Trump pysäyttää tuulivoiman Yhdysvalloissa?

Tuulivoimahankkeet ovat myös alttiita lupamenettelyihin liittyville haasteille, joten suotuisa poliittinen ympäristö on ratkaisevan tärkeä niiden onnistumisen kannalta. Tulevilla vaaleilla Yhdysvalloissa, jossa Ørsted on johtava merituulikehittäjä, voi siksi olla suuri vaikutus alaan. Republikaanien presidenttiehdokas Donald Trump lupasi heti ensimmäisenä virkaanastujaispäivänään tukahduttaa merituulivoiman kehittämisen toimeenpanomääräyksellä, ja huhtikuussa hän sanoi öljyalan johtajille "vihaavansa tuulivoimaa".

"Trumpin olisi vaikea kumota uusiutuvalle energialle suotuisaa veropolitiikkaa, joka on seurausta vuoden 2022 inflaationvähennyslaista", sanoi Matthew Donen. "Hallinto voisi ehkä hidastaa lain täytäntöönpanoa, mutta on epätodennäköistä, että se hidastaisi uusiutuvan energian kasvua lyhyellä aikavälillä."

Osakeanalyytikon mukaan Yhdysvaltain kongressi saattaa myös olla haluton vähentämään uusiutuvien energialähteiden tukea, koska ne ovat luoneet työpaikkoja ja yksityisiä investointeja. Financial Times -lehden analyysin mukaan yli puolet inflaationvähennyslain nojalla tehdyistä investoinneista on hyödyttänyt republikaaniosavaltioita.

Aliarvostettuja osakkeita tuulivoimasektorilla

Morningstarin analyytikoiden seuraamista eurooppalaisista tuulivoima-alan osakkeista nämä neljä ovat tällä hetkellä aliarvostetuimpia:

Ørsted ORSTED

Analyytikko: Tancrede Fulop, CFA

 

Ørsted oli varhain liikkeellä merituulivoiman kanssa ja hyötyi viime vuosikymmenellä alentuneista rakennuskustannuksista ja koroista samalla kun se sai korkeita tukia. Ørsted on Yhdysvalloissa johtava merituulivoiman kehittäjä, mutta vuoden 2021 lopun jälkeen merituulivoimateollisuus on kohdannut kaksi merkittävää haastetta: nousevat rakennuskustannukset ja korot.

Ørsted on Morningstarin analyytikoiden mukaan aliarvostettu, sillä sen osakkeita kaupitellaan 26 prosentin alennuksella arvioidusta 540 Tanskan kruunun käyvästä arvosta.

"Ørstedin osalta näen rajoitetun laskuriskin vuoden 2023 suurten takaiskujen jälkeen. Viimeaikaiset kaupat, joissa on mukana merituulivoiman rahoittajia Iso-Britanniasta ja Yhdysvalloista, heijastavat niiden vahvaa uskoa markkinaan, vaikka ala onkin kohdannut ongelmia vuodesta 2022 lähtien. Tämä ennustaa hyvää Ørstedin tuleville rakennushankkeille. New Yorkin viimeaikaiset huutokaupat ja Yhdistyneen kuningaskunnan vuoden 2024 merituulivoimahuutokauppojen kattohinnan korotus osoittavat poliittisen tuen lisääntyneen. Ørsted hyötyisi myös korkojen laskusta", sanoo Tancrede Fulop.

SSE SSE

Analyytikko: Tancrede Fulop, CFA

 

Brittiläisen energiayhtiö SSE:n osakkeita kaupataan 19 prosentin alennuksella niiden arvioituun 22 punnan käypään arvoon verrattuna. Yhtiön tukkutuotantoyksikkö tuottaa noin 10,8 gigawattia sähköä, josta 4 GW on vesi- ja tuulivoimakapasiteettia.

"Odotamme, että uusiutuvien energialähteiden sähköntuotanto tulee olemaan tuloskasvun keskeinen tekijä, kun Iso-Britannia ottaa käyttöön 5 GW uutta maa- ja merituulivoimakapasiteettia vuoteen 2028 mennessä. Tämän seurauksena uusiutuvien energialähteiden osuus yhtiön oikaistusta liikevoitosta kasvaa 23 prosentista 46 prosenttiin", toteaa Morningstarin analyytikko.

Enel ENEL

Analyytikko: Tancrede Fulop, CFA

 

Enel on integroitu yleishyödyllinen yhtiö, joka toimii pääasiassa Italiassa, Espanjassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Verkkoliiketoiminnan osuus konsernin liikevaihdosta on 35 prosenttia, loput tulevat tuotannosta ja toimituksista. Uusiutuvat energialähteet hallitsevat sähköntuotantoa, sillä vesivoiman osuus asennetusta kapasiteetista on 35 prosenttia ja aurinko- sekä tuulivoiman osuus 32 prosenttia.

"Energian hintakriisi vuosina 2021-23 on nostanut energian hinnan kohtuuhintaisuuden Euroopan maiden poliittisen agendan kärkeen, mikä lisää poliittisia riskejä. Espanjassa otettiin käyttöön yli 67 euron megawattitunnin hintakatto vesi- ja ydinvoimaloille sekä maksu energiayhtiöiden liikevaihdosta. Italia puolestaan asetti vesivoimatuotannolle yli 60 euron megawattitunnin hintakaton ja keskeytti loppukäyttäjien järjestelmämaksujen perimisen, mikä kasvatti merkittävästi Enelin käyttöpääomaa ja nettovelkaa vuonna 2022", kertoi Tancrede Fulop.

Vahvistaakseen tasettaan ja osinkonsa säilyttämiseksi Enel ilmoitti marraskuussa 2022 suunnitelmasta myydä 15,2 miljardin euron arvosta omaisuuseriä. Suunnitelman mukaan yhtiö aikoo luopua toiminnoistaan Romaniassa, Perussa ja Argentiinassa, keskittyen sen sijaan Italiaan, Espanjaan, Brasiliaan, Chileen ja Kolumbiaan. Maaliskuuhun 2024 mennessä 10,4 miljardin euron arvosta kauppoja oli saatu päätökseen tai sovittu houkuttelevin ehdoin.

RWE RWE

Analyytikko: Tancrede Fulop, CFA

 

Maaliskuussa 2023, kun RWE hankki Consolidated Edisonin merkittävän puhtaan energian liiketoiminnan, se nousi Yhdysvaltojen neljänneksi suurimmaksi uusiutuvan energian toimijaksi. Tancrede Fulopin mukaan tämä tekee Yhdysvalloista erityisen houkuttelevan markkina-alueen, varsinkin inflaation vähentämislain säätämisen jälkeen.

 

"Kaiken kaikkiaan lähes 80 prosenttia RWE:n käyttökatteesta tulee keskipitkällä aikavälillä tuuli- ja aurinkoenergiasta. Tämä tarkoittaa alhaisempaa riskiprofiilia ja parempaa näkyvyyttä tulokseen ja vapaaseen kassavirtaan."

Tancrede Fulopin mukaan osakkeen hinta, joka on noin 33,69 euroa, on aliarvostettu hänen 48,00 euron käyvän arvon arvioonsa verrattuna.

"Osakkeita myytiin vuoden alussa sähkön hinnan ja tuotantomarginaalien laskun vuoksi, mikä johti ohjeistuksen alaspäin tarkistamiseen tammikuussa. Sähkön hinnat ovat toipuneet 34 prosenttia helmikuun alimmasta tasostaan ja ovat pysyneet ennallaan tänä vuonna tähän mennessä. RWE:n osakkeet ovat kuitenkin edelleen 15 prosenttia miinuksella vuoden alusta. Uskomme vahvan tuloskehityksen jatkuvan, vuoden 2024 ohjeistuksen todennäköisesti paranevan ja Euroopan keskuspankin odotetun koronlaskun johtavan osakkeen uudelleenarviointiin", analyytikko kirjoitti 15. toukokuuta päivätyssä tiedotteessaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
E.ON SE12,50 EUR3,09
Enel SpA6,80 EUR0,00Rating
Equinor ASA296,95 NOK1,56Rating
Iberdrola SA12,19 EUR0,00Rating
Orsted A/S389,90 DKK2,77Rating
RWE AG Class A32,80 EUR0,18
Schneider Electric SE220,80 EUR2,48
Siemens AG170,74 EUR-5,68
SSE PLC1 864,00 GBX1,53Rating
TotalEnergies SE63,80 EUR1,13Rating
Vestas Wind Systems A/S153,40 DKK0,62Rating

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja