Miten sijoittaa kultaan juuri nyt?

Kullan hinnan lähestyessä ennätystasoja, myös kaivosyhtiöt ovat vihdoin päässeet mukaan nousuun. Tässä muutamia rahastoja ja ETF:iä, joiden kautta sijoittaja voi hyötyä tästä trendistä.

Valerio Baselli 10.05.2024
Facebook Twitter LinkedIn

A picture of stacked gold bars

Huhtikuun 12. päivänä kullan spot-hinta oli kaikkien aikojen korkeimmillaan 2 431 Yhdysvaltain dollarissa unssilta. Sen jälkeen kultaharkkojen arvo on laskenut hieman noin 2300 dollariin. Tämä on edelleen historiallisen korkea hintahaarukka, joka on tuottanut noin 25 prosenttia viimeisten seitsemän kuukauden aikana.

”Kulta on jo metabolisoinut Federal Reserven odotettua rahapolitiikan keventämisnäkymien pienentämistä vuodelle 2024, mutta jatkaa silti nousujohteista kehityskulkuaan”, kertoo Jupiter AM Gold & Silver -rahaston johtaja Ned Naylor-Leyland. ”Tämä viittaa siihen, että taustalla on muitakin tekijöitä, kuten fyysisen kullan kysynnän paluu erityisesti Kiinasta ja Lähi-idästä. Tämän fyysisen ostoaallon taustalla voi olla useita eri syitä, kuten inflaatiohuolet ja Lähi-idän kasvavat geopoliittiset jännitteet.”

Huomionarvoista on, että jalometallien pörssinoteeratuista rahastoista (ETC:stä) virtasi viime vuoden aikana ulos yhteensä 15,6 miljardia dollaria asiakkaiden varoja. Viime huhtikuussa rikottiin jopa kaikkien aikojen kuukausikohtainen ennätys. Tällaisten voittojen kotiuttamisen keskellä nämä sijoitusinstrumentit eivät selvästikään ole kullan maailmanlaajuisen hinnan nousun päävetureita.

Kuka ostaa kaiken tämän kullan?

Kiinasta on tullut yksi maailman tärkeimmistä kullan ostajista. China Gold Association (CGA) raportoi, että maan kullan kulutus vuonna 2023 oli lähes 1090 tonnia, mikä merkitsee 8,73 prosentin kasvua edellisvuoteen verrattuna. Toinen Kiinan kullan kokonaiskysyntää kuvaava indikaattori, Shanghain kultapörssi (SGE), raportoi tammikuussa kysynnän kasvaneen 95 prosenttia edellisvuodesta.

”Kiinasta tulevan ennätyksellisen kysynnän taustalla on mielenkiintoinen demografinen muutos”, Ned Naylor-Leyland jatkoi 30. huhtikuuta julkaistussa raportissaan. ”Nuoremmat, 25-34-vuotiaat ostajat, ovat kasvattaneet osuuttaan kullan kokonaisostoista 16 prosentista 59 prosenttiin vuonna 2023. Osakemarkkinoiden ja paikallisten kiinteistöjen arvojen lasku ovat osaltaan edistäneet nuoremman sukupolven nousun, mutta juuri sijoitusmuoto osoittaa demografisen muutoksen todellisen luonteen. Nuoremmat kiinalaiset ostajat haluavat ostaa yhden gramman kultajyviä säilyttääkseen varallisuutensa pitkällä aikavälillä.”

Tämä suuri kysyntä saattaa rajoittua pidemmäksi aikaa Aasiaan. Flossbach von Storch -yhtiön perustajan Bert Flossbachin mukaan ”inflaatiosuojattujen joukkovelkakirjojen reaalituotto Yhdysvalloissa on +2 prosenttia, ja sen tulisi laskea huomattavasti, jotta kulta muuttuisi jälleen houkuttelevaksi inflaatiosuojaksi amerikkalaisille sijoittajille".

Huhtikuun 22. päivänä Flossbach kirjoitti, että ”ei ole mahdollista tehdä vakavasti otettavia ennusteita kullan hinnasta. Viimeisten kymmenen vuoden aikana sijoittajat ovat saaneet nauttia kullan hinnan vuotuisesta yli 8 prosentin euromääräisestä noususta. Tulevaisuudessa ei tulisi odottaa vastaavanlaista kasvua. Meillä kultasijoitukset eivät keskity tuottoon, vaan niiden vakuutusluonteeseen osana monipuolista sijoitusstrategiaa.”

Onko nyt hyvä hetki sijoittaa kultaosakkeisiin?

Vaikka fyysisen kullan arvo on noussut voimakkaasti, kultaa louhivien ja markkinoivien yritysten osakekurssit ovat seuranneet varsin hitaasti perässä.

Yksinkertainen vertailu saman rahastotalon kahdesta ETF-rahastosta, jotka seuraavat näitä kahta omaisuusluokkaa, iShares Physical Gold ETC ja iShares Gold Producers ETF, tekee tämän eron selväksi: viime vuoden aikana edellinen on noussut 17,7 prosenttia, kun taas jälkimmäinen on noussut vain 2,5 prosenttia.

Toisaalta jokin näyttää muuttuneen viimeisten kolmen kuukauden aikana, sillä fyysiseen kultaan perustuva iShares ETC on noussut 14,4 prosenttia ja kullankaivosyhtiöiden osakkeisiin perustuva ETF 20,4 prosenttia.

Kaivososakkeet voivat nousta merkittävästi kullan arvon noustessa, mutta näin ei aina ole. Kaivososakkeet ovat perinteisesti epävakaampia ja vahvistavat fyysisen kullan hintaliikkeitä. Niiden välinen korrelaatio näkyy kuitenkin vain pitkällä aikavälillä.

Kultaosakkeet alkavat saada kullan hintaa kiinni 

”NYSE Arca Gold Miners -indeksi ja MVIS Global Juniors Gold Miners -indeksi ovat olleet vuosia aliarvostettuja keltaiseen metalliin nähden, ja niiden kehitys on ollut maaliskuusta lähtien merkittävästi parempaa kuin kullan. Tämä saattaa merkitä kauan odotetun käänteen alkua kultakaivososakkeille", sanoo VanEckin kullan ja jalometallien salkunhoitaja Imaru Casanova.

”Alan menestyvien yritysten on myös osoitettava perustavanlaatuista strategista asemointia, jotta kullan hinnannousu voidaan muuttaa paremmaksi kassavirraksi ja suuremmiksi tuotoiksi, jotka mahdollistavat kasvun”, jatkoi Casanova 30. huhtikuuta julkaistussa kommentissaan. ”Orgaaninen kasvu ei ole helppoa kulta-alalla. Uusien kultaesiintymien etsiminen tai olemassa olevien esiintymien määrittäminen/laajentaminen on vaikea, pitkä ja pääomavaltainen prosessi. Laajentaakseen merkittävästi varantopohjaansa ja ehtyneitä resurssejaan yritysten on yleensä ostettava muita yrityksiä tai omaisuutta. Mitä edistyneempi hanke on, sitä korkeampi on sen arvostus ja sitä nopeammin yritys kasvaa, jos kaikki muut tekijät pysyvät ennallaan.” 

 

This story was originally published in Italian on 6 May 2024

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Tietoja kirjoittajasta

Valerio Baselli

Valerio Baselli  è Giornalista di Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja