Morningstar Sustainalytics parantaa fyysisten ilmastoriskien arviointia

Physical Climate Risk Metrics antavat sijoittajille mahdollisuuden arvioida rahastoyhtiöiden suorien ja epäsuorien ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia.

Johanna Englundh 13.07.2023
Facebook Twitter LinkedIn

lämpötila

Morningstar Sustainalytics parantaa Physical Climate Risk Metrics -mittareita (PCRM) lisäämällä kaksi uutta raporttia, jotka antavat laajemman kuvan yrityksen altistumisesta, tappioista ja taloudellisesta kestävyydestä fyysisten ilmastoriskien suhteen. Näihin raportteihin on lisätty uusia epäsuoria riskimittareita, jotta ne vastaisivat paremmin Task Force on Climate-related Financial Disclosures -työryhmän (TCFD) suosituksia. Työryhmä suosittelee, että sekä suorat että epäsuorat fyysiset riskit on julkistettava, jotta koko liiketoiminnan arvoketjun fyysisistä ilmastoriskeistä voidaan saada tietoa.

Morningstarin ilmastoratkaisuista vastaavan varajohtaja Azadeh Sabourin mukaan: "Ilmastoon liittyvän sääntelyn lisääntyessä maailmanlaajuisesti, sijoittajat tarvitsevat tietoa ja näkemyksiä ymmärtääkseen altistumisensa taloudellisille riskeille, jotka johtuvat yhä useammin toistuvista ja yhä tuhoisimmista ilmastotapahtumista"

Mitä ovat fyysiset ilmastoriskit?

Physical Climate Risk Metrics auttavat sijoittajia ymmärtämään heidän suoraa ja epäsuoraa altistumistaan ilmastonmuutokselle ja sen mahdollisia taloudellisia vaikutuksia heidän sijoituksiinsa.

Fyysiset ilmastoriskit ovat ilmastonmuutoksen fyysisten seurausten takia omaisuudelle aiheutuneita vahinkoja ja menetyksiä. Nämä fyysiset riskit johtuvat akuuteista ilmastotapahtumista, kuten tulvista, metsäpaloista ja äärimmäisestä kuumuudesta.

Fyysiset ilmastoriskit jakautuvat epätasaisesti sekä ajassa että eri maiden ja alueiden välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että paikoissa, joissa riski on tällä hetkellä vähäinen, se voi tulevaisuudessa olla paljon suurempi. Fyysiset ilmastoriskit voivat vaikuttaa suoraan koko liiketoiminnan arvoketjuun, aiheuttaen esimerkiksi arvonalennuksia ja tuottavuuden menetyksiä. Lisäksi niillä voi olla epäsuoria vaikutuksia, jotka häiritsevät tarjontaa ja kysyntää. Nämä kaikki seikat voivat vaikuttaa sijoittajiin esimerkiksi liiketoiminnan tuottavuuden heikentymisen tai maksukyvyttömyysriskin kasvun kautta.

Lisätietoja Morningstar Sustainalyticsin ilmastoriskimittareista sekä muista luokituksista ja luokitteluista löydät täältä.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Johanna Englundh  on Morningstarin toimittaja Ruotsissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja