Useampi rahasto Juhan tai Antin hoidossa kuin naisen

Suomessa kotipaikkaa pitävistä rahastoista tehty selvityksemme osoittaa, että rahoitusalalla on vielä parannettavaa tasa-arvon suhteen.

Jimi Jaatinen 08.03.2023
Facebook Twitter LinkedIn

nainen

Kansainvälisesti tarkasteltuna rahoitusala näyttäytyy hyvin miesvaltaisena alana, mutta Suomessa ala on aina ollut naisvaltainen. Vuonna 2019 julkaistun rahoitusalan tasa-arvoraportin mukaan naisten osuus Suomen rahoitusalalla oli 81,2 prosenttia vuonna 1981, ja vuonna 2017 luku oli edelleen 66,7 prosenttia. Pohjoismaista naisten osuus rahoitusalalla oli Suomessa suurin.

Suomessa naiset ovat rahoitusalalla toimivat aiemmin pääosin toimihenkilötasolla, mutta olivat aliedustettuna sekä johto- että asiantuntija- ja esimiestasolla. Kuitenkin vuodesta 2000 alkaen naisten osuus esimies- ja asiantuntijatasolla on pysynyt yli 50 prosentissa, ja naisten osuus johtotasolla oli jo 41,8 prosenttia vuonna 2017.

Tästä motivoituneena päätimme kansainvälisen naistenpäivän kunniaksi selvittää, mikä on naisten osuus rahastojen salkunhoitajista.

Tiedot salkunhoitajien sukupuolesta eivät kuulu Morningstarin rahastoista keräämän rahastodatan piiriin. Siksi perustimme selvityksemme rahastoista kerättävien salkunhoitajien nimitietojen varaan. Selvityksemme kattaa 502 Suomessa kotipaikkaa pitävää avointa ja ETF-rahastoa. Näistä 91 prosentissa saimme selvitettyä salkunhoitajien nimitiedot, joten lopulliseen tarkasteluun jäi yhteensä 457 rahastoa.

Vain joka kymmenes rahasto naisen hoidossa

Yhteensä Suomeen rekisteröityneitä rahastoja hoitaa tällä hetkellä 280 eri henkilöä, joista naisia on vain 29. Naisten osuus kotimaisten rahastojen salkunhoitajista on siis vain 10,4 prosenttia.

Pelkän salkunhoitajajoukon tarkasteleminen ei kuitenkaan anna vielä täyttä kuvaa, sillä yksittäinen salkunhoitaja voi toimia salkunhoitajana useammassa rahastossa samanaikaisesti. Siksi olemme seuraavaksi tarkastelleet sukupuolijakaumaa rahastotasolla, eli naisten osuutta rahastojen salkunhoitotiimeissä.

Tuloksissa ei ole suurta eroa. 4,2 prosenttia rahastoista on vain naisten hallinnoimia, ja kun otetaan huomioon sekä naisista että miehistä koostuvat salkunhoitajatiimit, naisten osuus nousee 9,7 prosenttiin. On myös todennäköisempää, että naiset toimivat osana naisista ja miehistä koostuvaa salkunhoitotiimiä, kuin pelkästään naisista koostuvassa tiimissä.

Morningstar on tutkinut salkunhoitajien sukupuolijakaumaa myös muissa maissa. Esimerkiksi Ruotsissa, Espanjassa ja Ranskassa naisten osuus noin 20 prosenttia, kun taas Iso-Britanniassa ja Italiassa osuudet jäävät vastaavasti 7,2 ja 12,8 prosenttiin.

Rahastojoukon salkunhoitajien yleisimmät etunimet ovat Juha ja Antti, jotka esiintyvät vastaavasti 28 ja 23 rahastossa. Kun nämä lasketaan yhteen ja otetaan huomioon, että Juha ja Antti eivät toimi salkunhoitajina samoissa rahastoissa, paljastuu, että Suomessa kotipaikkaa pitävää rahastoa hoitaa todennäköisemmin Juha tai Antti kuin nainen. Samankaltaisia tuloksia havaittiin myös Ruotsissa, jossa Johan-nimisen henkilön hallinnoimia rahastoja on enemmän kuin naispuolisia salkunhoitajia yhteensä.

Alla oleva taulukko esittää kaikki Suomessa kotipaikkaa pitävät rahastotalot, joilla on vähintään yksi naisen hoitama rahasto tai naisia sisältävä salkunhoitajatiimi. Kärjessä olevat pienet rahastotalot WIP ja Fondita, joissa useamman rahaston salkunhoidosta vastaa yksi nainen osana salkunhoitotiimejä. Suurempien rahastotalojen kohdalla naisten osuus salkunhoitotiimeissä tippuu jyrkästi. Kaikkiaan 28 tarkastelussa olleesta rahastotalosta peräti 17:llä eli noin 60 prosentilla ei ole lainkaan naissalkunhoitajia rahastoissaan.

Naisten pieni osuus salkunhoidon tehtävissä on yllättävää, kun otetaan huomioon naisten suuri osuus rahoitusalan esimies- ja asiantuntijatason tehtävissä. Kyseessä ei ole vain Suomea koskettava ongelma, vaan samankaltaisia havaintoja on tehty myös muista maista.

On tärkeä muistaa, että selvityksemme ei kata vaihtoehtoisia rahastoja tai eläke- ja vakuutussijoittajia vaan ainostaan Suomesta hoidetut avoimet sijoitusrahastot.

 

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Jimi Jaatinen  on Morningstarin työharjoittelija.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja