Faktoja Morningstarin vastuullisuusratingistä

Artikkelimme tiivistää, miten määritetään, saako rahasto korkeimmat viisi maapalloa vai alemman arvosanan vastuullisuudesta. Prosessi on kolmivaiheinen ja yhdistää 10 000 yrityksen analyysin ja samanlaisten salkkujen globaalin vertailun.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin vastuullisuusrating arvioi taloudellisesti olennaisia ympäristö-, sosiaali-, ja hallintoriskejä (ESG) ja vertaa samanlaisia portfolioita näiden ESG-pilareiden mukaan. Arvosana perustuu salkun historiallisiin omistuksiin ja käyttää laskelmien perustana yrityskohtaisia ESG-riskiratingejä johtavalta ESG-mittareiden tutkimusyhtiöltä Sustainalyticsiltä.

Vastuullisuusrating lasketaan hallinnoiduille sijoituskohteille kuten rahastoille ja indekseille käyttäen Morningstarin tietokantaa.

Metodologia päivitettiin marraskuussa 2019 ja alla on tiivstelmä siitä. Linkki alkuperäiseen englanninkieliseen metodologiaan lötyy tiivistelmän lopusta. Morningstarin vastuullisuusrating (Morningstar Sustainability Rating) on kolmivaiheisen prosessin tulos:

(1) Ensin laskemme salkkutason vastuullisuusarvosanan (Morningstar Portfolio Sustainability) jokaiselle viimeisen 12 kuukauden aikana raportoidulle salkulle. Arvosana on salkussa olevien arvopaperien Sustainalytics ESG-riskiratingien painotettu keskiarvo.

Sustainalyticsin ESG-riskirating arvioi missä määrin yrityksen taloudellinen arvo on vaarassa ESG-riskien takia. Ratingiin vaikuttavalla ESG-ongelmalla tulee olla potentiaalisesti merkittävä vaikutus yrityksen taloudelliseen arvoon ja siten myös yrityksen riski-tuotto-profiiliin sijoituksena. Olennaiset ESG-asiat vaihtelevat eri aloilla ja yrityksissä.

ESG-riskirating arvioi yrityksen hallitsemattoman alistumisen ESG-riskeille ottaen kuitenkin huomioon, onko riskejä mahdollista hallita vai ei, ja missä määrin. Tämä arvosana annetaan asteikolla 0-100. Mitä alhaisempi arvosana sitä parempi. Arvosana 0 osoittaa, että yrityksellä ei ole ollenkaan hallitsemattomia ESG-riskejä, kun taas 100 osoittaa korkeimman ESG-riskitason. Yli 10.000 yrityksellä mailmanlaajuisesti on Sustainalyticsin ESG-riskirating.

(2) Käytämme näitä arvosanoja salkun historiallisen salkun vastuullisuusarvosanan (Historical Portfolio Sustainability) arvosanan laskemiseen. Se on viimeisen 12 kuukauden salkkujen vastuulllisuusarvosanojen painotettu keskiarvo. Salkun historialliset arvosanat eivät ole tasapainoilla, vaan uudemmilla portfolioilla on enemmän painoarvoa.

(3) Annamme rahastolle Morningstarin vastuullisuusratingin vertaamalla sen historiallisia salkkuarvosanoja globaalin kategorian muiden rahastojen vastaaviin arvosanoihin. Vertailuryhmä on globaali. Parhaat 10% (joilla on alhaisin keskimääräinen riski) saavat 5 maapalloa. Seuraavat 22,5% saavat 4 maapalloa, 35% - 3 maapalloa, ja 22,5% - 2 maapalloa. Loput 10% rahastoista (joilla on korkein keskimääräinen riski) saavat 1 maapallon.

Vertailuryhminä käytetyt globaalit kategoriat ovat laajempia kuin rahastokategoriat, joita käytetään muihin vertailuihin kuten Morningstar ratingiin. Globaalit luokat yhdistävät samanlaiset rahastot kaikilta alueilta. Esimerkiksi Yhdysvaltojen arvo-osakkeisiin sijoittavien rahastojen vertailussa ovat niin Yhdysvalloissa, Euroopassa, Aasiassa kuin Australiassa toimivat rahastot. Sen sijaan esimerkiksi Morningstar rating perustuu vertailuun samalla alueella toimiviin samankaltaisiin rahastoihin. 

Metodologiaan sisältyy myös rajoituksia, jotka varmistavat että Sustainability Rating on reilu ja vakaa. Yksi tärkeä rajoitus on että globaalissa kategoriassa täytyy olla vähintään 30 salkkua, joilla on historiallinen salkun vastuullisuusarvosana. Lisäksi olemme asettaneet puskureita lisäämään vakautta arviointiin. Lisäksi rahastoilla, joiden arvosanat ovat 30 tai sen yli, katsotaan olevan korkea ESG-riski and näin ollen ne eivät voi saada kolmea maapalloa korkeampaa Morningstar Sustainability Ratingiä.

Morningstarin salkkukohtainen vastuullisuusarvosana päivitetään kerran kuussa uusimman salkun mukaan. Morningstar vastuullisuusrating julkaistaan kuukausittain perustuen Sustainalyticsin tuoreimpaan dataan. Rahastot saavat arvosanan yhden kuukauden ja kuuden arkipäivän kuluttua niiden raportoidusta päivämäärästä perustuen tuoreimpaan salkkuun. Rahastot saavat sijoitukset toisiinsa nähden samalla yhden kuukauden ja kuuden arkipäivän viiveellä. Jos salkun tietoja ei ole saatu arviointipäivään mennessä, käytämme uusinta saatavilla olevaa tietoa, kunhan sen julkaisusta on kulunut alle 276 päivää.

AVAINSANAT
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja