Vastuullisuusarviomme uudistuvat

Morningstar ottaa käyttöön yhtiökohtaisia analyysejä tuottavan Systainalyticsin uuden riskiarvion.

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstar julkaisi vuonna 2016 vastuullisuusratinginsä. Sen tarkoituksena on auttaa sijoittajia ymmärtämään rahastojensa ympäristö-, sosiaalisia ja hallinnollisia riskejä (ESG, environment, social, governance). Rahaston salkku analysoitiin käyttämällä Sustainalytics-yhtiön ESG-ratingiä kullekin rahaston omistamalle yhtiöille.

Vuonna 2018 Sustainalytics toi markkinoille uuden yhtiökohtaisen arvion, ESG-riskiratingin. Se mittaa, miten suurelta osin vastuullisuuteen liittyvät haasteet voivat vaarantaa yhtiön taloudellista arvoa.

Vuoden 2019 lopulla myös Morningstar ottaa omissa rahastokohtaisissa arvioissaan käyttöön Sustainalyticsin ESG-riskiratingit. Arviomme muuttuvat myös vakaammiksi, kun otamme käyttöön rating-muutoksia hidastavia puskureita. Lisäksi uusi metodologia sisältää tarkennuksia tapoihin, joilla laskennassa kohdellaan äärimmäisen korkean ESG-riskin yhtiöitä.

ESG-rating vs. ESG-riskirating

Tiiviistettynä Sustainalytics arvioi ESG-ratingissään, miten hyvin yhtiö pärjää vastuullisuuskysymyksissä verrattuna muihin saman alan yhtiöihin.

Uusi ESG-riskirating parantaa yhtiöiden ESG-riskien vertaamista myös toimialojen välillä. Korkean ESG-riskin alojen yhtiöiden riskiluvut ovat uudella mittarilla tyyppillisesti korkeampia, vaikka kyse olisikin oman alansa edelläkävijäyhtiöistä.

Lisäksi uusi ESG-riskirating sisältää informaatiota mahdollisista kiistanalaisista kysymyksistä, joihin yhtiö voi joutua osalliseksi ja joista voi siten koitua suurta mainehaittaa. Aiemmassa metodologiassa Morningstar laski erillisen kiistanalaisuusindeksin ("Controversy score").

Lisätietoa Morningstarin uudistetusta metodologiasta tällä sivulla.

AVAINSANAT
ESG
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja