Miten vastuullisuutta voi hyödyntää?

Facebook Twitter LinkedIn

Morningstarin vastuullisuusrating auttaa sijoittajia arvioimaan, miten hyvin salkkuyhtiöt ovat hoitaneet yritysvastuuseen liittyviä velvoitteitaan ja hyödyntäneet sen tarjoamia mahdollisuuksia. Lisäksi sen avulla voidaan verrata eri rahastojen keskinäistä sijoittumista eri rahastoluokissa näiden kriteerien valossa.

Rating toimii myös valintaperusteena sijoittajille, jotka omistavat perinteisten rahastojen osuuksia ja ovat kiinnostuneet ympäristö- ja yritysvastuuasioista. Vastuullisuuden arvosanan avulla voi analysoida salkunhoitajien sijoitusprosessia ja sen suhdetta vastuulliseen sijoittamiseen.

Ratingin ansiosta sijoittajat voivat tarkastella nykyisen sijoitussalkkunsa vastuullisuuden astetta ja asettaa tätä koskevia tavoitteita. Osa sijoittajista saattaa keskittyä yksinomaan hyvän arvosanan saaneisiin rahastoihin, kun taas toiset haluavat välttää heikon ratingin kohteita. On myös ihmisiä, jotka haluavat kaikkien sijoituskohteiden yltävän keskiarvoa parempaan suoritukseen.

Useimmat Morningstarin vastuullisuusratingin piirissä olevasta 20 000 rahastosta ovat perinteisiä sijoitusrahastoja, jotka eivät erityisesti kutsu itseään vastuullisiksi. Pelkästään vastuullisuuteen keskittyvien rahastojen osuus koko rahastouniversumista on vain noin kaksi prosenttia. Rating kertoo, noudattavatko nämä rahastot julistamiaan periaatteita. Perinteisten rahastojen osalta arvosana taas osoittaa, miten hyvin ne hoitavat vastuullisuusasioita.

On syytä muistaa, että Morningstarin vastuullisuusrating perustuu salkun sisältöön, ei tuottoon. Se ei kerro rahaston absoluuttisesta tai riskipainotetusta tuotosta, eikä se myöskään ole mikään rahaston laadun mittari.

Sijoituspäätöksiä ei pidä tehdä pelkästään Morningstarin vastuullisuusratingin perusteella.  Sitä tulisikin käyttää rinnakkain perinteisten riskiä, tuottoa ja sijoitusten jakautumista mittaavien menetelmien ja rahaston sijoitusprosessin laatua ja pitkän aikavälin toteutusta luotaavien analyysien rinnalla.

Koska vastuullisuusrating perustuu pelkästään salkun sisältöön, se ei vaikuta Morningstar rating -luokitukseen tai päinvastoin. Morningstarin analyytikoille vastuullisuusrating on yksi mittari monien muiden lisäksi.

Hyvä vastuullisuusrating ei tarkoita, että Morningstar suosittelisi kyseistä rahastoa. Se kertoo ainoastaan rahastojen kohdeyritysten vastuullisuuden asteesta. Se ei ole arvio rahaston absoluuttisesta tai riskipainotetusta tuotosta, eikä myöskään rahaston sijoituspolitiikan laadun mittari.

Vastuullisuusarvosana auttaa sijoittajia vastaamaan peruskysymyksiin: miten hyvin rahaston salkkuun sisältyvät yritykset vastaavat vastuullisuuden asettamiin haasteisiin, hallitsevat vastuullisuuteen liittyvät riskit ja osaavat hyödyntää sen kautta tarjoutuvia mahdollisuuksia?

Rating on tehokas ja objektiivinen. Sen avulla voidaan saada tietoa sijoituskohteista, pisteyttää salkkuja ja verrata eri rahastoja toisiinsa yhdenmukaisesti ja luotettavasti.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Robert van den Oever  on Morningstarin päätoimittaja Benelux-maissa.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja