Sijoittajan veromuistio ennen vuodenvaihdetta

Suuria pääomatuloveroja on määrä korottaa ensi vuodeksi, joten myyminen on edullisempaa nyt. Luovutustappioiden käyttö laajenee.

Facebook Twitter LinkedIn

Kirjoitus perustuu budjettiestykseen 28.9.2015.

Juha Sipilän hallitus ehdottaa budjettiesityksessään korkeiden pääomatulojen veroprosentin nostamista ensi vuodeksi. Mikäli harkitsee voittojen kotiuttamista sijoituksistaan ja myytävää tulisi yli säädetyn alarajan, voi olla järkevää harkita myyntiä ennen vuodenvaihdetta.

Budjettiesityksen mukaan pääomatulojen perusprosentti säilyy 30:nä vuonna 2016, mutta 30 000 eurosta alkavaa korotettua verokantaa nostetaan 34 prosenttiin, kun vuonna 2014 tuo prosentti oli vielä 32 ja tänä vuonna 33.

Päätöstä sijoituksesta luopumisesta ei kuitenkaan kannata koskaan tehdä vain verotussyistä, vaan miettiä myös salkun kokonaisuutta sekä miten sijoitus voi kehittyä jos sen pitääkin salkussa.

Verotusta miettiessä kannattaa muistaa, että tappioita voi vähentää voitoista viisi vuotta myyntivuoden jälkeen.

Tappiot ensin
Verotuksen kannalta hyvä sääntö on tehdä tappiolliset kaupat ensin, sillä jos tulee maksaneeksi voitoista veroja, ei myöhemmin tulevia tappioita voi enää hyödyntää niihin.

Mikäli salkussa on siis omistuksia, jotka eivät tunnu enää mielekkäiltä ja nuo sijoitukset ovat tappiolla, myymällä tappiollisia eriä voi pienentää kuluvan vuoden mahdollisia voittoverojaan.

Uusi piirre Sipilän hallituksen esityksessä on, että luovutustappioita ehdotetaan voitavan käyttää vähennyksinä kaikista pääomatuloista, kuten vuokratuloista, ei vain luovutusvoitoista.

Voittoveroilta välttyy vain jos myyntien yhteenlaskettu hinta alittaa tuhat euroa. Yhtä lailla pienistä, alle tuhannen euron yhteismyynneistä ei saa vähennyksiä seuraavien vuosien tarpeisiin.

Ensin sisään, ensin ulos
Osakkeiden ja rahastojen myyntijärjestys on, että ensimmäisenä samalle arvo-osuustilille ostetut osakkeet samasta yhtiöstä tai rahastosta myydään ensin.

Myyntivoitot ovat aina kokonaan verotettavia (paitsi jos on mahdollisuus käyttää ns. hankintameno-olettamaa). Myös sijoitusrahastojen voitto-osuuden verotetaan täydestä arvostaan. Sen sijaan pörssiosakkeiden osingoista 15 prosenttia saa verotta ja lopuista maksetaan verot.

Asuntolainan korkovähennys
Asuntolainan korkovähennysoikeutta lasketaan edelleen, nyt 55 prosenttiin.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja