Ovatko rajamaat kehittyvien parhaimmistoa?

Niin sanotut frontier- eli rajamaat ovat viime aikoina tarjonneet paremman tuoton kuin sijoitukset perinteisille kehittyville markkinoille. Riskejä ei kuitenkaan pidä aliarvioida.

Shannon Kirwin 19.11.2014
Facebook Twitter LinkedIn

Sijoittajat etsivät edelleen nälkäisinä tuottoa. Sitä haetaan koroissa riskipitoisista lainapapereista niin yritys- kuin valtiopuolella, ja osakkeissa esimerkiksi niin sanotuista rajamaista eli frontier-markkinoista.

Rajamaat ovat kehittyvistä maista vähiten kehittyneitä. Finanssi-instituutioiden kypsyys ja kehitys on perinteisiä kehittyviä maitakin jäljessä. Esimerkiksi Ghana, Libanon ja Vietnam ovat markkinoiltaan pienempiä kuin kehittyvät maat, esimerkiksi Brasilia ja Kiina. Rajamaiden markkinoille pääsy on myös vaikeampaa, eivätkä ne ole useinkaan niin avoimia kuin kehittyvät maat. Silti ne ovat viime vuosina onnistuneet saamaan eurooppalaisten sijoittajien hyväksynnän.

(Lue lisää artikkelistamme: Tässä perustiedot frontier-markkinoille)

Vuoden 2013 alusta laskien Morningstarin rajamaiden osakkeiden luokkaan (Frontier-markkinat osakkeet) on virrannut noin 2,4 miljardia euroa. Summa ei vaikuta huikealta, kun sitä vertaa samalla ajanjaksolla perinteisiin kehittyvien maiden osakerahastoihin sijoitettuun 10,8 miljardiin euroon. Parin viime vuoden aikana tulleet lisäsijoitukset ovat kuitenkin yli kolminkertaistaneet frontier-luokan pääomat: vuoden 2012 lopun 1,4 miljardista eurosta summa oli noussut 5 miljardiin euroon syyskuun 2014 lopussa. Luokkaan kuuluvista 31 osakerahastosta 11 on perustettu vasta vuoden 2013 tai 2014 aikana.

Myös rajamaiden joukkovelkakirjat kiinnostavat
Kiinnostus rajamaita kohtaan on kasvanut myös joukkovelkakirjapuolella. Rajamaihin erikoistuneiden rahastojen määrä Morningstarin luokassa ”kehittyvien maiden joukkovelkakirjat” on noussut viiteen. Niiden hallinnoima omaisuus on kasvanut 342 miljoonasta 1,6 miljardiin euroon 2913 alusta laskien.

Kiinnostus rajamaita kohtaan johtuu varmasti paljolti viimeaikaisista tuotoista. Syyskuun 2014 loppuun ulottuvalla 12 kuukauden jaksolla MSCI Frontier Markets -osakeindeksin tuotto oli 39,3 %, kun MSCI Emerging Markets -indeksi ylsi samana aikana 11,8 prosenttiin. Rajamaiden indeksi voitti perinteisen kehittyvien maiden vertailuindeksin myös kolmen ja viiden vuoden jaksolla, ja sen volatiliteetti oli pienempi. Joukkovelkakirjapuolella tilanne on samankaltainen. Rajamaiden dollaripohjaisista lainoista koostuvan J.P. Morgan NEXGEM -indeksin tuotto oli vuoden jaksolla 17,5 %, kun taas laajapohjaisempi J.P. Morgan EMBI Global Diversified nousi 9,7 %.*

Sijoittajan tähtäimessä: kasvua, kasvua, kasvua!
Rajamaiden rahastoihin sijoittavat tavoittelevat tavallisesti suurempaa kasvua kuin perinteisiin kehittyviin maihin sijoittavat. Takavuosien suosituilla markkinoilla, kuten Kiinassa ja Venäjällä, varoitellaan tuottavuuden heikkenemisestä. Esimerkiksi Etelä-Afrikka puolestaan kärsii raaka-aineiden hintojen laskusta. Sen sijaan monissa rajamaissa, kuten Sri Lankassa ja Senegalissa, on nuori, kasvava ja eteenpäin pyrkivä väestö. Sijoittajat toivovat saavansa tulevaisuudessa keskimääräistä suurempaa kasvua hyvän väestörakenteen ("demografisen osingon") sekä alhaisen lähtötason vuoksi.

Sijoittajia eivät houkuttele vain suuremmat tuottomahdollisuudet. Koska rajamaiden osakkeilla ja lainoilla on toistaiseksi vähäinen merkitys maailmanlaajuisilla finanssimarkkinoilla, myös niiden kurssivaihtelut korreloivat heikommin teollisuusmaiden tärkeimpien osakkeiden tai valtionlainojen kanssa. MSCI Emerging Markets -indeksi liikkui viimeisten kolmen vuoden aikana puolet ajasta samaan suuntaan kuin MSCI World, kun taas MSCI Frontier Markets -indeksin korrelaatio MSCI Worldin kanssa oli vain kahdeksan prosenttia.

Kun Yhdysvaltain keskuspankki ilmoitti kiristävänsä rahapolitiikkaa vuonna 2013, perinteisten kehittyvien maiden lainat heikkenivät selvästi, mutta rajamaiden joukkovelkakirjat selvisivät paremmin. Rajamaiden lainojen indeksi ylsi vuonna 2013 jopa 5,1 prosentin nousuun, kun taas JPM EMBI laski 5,3 prosenttia.

Irak, Sri Lanka, Belize ja Jamaika kelpaavat malliksi vain varauksin
On kuitenkin hyviä syitä, joiden vuoksi ei pitäisi lähteä suin päin sijoittamaan rajamaiden markkinoille. Vaikka rajamaiden tuottokehitys onkin ollut viime vuosina hyvää, maiden osakkeet ja lainat ovat edelleen huomattavasti riskipitoisempia kuin perinteisten kehittyvien maiden (ja luonnollisesti teollisuusmaiden). Ensinnäkin niihin liittyy paljon suurempiä poliittisia riskejä. J.P.Morgan NEXGEM Indexiin kuuluvat esimerkiksi Irak ja Sri Lanka, joissa on tai on hiljattain ollut käynnissä sisällissota, sekä Belize ja Jamaika, joissa toteutettiin vuonna 2013 velkajärjestely maksuviivästysten välttämiseksi. Maat ovat usein myös selvästi tavanomaisia kehittyviä maita jäljessä avoimuudessa ja hyvässä hallintotavassa.

Lisäksi rajamaiden osakkeiden ja lainojen viime vuosien alhainen volatiliteetti saattaa harhauttaa. Koska rajamaiden arvopapereita vaihdetaan vähemmän kuin perinteisten kehittyvien maiden, heikko likviditeetti suojaa niitä voimakkailta markkinaheilahteluilta. Kun kehittyvien maiden joukkovelkakirjarahastoista poistui valtavasti varoja kesällä 2013, monet salkunhoitajat luopuivat ensin sellaisista arvopapereista, jotka saatiin myytyä nopeimmin (esim. Brasilian tai Turkin lainoista).

Jos markkinoiden paniikki olisi kestänyt kauemmin, monet salkunhoitajat olisivat joutuneet myymään myös eksoottisempia papereita. Kriisivuonna 2008 esimerkiksi Ghanan ja Georgian lainat kärsivät paljon enemmän kuin laajapohjaisempi kehittyvien maiden indeksi. Myös osakepuolella Benchmark MSCI Frontier Markets laski tuolloin enemmän ja lyhyemmässä ajassa kuin MSCI Emerging Markets.  

Lisäksi rajamaiden rahastot ovat suhteellisen kalliita. Morningstarin frontier-maiden osakeluokan keskimääräinen rahasto perii 2,50 prosentin vuotuisen palkkion. Se on noin puoli prosenttiyksikköä enemmän kuin keskimääräiset rahastokustannukset kehittyvien maiden osakkeiden luokassa. Riskien ja suurten kustannusten vuoksi sijoittajien tulisi tutustua varovaisin mielin tähän uuteen sijoitusalueeseen.

* J.P. Morgan NEXGEM -indeksin ja J.P. Morgan EMBI Global Diversified -indeksin luvut on ilmoitettu Yhdysvaltain dollareina. Kaikki muut luvut on ilmoitettu euroina.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Shannon Kirwin  is a fund analyst with Morningstar

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja