Hyödykkeisiin ilman energiapöhöä

Morningstarin raportit läpivalaisevat laajasti hyödykkeisiin hajauttavia pörssinoteerattuja rahastoja.

Facebook Twitter LinkedIn

Hyödykkeisiin sijoittamista harkitsevalla on lukemattomia vaihtoehtoja, niin palveluntarjoajien kuin hyödykkeiden osalta. Haluaa sitten sijoittaa Brent-öljyyn tai kultaan, kaikki on mahdollista etf- ja etc-rahastojen kautta. Jos ei kuitenkaan halua sijoittaa vain yhteen hyödykkeeseen, voi sijoittaa laajaan hajautettuun koriin pörssinoteeratun rahaston kautta. Mutta miten korin tulisi jakaantua eri hyödykkeiden kesken?

Monet hyödyke- ja raaka-aineindeksit ovat hyvin energiapainotteisia - etenkin S&P:n GSCI -indeksi, jossa energia painaa noin 75%. Monet indeksitarjoajat pyrkivät kuitenkin rajoittamaan energian roolia. Erityisen tiukka rajaus on Commerzbankin Commodity EW -indeksissä, jossa hyödykeryhmien painot jaetaan tasan. Tarkemmin ottaen kori jaetaan neljään osaan: energiaan, arvometalleihin, teollisuusmetalleihin ja "pehmeisiin" hyödykkeisiin kuten ruokaan. Kustakin hyödyketyypistä valitaan neljä hyödykettä, joille kaikille annetaan neljäsosa, siis 6,25%, korista. Painot tasataan puolivuosittain. TER (kokonaispalkkio) on 0,39%.

Tasajakoisen hyödykeindeksin tuoton heilunta eli riski on yleensä energiapainotteisia indeksejä alhaisempi, kuten selviää Morningstarin tuoreesta analyysistä etf-rahastosta ComStage ETF Commerzbank Commodity EW

Olemme analysoineet hiljattain myös muista laajasti hajauttavia hyödyke-etf:iä joiden raportit löytyvät seuraavista linkeistä:

Lyxor ETF Commodities CRB
Rahasto sijoittaa 19 hyödykefutuuriin ja seuraa laajaa Thomson Reuters/Jeffries CRB -indeksiä. 39% varoista on energiassa, 41% maataloushyödykkeissä, 13% teollisuusraaka-aineissa ja 7% arvometalleissa.
TER-palkkio on 0,35%.

ETFS All Commodities DJ-UBSCI ETC
Varat sijoitetaan DJ-UBSCI-indeksin mukaisesti futuureihin. Painot vaihtelevat, mutta rahaston analyysiä kirjoitettaessa energian paino oli 31%. Yhden hyödyketyypin kuten energian maksimipaino on 35%.
TER-palkkio on 0,49%.

EasyETF S&P GSCI Capped Commodity 35/20
Etf sijoittaa energiavoittoiseen GSCI-indeksiin mutta pyrkii rajoittamaan energiapainoa, siinä erityisen hyvin onnistumatta. Suurimpaan hyödykkeeseen voidaan sijoittaa korkeintaan 35% varoista, seuraavaksi suurimpaan 20%. Kun eri öljylajit (WTI, Brent) muodostavat kukin oman hyödykkeensä, nousee energian paino peräti 69 prosenttiin ja tämän etf:n korrelaatio energiasektorin osakkeiden kanssa korkeaan 96 prosenttiin.
TER-palkkio on 0,30%.

db x-trackers DBLCI OY Balanced ETF
Salkku on hajautettu laajalle niin, että painot tasataan vuosittain marraskuussa seuraaviksi: energia 35%, arvometallit 17%, teollisuusmetallit 18% ja maatalous 30%.
Rahaston salkunhoidossa on huomioitu hyödykkeisiin liittyvä erityispiirre, roll yield, joka juontuu rahastoissa käytettävistä futuureista. Kun rahasto ostaa futuureja eikä suoraan hyödykettä, se omistaa määräaikaisia hintasopimuksia hyödykkeeseen. Jotta rahasto ei joutuisi ottamaan vastaan sopimuksen umpeutuessa esimerkiksi sikalaumaa, sen on myytävä sopimuksensa ja ostettava uusi, ja tämä prosessi on nimeltään roll. Kun raaka-aineiden hinnat ovat noususuunnassa, on uusi futuuri aina kalliimpi kuin vanha ja sijoittaja kärsii tappioita; sijoituskielellä sanotaan roll yieldin eli tuoton olevan negatiivinen. Erot voivat olla melkoisia. Rahastossa käytetty optimisointitekniikka on menestynyt historiallisesti hyvin roll-tappioiden vähentämisessä.
TER-palkkio on 0,55%.

 

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja