Kurkista rahastosi osakesalkkuun

Morningstarin Sisältö-sivu kertoo, millaisiin yhtiöihin rahaston varat on pistetty poikimaan.

Facebook Twitter LinkedIn

Kun valitsee sijoitusrahastoa, on hyvä tietää, millaisiin arvopapereihin rahaston varat on laitettu. Yksittäisten arvopaperien valinnasta päättää rahaston salkunhoitaja. Hänen tulee seurata rahaston säännöissä määrättyä sijoituspolitiikkaa, mutta se jättää usein reilusti liikkumavaraa.

Siksi kannattaa vilkaista, mihin salkunhoitaja on rahaston varat laittanut. Niin voi huomata esimerkiksi mahdollisia poikkeamia rahaston sijoituspolitiikasta. Katsaus rahaston sisältöön auttaa myös huomaamaan mahdollisia päällekkäisyyksiä muiden omien sijoitusten kanssa. 

Tässä artikkelissa käsitellään osakerahastoja. Rahaston omistuksiin voi perehtyä Morningstarin Sisältö-sivulla, jollainen on jokaisella rahastolla. Saadaksesi haluamasi rahaston sivun näkyviin syötä Morningstar.fi-pääsivun ylälaidan hakukenttään rahaston nimi, tai etsi rahastoasi ”Rahastohaku”-toiminnolla.

Morningstar Rahastohaku

Vastaavatko sijoitukset rahastoluokkaa?
Kun rahaston pääsivu on edessäsi, valitse vasemmasta palkista "Sisältö". Esimerkkirahastonamme on OP-Eurooppa Osake A. Rahasto kuuluu luokkaan European Equity Large Cap Blend eli se on suuriin eurooppalaisiin yhtiöihin sijoittava rahasto. "Blend" viittaa siihen, että rahasto omistaa niin kasvu- kuin arvoyhtiöitä.

Raportin päivämäärä näkyy Sisältö-sivulla "Rahaston toteuttama sijoituspolitiikka" -palkin yläkulmasta. Tässä käsitellyt OP-Euroopan tiedot ovat siis syyskuun lopulta 2010.

Rahaston sijoituksista saa yleiskäsityksen Morningstar Style Box® -kuvaajasta. OP-Eurooppa Osake painottaa suuria yhtiöitä (pystyakseli). Salkkuun hankitut yhtiöt ole erityisen kasvuhakuisia eivätkä toisaalta niin sanottuja arvo-osakkeitakaan (vaaka-akseli). Tulos vastaa rahaston itsestään antamaa kuvausta.

 ”Rahastopääoma”-jakauma paljastaa kuitenkin, että rahastolla on omistuksiä myös keskisuurissa ja jopa ”mikro”-kokoluokan yhtiöissä.

Rahaston yleiskatsaus

Rahaston yhtiöt kasvavat hitaasti
Taulukon ”Arvostukset ja kasvuvauhdit” tunnusluvut kuvaavat tilinpäätösanalyysin luvuin, millaisia yhtiöitä salkussa on. Luvut ovat keskiarvoja rahaston omistajmista yhtiöistä. Keskiarvot on suhteutettu rahastoluokan muihin rahastoihin. Kun taulukon oikealla palstalla oleva tunnusluku on 1,00, se merkitsee, että salkku omistaa tismalleen samanlaisia osakkeita kuin luokan rahastot keskimäärin.

OP:n Eurooppa Kasvu -rahaston osakkeet poikkeavat muista luokan rahastoista erityisesti siinä, että sen omistamien yhtiöiden kasvuvauhdit ovat alhaisempia. Se saattaa kertoa rahaston haalineen salkkuunsa varmoja osingonmaksajia vaikeiden aikojen vuoksi. Tarkemman kuvan saa kuitenkin vain analysoimalla omistuksia lähemmin.

Rahaston arvostukset ja kasvuvauhdit

 Maantieteelliset jakaumat kertovat, että rahaston omistukset keskittyvät täysin kehittyneeseen Eurooppaan. OP-Eurooppa Osake ei ole haalinut lainkaan osakkeita kehittyvästä Euroopasta. Näin rahastoa omistavalla ei tule päällekkäisiä sijoituksia esimerkiksi Keski- ja Itä-Eurooppa -rahaston kanssa, jos sellaista omistaa.

Sijoitusten maantieteellinen jakauma

Missä ovat rahastot painotukset?
Sektorijako paljastaa, millä toimialoilla rahastolla on voimakas yli- tai alipaino verrattuna luokan muihin rahastoihin. OP:n rahastossa on vain muutamia merkittäviä painotuseroja rahastoluokkaan nähden. Se on ottanut etunojaa Terveys- ja Kuluttajahyödykkeet-luokassa.

Otsikon "10 suurinta omistuksia" alla olevat luvut ovat tärkeitä. Osakesijoitusten kokonaismäärä kuvaa, miten laajaa hajautusta rahasto käyttää sijoituksissaan. OP:n rahastolla on 68 osaketta ja kymmenen suurinta omistusta vastaavat vain 29 prosentista salkkua. Varat on siten hajautettu laajalle ja voi olettaa, että rahastolla ei ole voimakkaita painotuksia, jotka voisivat aiheuttaa sen tuottoon yllättäviä hyppäyksiä - ylös tai alas. Monella voimakkaasti sijoituksiaan keskittäneellä rahastolla on salkussaan vain alle 30 yrityksen osakkeita.

Suurimpien sijoitusten joukosta voi bongata kiinnostavia nimiä. Listan avulla voi myös nähdä, onko rahastolla suuria samoja omistuksia kuin muualla omassa salkussa. Tarkemman analyysin päällekkäisistä omistuksista voi tehdä Morningstarin X-Ray-työkalulla.

Suurimpien omistusten listan vasemmalla reunalla olevat symbolit kertovat, onko salkunhoitaja lisännyt tai vähentänyt osaketta edellisen Morningstarin sivuilla olleen omistuslistauksen jälkeen.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Matias Möttölä, CFA

Matias Möttölä, CFA  Matias Möttölä, CFA, on Morningstar.fi-sivuston päätoimittaja ja rahastoanalyytikko

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja