Vastuulliset rahastot tekevät, mitä lupaavat

Salkkutiedot osoittavat, että sosiaalista vastuuta tavoittelevat rahastot päihittävät muut vastuullisuusmittarien valossa.

Facebook Twitter LinkedIn

Vuoden 2016 maaliskuussa Morningstar otti käyttöön rahastojen vastuullisuusratingin, jonka avulla sijoittajat voivat arvioida eri rahastojen suoriutumista vastuullisuuskriteerien valossa.  Reittaus perustuu yritysten ympäristö-, ja yritys- ja yhteiskuntavastuun (ESG) mittaamiseen erikoistuneen Sustainayticsin keräämään vertailuaineistoon.

Päätimme selvittää, tekevätkö vastuullisuutta korostavat osakerahastot, mitä lupaavat. Kohteeksi valittiin Eurooppaan rekisteröidyt globaalisti suuryrityksiin sijoittavat rahastot, jotka kuuluivat Morningstarin rahastoluokkiin maailma suuryhtiöt kasvu, sekatyyli ja arvo. Tietoisesti vastuullista sijoittamista harjoittavia rahasja verrattiin niihin, jotka eivät korosta vastuullisuutta.

Tulokset kertovat selkeästi, että vastuulliset rahastot kiinnittävät selvästi enemmän huomiota ympäristö-, ja yritys- ja yhteiskuntavastuuseen liittyviin kysymyksiin.

Kuten seuraava kuva osoittaa, 36 % tarkastelluista vastuullista rahastoista sai viisi maapalloa. Osuus on kolme kertaa suurempi kuin koko rahastojoukossa. Toisessa ääripäässä vain 2 % vastuullisuutta korostavista rahastoista sai yhden maapallon, kun 10 % koko joukosta saa saman tuloksen. Yli 60 % ESG-rahastoista sai neljä tai viisi maapalloa, ja vain 12 % yhden tai kaksi.

Socially conscious funds deliver

Tarkastelluista 158 rahastosta 129:llä oli heinäkuun lopussa Morningstar-vastuullisuusrating. Niillä ESG-rahastoilla, joiden rating oli keskitasoa heikompi (alle 3 maapalloa), oli kohdeyhtiöissään meneillään kiistakysymyksiä, jotka vähentävät ESG-pisteitä. Useimmat näistä heikosti pärjänneistä rahastoista sijoittivat enemmän yhdysvaltalaisiin kuin eurooppalaisiin yrityksiin.

Hyvin harva vastuullisista rahastoista näytti olevan kiinnostunut kehittyvien markkinoiden sijoituskohteista: vain 3 % niiden sijoituksista oli kasvumaissa.

Virta kohti vastuullisuutta
Kiinnostavaa on, että vastuullisiin rahastoihin tehtyjen sijoitusten kokonaismäärä vuoden 2016 kahdeksan ensimmäisen kuukauden aikana oli 2,6 miljardia euroa. Sen sijaan koko rahastojoukossa kokonaisuudessaan rahaa oli lähtenyt yli 2,6 miljardia euroa. Vastuullisuutta tavoittelevat rahastot uivat siis vastavirtaan.

Liian vähän rahastoja
Vastuullisuutta korostavien rahastojen Morningstar-vastuullisuusrating on yleensä parempi kuin muilla, kuten odottaa sopiikin. Vastuulliset rahastot ovat selvästi yliedustettuina korkeimman pistemäärän saaneiden joukossa, ja erittäin harvan vastuullisen rahaston rating on alle keskiarvon.

Haastavaksi vastuullisen sijoittamisen tekee kuitenkin ESG-rahastojen suhteellisen pieni määrä. Globaaleissa osakeluokissa on tällä hetkellä yhteensä 2256 rahastoa, mutta niistä vain 158 on Morningstarin tietokannassa luokiteltu vastuullisiksi.

Morningstar-vastuullisuusrating mittaa rahastojen vastuullisuutta sijoitussalkkujen sisällön perusteella, ja siten vastuullisuudesta kiinnostuneet sijoittajat voivat sen avulla hakea uusia sijoituskohteita. Lisäksi ratingin tarkoituksena on herättää keskustelua näistä asioista toisaalta sijoitusneuvojen ja asiakkaiden ja toisaalta sijoitusneuvojien ja varainhoitajien kesken.

AVAINSANAT
Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstarin toimitus  .

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja