Tästä perustiedot frontier-markkinoille

Kehittyvien maiden taustalta nousevat frontier-maat odottavat pääomasuihkua, joka muuttaa niiden luonteen.

Facebook Twitter LinkedIn

Vuosi 2013 jää kirjoihin mahalaskuna kehittyville maille. Morningstarin globaalisti kehittyvien maiden osakkeisiin sijoittavien rahastojen luokassa keskituotto jäi 5,6 prosenttia tappiolliseksi. Monessa kehittyvässä maassa talousnousu on vaimentunut. Lisäksi Yhdysvaltain rahapoliittisen elvytyksen odotettu väheneminen on puraissut sijoittajien intoa.

Sen sijaan frontier-maihin eli astetta vähemmän kehittyneisiin maihin sijoittavat rahastot tuottivat erittäin hyvin viime vuonna, keskimäärin 18,8 prosenttia.

Indeksien tasolla ero on jopa hieman suurempi: kehittyvien maiden MSCI Emerging Markets -indeksi jäi 6,8 prosenttia tappiolle, kun taas MSCI Frontier Markets nousi 20,5 prosenttia.

Miten rahastoluokkien välillä voi olla niin iso ero? Eikö kyse olekaan samanlaisista maista, vain hieman eri kehityksen tasoilla?

Kiehtova mahdollisuus
Frontier-markkinoille ei ole vakiintunutta suomennosta. FIM käyttää reunamarkkinoita. eQ puhuu ”pienemmistä ja vähemmän likvideistä kehittyvistä sijoitusmarkkinoista”. Muita käännöksiä ovat raja-alue tai rajaseutu, sillä englannin kielessä frontier yhdistyy Yhdysvaltain lännen rajaseutuihin, joille asutus levittäytyi 1800-luvulla.

Sijoituskohteina ne kuulostavat kiehtovilta. Esimerkiksi Vietnam, Nigeria ja Pakistan ovat selvästi alkeellisemmassa talouden kehitysvaiheessa kuin niin kutsutut kehittyvät maat, joten niillä on paljon kiinni otettavaa. Osaan frontier-maista ennakoidaan 5-10 prosentin talouskasvua. Väestörakenne on otollinen, infrastruktuuria kasvatetaan investoinnein ja liiketoimintaympäristö paranee. Esimerkiksi Afrikassa mobiilipalvelut ja toisaalta asiamiespankkien lisääntyminen mahdollistavat pankkipalveluiden tarjoamisen huomattavasti nykyistä laajemmalle joukolle. Tärkeää on myös, että monissa luonnonvaroja myyvissä maissa tuloja on maltettu käyttää perusinfrastruktuurin kehittämiseen ja tulonsiirtoihin.

Alempi volatiliteetti
Vaikka rajaseutumaat ovat alkeellisemmalla taloudellisella tasolla kuin kehittyvät maat, niiden pörssi-indeksi on heilunut vähemmän kuin kehittyvien maiden.

Markkina Volatiliteetti 5v Volatiliteetti 10v
Kehittyvät maat 16,8 % 19,6 %
Frontier-maat 14,1 % 19,3 %

Osasyynä on se, että frontier-markkinoilla on toistensa kanssa alhaiset korrelaatiot. Ulkomainen omistus on lisäksi vähäistä vielä. Sen ansiosta kansainvälisten sijoittajien ”riski päälle / riski pois” -päätökset eivät nosta ja laske frontier-maiden kursseja yhtä lailla kuin kehittyvien maiden.

Sijoittavat ovat toki huomanneet frontier-markkinoiden mahdollisuudet, vaikka pääomat niissä ovat edelleen hyvin pieniä verrattuna kehittyviin markkinoihin. Osa rahastoista on tuplannut tai triplannut varansa merkintöjen ansiosta vain yhden vuoden aikana. Frontier-maiden pörssien likviditeetti on kuitenkin edelleen kansainvälisessa vertailussa hyvin heikko. Siitä kertoo sekin, että Templeton-rahastoyhtiö sulki suurimman näihin maihin sijoittavan rahaston, Templeton Frontier Market Fundin, kun siinä oli vasta noin miljardi euroa (rahasto oli tätä kirjoitettaessa noin 1,6 miljardin kokoinen). Suurin etf, iSharesin MSCI Frontier 100, oli noin 450 miljoonan dollarin kokoinen.

Frontier-indeksin kattavuus
Keskeisin reunamarkkinoita kuvaava indeksi on MSCI Frontier Markets. Se kattaa noin 85 prosenttia 26 frontier-maan osakemarkkinoista. MSCI laskee 34 maata frontier-luokkaan. Markkinoita kuvataan 143 yhtiön osakkeiden liikkeiden kautta. Kaikkiaan indeksiin kuuluvien yhtiöiden markkina-arvo oli marraskuussa 2013 noin 130 miljardia dollaria (95 miljardia euroa) eli selvästi vähemmän kuin Helsingin pörssin osakkeiden. Kehittyvien maiden MSCI EM-indeksi painii täysin kokoluokassa noin 4000 miljardin dollarin markkina-arvollaan.

Kun markkinapääoma on vielä näin vähäinen, voi sisäänvirtauksen odottaa nostavan kursseja frontier-maissa. Mutta jos kansainvälisen sijoittajat kääntävätkin hanan toiseen suuntaan, voi pudotus olla raju. Mitä enemmän pääomaa rajamaihin virtaa, sitä enemmän niiden kursseja heiluttelevat globaalit pääomaliikkeet ja sitä vahvemmin niiden kurssikehitys sitoutuu Yhdysvaltain pörsseihin.

Riskit
Rajaseutumarkkinoiden riskit ovat tyypillisiä taloudellisesti vasta kehittymässä oleville maille. Kursseja heiluttelevat esimerkiksi poliittinen epävarmuus, yhteiskunnalliset kumoukset, korruptio ja kehittymätön markkinaregulaatio. Esimerkiksi Egyptin vuoden 2011 kansannousun aikana maan pörssi oli suljettuna 40 päivää. Aiemmin vahvassa vedossa ollut Argentiina taas on romahtanut sijoitusmaailman hylkiöksi. MSCI pudotti Argentiinan kehittyvien maiden indeksistä frontier-tasolle 2009 suurten pääomaliikkeiden vuoksi. Nyt MSCI harkitsee Argentiinan poistamista frontier-indeksistäkin maan kansallistamispolitiikan vuoksi.

Miten sijoittaa?

ETF
Etf-rahastot ovat halvimpia vaihtoehtoja, mikäli katsoo kustannusten ratkaisevan. Ainakin seuraavat etf-rahastot ovat suomalaisen sijoittajan saavutettavissa:

db x-trackers S&P Select Frontier UCITS ETF 1C
Tämä rahasto on saatavilla useista eurooppalaisista pörsseistä. Sen kokonaiskulusuhde on 0,95 %. Rahasto seuraa S&P:n indeksiä S&P Select Frontier TR USD. Perustettu 2008.

Guggenheim Frontier Markets ETF
Seuraa BNY Mellon New Frontier DR -indeksiä ja on listattu Yhdysvalloissa. Kokonaiskulusuhde on 0,7 %. Rahasto on perustettu 2008.

iShares MSCI Frontier 100
Tämä on kaikkein suurin frontier-maihin sijoittavista etf-rahastoista vaikka rahasto on perustettu vasta 2012. Palkkio on 0,79 %. Rahasto on listattu Yhdysvalloissa.

RBS Market Access MSCI Frontier Markets ETF EUR
Kokonaiskulusuhde 0,9 %. Rahasto on perustettu 2009. Se on selvästi db-x:n tuotetta pienempi. Tämä rahasto on saatavilla useista eurooppalaisista pörsseistä. 

RBS MSCI Frontier Markets Daily Net TR USD
ETN-rahasto eli velkakirjamainen sijoitustuote, joka pyrkii seuraamaan etf:n tavoin osakeindeksiä. Hallinnointipalkkio 1,25 %. Perustettu 2010. 

Aktiiviset rahastot
Suomessa on saatavilla kirjava joukko rahastoja, jotka kuuluvat Morningstarin frontier-luokkaan.

 

Frontier-rahastot
Rahasto Juoksevat kulut % Perustettu pvm
Baring Frontier Markets A USD Acc 3,28 24.4.2013
BI SICAV New Emerging Market Eq R 2,84 30.11.2007
Charlemagne Magna New Frontiers R 2,90 16.3.2011
eQ Frontier Markets 1 K 2,64 19.12.2011
FIM Frontier A 1,53* 30.8.2013
MS INVF Frontier Emerging Markets Eq A 2,95 28.3.2013
Renaissance Frontier Markets A EUR 2,38 5.4.2012
Schroder ISF Frontier Markets Eq A 2,23 15.12.2010
Templeton Frontier Markets A Acc € 2,57 14.10.2008
Tundra Frontier Opp Euro C 2,50 12.6.2013

* FIM:n rahastossa on tuottosidonnainen palkkio, joka ei sisälly juokseviin kuluihin. Rahasto on myös vasta perustettu, joten tuottosidonnaisesta palkkiosta ei ole historiaa. Samoin joissakin muissa listan rahastoissa on tuottopalkkio.

Facebook Twitter LinkedIn

Artikkelissa mainitut sijoitukset

Sijoituskohteen nimiHintaMuutos (%)Morningstar rating
iShares MSCI Frontier and Select EM ETF27,81 USD0,00Rating
Templeton Frontier Markets A(acc)EUR30,97 EUR-0,19Rating
Xtrackers S&P Select Frntr Swap ETF 1C EUR17,05 EUR-0,18Rating

Tietoja kirjoittajasta

Patricia Oey  on Morningstarin seniori-etf-analyytikko.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja