Danske Invest Obligaatio Acc

Rahaston kehitys31.07.2020
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Danske Invest Obligaatio Acc
Rahasto2,3-0,1-0,36,53,3
+/-
Luokka
0,00,2-0,41,71,3
+/-
Ind.
-0,9-0,2-1,2-0,20,1
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
03.08.2020
 EUR 0,41
1 pv muutos -0,29%
Morningstar rahastoluokka™ Korko pitkä valtionobligaatiot, euro
ISIN FI0008803085
Rahaston koko (Mil)
29.03.2018
 EUR 43,07
Rahastosarjan koko (Mil)
31.07.2020
 EUR 10,99
Merkintä (Max) 0,50%
Juoksevat kulut
14.02.2020
  0,53%
Sijoituspolitiikka: Danske Invest Obligaatio Acc
Sijoitustoiminnan tavoitteena on saavuttaa sijoitetuille varoille pitkällä aikavälillä arvonnousua aktiivisen omaisuudenhoidon keinoin sijoitusrahastolain ja rahaston sääntöjen puitteissa. Varat sijoitetaan hajautetusti euromääräisiin, ensisijaisesti Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden liikkeeseenlaskemiin joukkolainoihin ja muihin korkoa tuottaviin arvopapereihin. Tuottoa pyritään saamaan ottamalla aktiivista näkemystä esimerkiksi yleiseen korkotasoon, liikkeeseenlaskijamaiden ja eri arvopapereiden välisiin tuottoeroihin ja tuottokäyrien muotoon. Sijoituskohteiden korkoriskiä kuvaava modifioitu duraatio voi olla enintään 10. Rahaston sijoituskohteiden tuotot, kuten osingot ja korot, sijoitetaan uudelleen. Rahaston perusvaluutta on euro.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%03.08.2020
Vuoden alusta2,98
3 v vuositasolla3,19
5 v vuositasolla2,43
10 v. vuositasolla3,72
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Christian Østerbye Vejen
01.06.2017
Perustamispäivä
01.09.1997
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
BBgBarc Euro Agg Treasury TR EURFTSE EMU GBI EUR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Danske Invest Obligaatio Acc30.06.2020
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet0,000,000,00
Joukkolainat94,540,0094,54
Käteinen5,460,005,46
Muut0,000,000,00

Related

Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Evästeet