Alexandria Tuottohakuinen

Rahaston kehitys30.09.2019
1000 euron arvon kehitys (EUR) Tarkempi kaavio
Alexandria Tuottohakuinen
Rahasto11,73,08,6-8,516,4
+/-
Luokka
6,9-0,71,20,82,7
+/-
Ind.
3,9-6,81,7-5,6-2,8
 
Yleiskatsaus
Osuuden arvo
17.10.2019
 EUR 81,19
1 pv muutos -0,12%
Morningstar rahastoluokka™ Yhdistelmä globaali riskipitoinen, euro
ISIN FI4000020656
Rahaston koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 101,42
Rahastosarjan koko (Mil)
30.09.2019
 EUR 101,42
Merkintä (Max) 1,00%
Juoksevat kulut
05.08.2019
  2,41%
Sijoituspolitiikka: Alexandria Tuottohakuinen
Normaalitilanteessa rahaston varoista 80 % sijoitetaan osakesijoituksiin ja 20 % korkosi-joituksiin. Osakesijoitusten osuus rahaston varoista voi vaihdella 60–100 %:n välillä markkinatilanteen mukaan. Rahasto on varainhoitorahasto, joka kohdentaa aktiivi-sella sijoituspolitiikalla varansa toisiin kotimaisiin sijoitusrahastoihin ja ulkomaisiin yhteissijoitusyrityksiin sekä arvopapereihin. Rahasto voi tehdä osake- ja korkosijoituksia. Sijoituspäätökset perustuvat salkunhoita-jamme markkina- ja osakenäkemyksiin. Rahasto voi käyttää johdannaissopimuksia osana normaalia tavoitteiden mukaista sijoitustoimintaa. Rahasto ei seuraa vertai-luindeksejä toiminnassaan, joten usein sijoitukset saattavat erota vertailuindeksistä merkittävästikin.
Tuotto
Kumulatiivinen tuotto-%17.10.2019
Vuoden alusta16,59
3 v vuositasolla5,98
5 v vuositasolla7,70
10 v. vuositasolla-
12 kk tuotto 0,00
Hallinnointi
Salkunhoitaja
Salkunhoitajana alkaen
Antti Katajisto
07.07.2015
Matti Kantomaa
07.07.2015
Perustamispäivä
11.04.2011
Mainos
Luokan vertailuindeksi
Rahaston vertailuindeksiMorningstar-vertailuindeksi
28% MSCI World Ex Europe NR EUR ,  15% JPMorgan EMU Government ,  25% NASDAQ OMX Helsinki Cap GR EUR ,  5% Euribor 3 Month EUR ,  27% MSCI Europe NR EURCat 25%Barclays EurAgg TR&75%FTSE Wld TR
Kohdemarkkina
Rooli salkussa
Itsenäinen / ydinEi erityistä
Täydentävä osaEi erityistä
MuutEi erityistä
Päätavoite
säilytysEi erityistä
KasvuKyllä
TuloEi
SuojattuEi erityistä
MuutEi erityistä
Rahastosalkun sisältö  Alexandria Tuottohakuinen30.09.2019
Morningstar Style Box®
Osakesijoitukset
Morningstar Style Box®
Korkosijoitukset
Salkun omaisuuslajit-%
  % Pitkä% Lyhyt% Netto
Osakkeet77,690,0077,69
Joukkolainat18,750,0118,73
Käteinen12,969,693,27
Muut0,320,010,31
Korkosijoitukset
Efektiivinen maturiteetti-
Duraatio-
5 suurinta aluetta%
Euroalue38,87
Yhdysvallat34,16
Euroalueen ulkopuolinen Eurooppa15,11
Yhdistynyt kuningaskunta3,63
Kehittyvä Aasia3,56
5 suurinta sektoria%
Teknologia22,83
Teollisuus15,79
Rahoituspalvelut12,96
Syklinen kulutus12,46
Terveydenhuolto11,26
5 suurinta sijoitustaSektori%
SEB Finland Small Cap B13,63
SEB Finlandia Optimized Low Carb... 11,59
GS US CORE® Equity Base Acc USD ... 10,48
SEB US All Cap C USD7,76
SEB Nordic Small Cap C7,23
Alexandria Tuottohakuinen
Jotta voimme yhdenmukaistaa eri varainhoitajien raportoimaa dataa, lasketut luvut perustuvat Morningstarin omiin laskentametodologioihin, joista lisää(https://www.morningstar.com/research/signature)