Sanasto

Rahastosiirto

Rahastosiirto tarkoittaa varojen siirtämistä rahastosta toiseen rahastoperheen sisällä.