Sanasto

Pääomarakenne

Pääomarakenne tarkoittaa tapaa, jolla yritys on sijoittajien rahoittama. Perusvaihtoehdot rahoitukselle ovat oma pääoma (osakepääoma) ja vieras pääoma (joukkovelkakirjalainat). Vieraan pääoman ja kokonaispääoman (joka sisältää vieraan ja oman pääoman) suhde on yksi eniten käytetyistä pääomarakenteen ilmaisutavoista.