Tarvitsenko minäkin etf:iä?

Mitään absoluuttista mittaria ”oikealle” tai "väärälle" määrälle etf:iä ei ole.

Michael Rawson, CFA 05.03.2012
Facebook Twitter LinkedIn

Pörssinoteerattujen sijoitusrahastojen (etf) suosio on noussut viime vuosina nopeasti. Niistä puhutaan niin taajaan, että moni sijoittaja varmasti kysyy jo: ”Jäänkö jostain paitsi jos en omista etf:iä?” Vastaus on: ei huolta.

Etf:t ovat sijoittajalle käyttökelpoisia monesta syystä. Ne ovat ensinnäkin usein kustannuksiltaan halpoja. Lisäksi niiden kautta pääsee kiinni juuri siihen markkinaan johon toivoo: ostamalla Yhdysvaltojen markkinoille sijoittavaa etf:ää saa tarkkaan Yhdysvaltain markkinoiden tuoton miinus etf:n kulut. Sen sijaan USA-sijoitusrahastossa on sen armoilla, mitä salkunhoitaja tekee. 

Siitä ei kuitenkaan ole mitään erityistä haittaa, jos etf:iä ei omistakaan. Sillä etf on vain yksi tapa sijoittaa rahaa jollekin markkinan osalle. Mikäli olet tyytyväinen nykyiseen varojesi allokaatioon eli omaisuuslajijakaumaan, ei sinun tarvitse rynniä etf-markkinoille. Kannattaa muistaa, että etf:illä käydään kauppaa pörssissä ja on monen toimijan etuna herättää etf-kuumetta jotta kaupankäyntimäärät kasvaisivat. Tee se mikä on sinulle viisasta.

Jos kuitenkin uskot, että jotkin sijoituksistasi ovat epätehokkaita - esimerkiksi rahastosi hoitopalkkiot korkeita mutta tuotto heikko tai osakesalkkusi riski on korkealla mutta tuotto ei tahdo pysyä markkinan perässä, mikset harkitsisi etf:iä. Ne voivat kiinnostaa myös, jos kaupankäynti pörssissä kiinnostaa. Samoin jos sinulle on siunaantunut uutta rahaa tai haluat muuttaa salkkusi koostumusta, kenties etf:t voisivat olla mielekäs joitakin sijoituksia ajatellen. Esimerkiksi hyödykemarkkinoille on useita etf:iä kun taas hyödykesijoitusrahastojen tarjonta on vähäisempää.

Mihin tarkoitukseen etf-rahastot sitten sopivat? Ensin pari perusasiaa.

Allokaatio ensin!
Etf:t ovat tapa lisätä tai vähentää painoa jollakin markkinan osalla. Sijoittaessasi etf:ään lähdet siitä, että ei ole kannattavaa valita yksittäisiä arvopapereita vaan vain valita mille markkinoille sijoittaa markkinan indeksin mukaisesti. Siten etf:t ovat ennen kaikkea tapa allokoida varoja.

Allokaatio onkin tärkeä. Se vaikuttaa ratkaisevasti sijoitussalkun tuottoon ja riskiprofiiliin. Silti allokaatioon kiinnitetään usein turhan vähän huomiota. Monet meistä keskittyvät enemmän yksittäisten sijoitusten valintaan. Kokonaiskuva helposti hämärtyy. Pääsääntönä on, että mitä suurempi osa salkusta on osaketyyppisissä sijoituksissa, sitä korkeampi riski ja tuotto-odotus sillä on. Korkea riski merkitsee tuoton voimakasta heiluntaa eli arvaamattomuutta.

Allokaatiota voi muuttaa monella tavalla. Jos haluaa esimerkiksi lisätä osakkeiden osuutta salkussa ja taskussa pullottaa tuhat euroa, voi ostaa jonkin tai joidenkin yritysten osakkeita, osakejohdannaista (futuuri), osuuksia aktiivisesta tai passiivisesta eli -indeksisijoitusrahastosta - tai sitten etf:ää joka sijoittaa osakkeisiin. Enää pitää valita mille osakemarkkinalle haluaa varansa ohjata.

Samalla tavalla korkosijoituksiin on monta tapaa, joista etf on yksi. Selvitä siis ensin, miten haluat salkkusi allokoida ja toisen asteen päätöksenä, ovatko etf:t siihen paras ratkaisu.

Etf:ien edut
Hyvään sijoittamiseen kuuluu varojen hajauttaminen riittävän laajalle. Siihen hyviä keinoja ovat niin sijoitusrahastot kuin etf:tkin. Hankkimalla jompaa kumpaa välttyy tarpeelta ostaa itse suurta määrää yksittäisiä osakkeita tai korkopapereita.

Kulut ovat merkittävä sijoitusten menestystä selittävä tekijä. Etf:ien sijoittajilta perimät palkkiot ovat pääosin alhaisemmat kuin vastaaville markkinoille sijoittavilla aktiivisilla sijoitusrahastoilla. Sen sijaan kaupankäyntikulut ovat etf:issä mahdollisesti suuremmat etenkin jos kyseessä ovat pienet summat.

On tärkeää ymmärtää, mihin etf tarkkaan ottaen sijoittaa. Mitä indeksiä se pyrkii seuraamaan? Jakaako se osinkoja vuosittain vai sijoittaako yritysten jakamat osingot markkinoille? Mitkä ovat etf-rahaston kulut ja likviditeetti? 

Yleinen tapa käyttää etf:iä on rakentaa niistä salkun ydin. Se merkitsee sitä, että suurimmat sijoitukset salkussa tehdään indeksin mukaisesti ja alhaisin kuluin. Näin varmistetaan että ainakaan kulujen suuruus tai taitamaton salkunhoitaja ei pilaa salkun tuottoa. Lisäarvoa omista arvopaperivalinnoista tai salkunhoitajien valinnoista voi sen sijaan ottaa pienemmillä sijoituksilla (näitä kutsutaan joskus "satelliiteiksi").

Jos koet tarvetta päästä markkinoille sisään ja niiltä ulos päivän aikana, etf:t tarjoavat tähän mahdollisuuden osakkeiden tavoin kun taas sijoitusrahastojen hinnat määritetään vain kerran päivässä.

Mutta kannattaa silti muistaa, että mikäli olet tyytyväinen salkkuusi ja sen kustannusrakenteeseen etkä halua käydä aktiivisesti kauppaa, sinulla ei ole tarvetta hankkia etf:iä. 

Kirjoittaja on Morningstarin etf-analyytikko.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Michael Rawson, CFA  Michael Rawson, CFA is an ETF Analyst with Morningstar.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja