OSA 10: Mitä ovat erikoisrahastot?

Erikoisrahastoiksi kutsutaan rahastoja, jolla on oikeus poiketa sijoitusrahastolain asettamista sijoitusrajoituksista.

Morningstar 21.09.2009
Facebook Twitter LinkedIn

Erikoisrahasto voi esimerkiksi keskittää sijoituksensa vain muutamaan kohteeseen. "Normaalit" rahastot sen sijaan saavat sijoittaa enintään 10 prosenttia varallisuudestaan yhteen kohteeseen.

Erikoisrahastoille onkin yleensä ominaista suurempi riskinotto kuin sijoitusrahastolain sijoitusrajoitusten mukaan toimiville rahastoille. Erikoisrahaston säännöt vahvistaa valtionvarainministeriö.

Rahaston nimestä käy aina ilmi, jos kyseessä on erikoisrahasto.

Erikoissijoitusrahastoiksi luokitellaan muun muassa vipu-, indeksi- ja rahastojen rahastot.

Vipurahastot ottavat roimia riskejä
Erikoisrahastoista ehkä eniten riskejä ottavat vipurahastot. Ne käyttävät aktiivisesti johdannaisia (optioita ja termiinejä) lisätuot

on tavoitteluun nousevilla markkinoilla. Johdannaiset sopivat myös suojautumiseen osakemarkkinoiden laskuja vastaan.

Vipurahastojen tavoitteena on ennakoida pörssikurssien kehitys ja johdannaisten tuottamalla vivulla saada aikaan keskimääräistä osaketuottoa korkeampi tuotto.

Vipurahastossa osuuden arvo voi heilahdella lyhyellä aikavälillä huomattavasti ylös ja alas, mutta pitkällä aikavälillä vipurahastot pyrkivät saamaan osakemarkkinoita korkeamman tuoton ottamalla selkeästi suurempia riskejä kuin muut osakerahastot. Monissa vipurahastoissa sijoituksia voi tehdä ja nostaa vain määräpäivinä.

Vipurahastojen yhteydessä puhutaan joskus ns. hedge-rahastoista. Ammattilaisetkaan eivät ole aivan yksimielisiä siitä, tulisiko hedge-rahastojen olla oma tyyppinsä vai ovatko ne vain vipurahastojen alalaji.

Hedgerahastot käyttävät usein esimerkiksi velkarahoitusta markkinoita paremman tuoton tavoitteluun. Strategiat voivat kuitenkin vaihdella hedge-rahastosta toiseen. Hedge-rahastot on suunnattu lähinnä ammattilaisille ja useimmiten niihin sijoittamista rajoittaakin melko korkea minimisijoitussumma.

Indeksirahastot sijoittavat tietyn indeksin mukaan
Indeksirahaston varat sijoitetaan osakkeisiin tietyn indeksin painotusten mukaisesti. Yhden yhtiön paino indeksissä voi ylittää 10 prosenttia, kuten Nokian arvo ylittää HEX-indeksissä, joten siksi myös indeksirahastot ovat erikoisrahastoja.

Indeksirahasto tarjoaa keskimääräistä tuottoa pienillä hoitokuluilla, koska sijoituspäätökset tehdään automaattisesti indeksin painotusten mukaan.

Indeksit kuvaavat tietyn markkinan kehitystä. Indeksejä laskevat esimerkiksi eri pörssit. Tutustu HEX-indeksien lasketaan lähemmin Helsingin Pörssin sivuilla.

Rahastojen rahastot sijoittavat muihin rahastoihin
Tuorein erikoisrahastotyyppi on rahastojen rahasto, joka nimensä mukaisesti sijoittaa toisiin rahastoihin. Niiden kautta saa sijoituksensa hajautettua erittäin laajalle.

Rahastojen rahastoihin sijoittamista kehutaan helpoksi. Sijoittaja tekee vain peruspäätöksen siitä, sijoittaako osakkeisiin, korkoihin vai yhdistelmään. Salkunhoitaja hoitaa maantieteellisen ja toimialahajautuksen.

Vastapainoksi rahastojen rahastojen hallinnointi- ja säilytyskulut voivat vaihdella suuresti, sillä usein sijoittaja joutuu osallistumaan kaikkien välillisestikin omistamiensa rahastojen kuluihin. Rahastonhoitajan siirtäessä salkun sijoituksia toiseen rahastoon myynnistä ei kuitenkaan tarvitse maksaa veroa. Jos sijoittaja itse myisi rahasto-osuuksiaan siirtääkseen ne toiseen rahastoon, hän maksaisi välissä mahdollisista myyntivoitoistaan veroa.

Facebook Twitter LinkedIn

Tietoja kirjoittajasta

Morningstar  

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja