Sanasto

Swing pricing

Joustava hinnoittelumenetelmä eli swing pricing on tapa ohjata rahaston kaupankäyntikulut niiden maksettavaksi, joiden tekemistä rahastokaupoista kulut juontuvat. Kun rahastoon tulee paljon rahaa suhteessa rahaston kokoon, tai vastaavasti rahaa lähtee ulos, syntyy tarvetta käydä kauppaa. Joko uudet varat on sijoitettava markkinoille tai omistuksia on myytävä pois. Tästä syntyy kaupankäyntikuluja, jotka eivät koostu vain meklaripalkkioista vaan myös ns. spreadistä eli osto- ja myyntihintojen erotuksesta. Jälkimmäinen voi olla epälikvidillä markkinalla merkittävä.

Swing pricingissa rahaston hintaa muutetaan väliaikaisesti, yleensä päiväkohtaisesti. Esimerkiksi jos rahastoon tulee paljon merkintöjä jonakin päivänä, uudet osuudenomistajat joutuvat maksamaan osuuksistaan hieman enemmän kuin mitä rahaston omistusten arvon perusteella pitäisi. Esimerkiksi jos rahaston kurssi on 100 päivän alkaessa, eivätkä kurssit muutu, tulisi rahaston hinnan olla 100 myös päivän päättyessä. Mutta jos käytössä on swing pricing, saatetaan päivän merkinnät tehdä esimerkiksi hintaan 101 (1 % jousto ylöspäin). Jos edelleen seuraavana päivänä kurssity pysyvät paikallaan mutta nyt merkintöjä tai lunastuksia ei tule, kurssi on taas 100 (toki molempina päivinä arvosta vähennetään hallinnointipalkkio, mutta ero on hyvin pieni).

Jousto voidaan tehdä monella tavalla. Se voidaan tehdä molempiin suuntiin ja aina kun rahaa tulee rahastoon sisään. Voidaan käyttää merkinnöille jotakin kynnysarvoa, jonka ylittyessä swing pricingia sovelletaan. Lisäksi joissakin rahastoissa joustoa on vain ylöspäin.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja