Sanasto

Todellinen arvo

Todellinen arvo kertoo analyytikon tai sijoittajan näkemyksen siitä, mikä on yhtiön arvo. Se voi poiketa merkittävästi pörssissä määräytyvästä kulloisestakin markkina-arvosta. Todellinen arvo (engl. intrinsic value) määritetään fundamenttianalyysissä eli yhtiön ominaisuuksien perusteella. Arvonmääritys tapahtuu tyypillisesti ennustamalla yhtiön tulevaisuudessa synnyttämät nettokassavirrat ja diskonttaamalla ne nykyarvoonsa. Lopputulokseen vaikuttaa ennusteiden lisäksi mm. se, mitä diskonttokorkoa laskennassa käytetään. Mitä korkeampi diskonttokorko, sitä vähemmän arvonmäärityksessä painavat kaukana tulevaisuudessa syntyvät yrityksen voitot.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja