Sanasto

Korrelaatio

Korrelaatio kuvaa kahden muuttujan lineaarisen suhteen voimakkuutta. Jos muuttujien välillä ei ole riippuvuutta, on korrelaatio nolla. Kun muuttujan liikkuvat täysin yhdensuuntaisesti, korrelaatio on 1,00 ja kun ne liikkuvat aina vastakkaisiin suuntiin, on korrelaatio -1,00.

Korrelaation rinnakkaiskäsite on R2-luku, joka esitetään Morningstarin sivustolla kunkin rahaston Rating ja riski sivulla. Se on korrelaation toinen potenssi.

On tärkeää muistaa, että korrelaatio ei merkitse kausaliteettia eli seuraussuhdetta. Eli siitä, että muuttujien X ja Y välillä on voimakas riippuvuus ei voi päätellä, että X aiheuttaa aina Y:n tai toisin päin.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings