Sanasto

Aritmeettinen keskiarvo

on tapa kuvata jonkin lukujoukon keskimääräistä lukua. Se lasketaan summaamalla luvut ja jakamalla niiden lukumäärällä. Usean periodin sijoitustuottoja laskettaessa aritmeettinen keskiarvo tuottaa yleensä korkeampia tuloksia kuin geometrinen keskiarvo. Aritmeettinen keskiarvo sopii lähinnä yhden periodin (esim. yhden vuoden) tuoton arvioimiseen lukusarjan perusteella.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja