Sanasto

Vastuullinen sijoittaminen

Vastuullinen sijoittaminen kuvaa sijoittamistapaa, jossa tuoton lisäksi pyritään noudattamaan eettisiä, sosiaalisia tai poliittisia periaatteita. Vastuullinen sijoittaja voi skriinata eli valikoida sijoituskohteita niin positiivisesti kuin negatiivisesti. Positiivinen valikointi merkitsee sellaisten sijoituskohteiden painottamista, jotka ovat erityisen vastuullisia suhteessa ympäristöön tai ympäröivään yhteiskuntaan. Negatiivinen valikointi merkitsee epämieluisten sijoituskohteiden poistamista sijoitusuniversumista, esimerkiksi tupakka-, alkoholi- tai aseteollisuuden. Jälkimmäistä ajattelutapaa kutsutaan myös eettiseksi sijoittamiseksi. Usein vastuullisuuteen pyrkivät sijoitusrahastot yhdistävät positiivista ja negatiivista valikointia.

© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja