Sanasto

Vaihto

Vaihdolla mitataan rahaston edellisen vuoden kaupankäynnin suuruus. Vaihto ilmaistaan prosenttiosuutena rahaston kokonaisvarojen keskiarvosta. Jos vaihtoaste on esimerkiksi 20 %, kauppojen arvo edusti viidesosaa rahaston varoista. Jos vaihtoaste on 100 prosenttia, ei kaikilla sijoitussalkun arvopapereilla kuitenkaan välttämättä ole käyty kauppaa. Käytäntöön sovellettuna voidaan sanoa, että vaihtoprosentti kuvaa löyhästi sijoitussalkun varojen viime vuonna muuttunutta osuutta.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja