Sanasto

Tuottosuhde

Tuottosuhteella tarkoitetaan osakekohtaista tuottoprosenttia. Tuottosuhde lasketaan jakamalla rahaston sijoitusten nettotuotto rahaston substanssiarvon keskiarvolla. (Sijoitusten nettotuotto tarkoittaa rahaston kokonaistuloja vähennettynä liikekuluilla.) Tuottosuhde ilmaisee, kuinka suuri osa rahaston kokonaistuotosta on peräisin sijoitustuotosta. Jos tuottosuhde on korkea, rahaston kokonaistuotto muodostuu pitkälti osinko- ja kuponkimaksuista. Jos tuottosuhde on alhainen, rahaston kokonaistuottoon vaikuttaa pääoman arvonnousu.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja