Sanasto

Siirtomaksu

Siirtomaksu tarkoittaa omaisuudenhoitoryhmän perimää maksua sijoittajalta, joka siirtää varoja saman ryhmän sisällä rahastosta toiseen. Esimerkki tästä on tilanne, jossa Rahastoyhtiö A:n rahastoon "Asian Growth" sijoittanut sijoittanut siirtää sijoituksen yhtiön rahastoon "UK Equity Fund". Iso-Britanniassa myytävät rahastot eivät yleensä peri siirtomaksua tai alentavat sitä sijoitusajan mukaan.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja