Sanasto

Sharpen luku - Morningstar vertailu

Tunnettu Sharpen luku ottaa huomioon perustotuuden sijoittamisesta. Riskin sisältävään rahastoon tai sijoituskohteeseen sijoitetaan vain siinä tapauksessa, että sijoituksesta odotetaan suurempaa tuottoa kuin riskittömästä sijoituksesta. Riskittömiä sijoituksia ovat esimerkiksi pankin tai säästökassan lyhytaikaiset talletukset. Sharpe rinnastaa riskin aiempien tuottojen volatiliteettiin, vaihtelevuuteen (vaikka tämä rinnastus voi olla virheellinen). Jos ilmaisemme rahaston tuottoa arvolla Rrahasto, riskitöntä korkoa arvolla Riskitön ja tuottojen volatiliteettiä arvolla s, Sharpen luku on (Rrahasto - Rriskitön) / s Näin ollen vain riskittömän tuoton ylittävällä tuotolla on merkitystä riskinottoon nähden. Sharpen käyttämä riskimittari sisältää yhden heikkouden: se olettaa kuukausituottojen jakautuvan tasaisesti kellokäyrän mukaan (eli noudattavan normaalijakaumaa). Stutzer-indeksissä ei ole tätä olettamaa, vaan siinä otetaan huomioon tuottojen todellinen jakauma. Jos tuottojen jakauma on kellokäyrän muotoinen, Stutzer-indeksi ja Sharpen luku tuottavat identtiset tulokset. Versiomme Stutzer-indeksistä tuottaa normaalijakaumille saman numeerisen tuloksen kuin Sharpen luku.
© Copyright 2024 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja