Sanasto

Riskiprofiili (Keskihajonta)

Riskiprofiilipalkin nuoli ilmaisee rahaston riskin keskihajonnalla mitattuna. Morningstar laskee keskihajonnan rahaston 36 viimeisen kuukauden tuottojen perusteella. Keskihajonta ilmaistaan prosenttiosuutena. Korkea keskihajonta ilmaisee tuottotason vaihtelevan runsaasti, ja matala keskihajonta tarkoittaa, että tuottotaso on pysynyt vakaana. Matalaan luokkaan kuuluvien rahastojen keskihajonta on 0 - 13,34, keskivälin kohtalainen hajonta on 13,34 - 26,67 ja korkeassa luokassa yli 26,67.
© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings          Tietoja