Sanasto

P/E-luku

P/E-luku, eli hinta/voitto-suhde, on rahoituksen tunnusluku, joka lasketaan jakamalla pörssipäivän osakekurssi päivän osakekohtaisella tuloksella. Käytetty osakekohtainen tulos (EPS, earnings-per-share) voi olla esimerkiksi viimeisten 12 kuukauden tulos tai ennustettu kuluvan tilikauden tulos. P/E:tä kutsutaan myös voittokertoimeksi.

Sijoittajat odottavat voimakasta kasvua sellaisilta yrityksiltä, joiden P/E-luvut ovat korkeita. Vakiintuneiden yritysten P/E-luvut ovat usein suhteellisen alhaisia. Jos esimerkiksi osakkeen kurssi on 16 dollaria ja odotetut voitot ovat 4 dollaria, osakkeen P/E-luku on 4. Jos saman osakkeen seuraavan vuoden voitto-odotus on 6 dollaria, osakkeen P/E-luku on 2,67.

P/E on erityisen mielekäs mittari vertailtaessa saman toimialan yrityksiä. Siinä missä nopeasti kasvavien teknologiayhtiöiden P/E:t ovat usein korkeita, on julkishyödykeyhtiöillä kuten vesilaitoksilla alempi P/E, sillä niiden kasvumahdollisuudet ovat vähäisemmät. Jos yhtiön P/E on selvästi alempi kuin kilpailijalla, markkinat luottavat yhtiöön vähemmän kuin sen kilpailijaan.

Käänteinen P/E-luku mittaa tulostuottoa, eli osakekohtaisen nettotuloksen ja osakkeen kurssin suhdetta. E/P-luku lasketaan jakamalla 1 P/E-luvulla. Jos osakkeen P/E-luku on 20, E/P-luku on 1/20 eli 0,05. Näin ollen sijoittaja odottaa viiden prosentin tuottoa yrityksestä, jonka P/E-luku on 20.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Kaikki oikeudet pidätetään.

Käyttöehdot        Yksityisyys        Cookie Settings